Lezingen & Events

EOL events
NINO/EOL-lezingen
Externe activiteiten

Lezingen per afdeling:

Amersfoort | AmsterdamApeldoorn | Den Bosch | Dordrecht | Eindhoven
Groningen | Haarlem | Leiden/Den Haag | LeuvenMaastrichtRotterdam
Twente | Zutphen/Deventer/Arnhem | Zwolle/Kampen

apr
30
di
Het dodengericht in het Oude Egypte @ Apeldoorn
apr 30 @ 19:45

Jan Koek
Voorzitter Mehen, Studiecentrum voor het Oude Egypte

Bij Dodenboekspreuk 125 is meestal een afbeelding te zien van de overledene bij een weegschaal waar zijn/haar hart (dat getuigenis aflegt over zijn/haar individuele levensweg) wordt gewogen tegenover Ma’at (gerechtigheid/ rechtvaardigheid). Het doel van de afbeelding van het dodengericht is het anticiperen op een positieve uitkomst van deze toetsing, waaraan iedereen na zijn dood wordt onderworpen. De toetsing moet aantonen of de overledene vrij van zonden is. Als bewijs voor de onschuld van de overledene geldt in de eerste plaats de weegschaal die zich in evenwicht bevindt. Uitgebreid zullen alle elementen op de afbeelding alsmede de tekst worden besproken en wat er zou gebeuren als men niet door de toetsing heen komt. Ook zullen de soms kleine veranderingen in de betekenis van de elementen ter sprake komen, want de afbeelding komt bijna 2000 jaar voor.

mei
8
wo
Het ontstaan van de Zijderoute @ Zutphen
mei 8 @ 19:45

Dr. Rolf Strootman
Docent Oude Geschiedenis, Universiteit Utrecht, Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis

De Zijderoute is de romantische naam voor een wijdvertakt netwerk van handelswegen die eeuwenlang het oosten en westen van Eurazië met elkaar verbonden. Er is tegenwoordig weer veel belangstelling voor de Zijderoute. Dat komt deels doordat China een ‘Nieuwe Zijderoute’ van de grond probeert te krijgen. Deels is het een gevolg van de groeiende belangstelling onder historici voor niet-Westerse geschiedenis en voor culturele uitwisselingen tussen ‘Oost’ en ‘West’. Over de Zijderoute zijn de afgelopen veel nieuwe boeken verschenen. Maar wanneer en hoe is de Zijderoute ontstaan? De meeste geschiedenissen van de Zijderoute beginnen in de Middeleeuwen omdat daarover het meeste bekend is. Soms wordt er vagelijk naar de Oudheid verwezen. Door veranderende wetenschappelijke inzichten en nieuwe archeologische ontdekkingen komen we steeds meer te weten over de vroegste directe contacten tussen China en het Middellandse Zeegebied. In de lezing nemen we deze uitwisselingen over enorme geografische afstanden onder de loep. In het bijzonder gaan we in op de vraag hoe die contacten tot stand kwamen en wat er verhandeld werd (veel meer dan zijde).

Vroege fotografie in Palestina (1839-ca. 1900) @ Leuven
mei 8 @ 20:00

Dr. Gerrit van der Kooij
Archeologie, Universiteit Leiden

In Palestina is de fotografie vanaf het begin toegepast. Eerst door vakmensen uit het westen maar al spoedig ook door lokale studio’s en bewoners. Het ‘tekenen met licht’ onderging in de eerste vijf decennia een groot aantal verbeteringen en vereenvoudigingen om ‘photografiën’ te maken. Daarbij ging het om de kwaliteiten van de camera’s en de chemie van te belichten platen, maar ook de verwerking en verspreiding van de gemaakte beelden (afdrukken en drukwerk). Daardoor veranderden ook de onderwerpen en de doelgroepen. Uiteindelijk ging de amateurfotografie een grote rol spelen, zodat de reiziger niet alleen met gekochte maar ook met eigen foto’s van een reis thuis kon komen.

Deze ontwikkelingen worden gecombineerd met de foto-onderwerpen, zodat de leidende vragen zijn: Hoe fotografeerde men (van beeld tot afbeelding), wie, wat, waarom en voor wie. Daarbij komt ook de betekenis ter sprake die de vroege fotografie had voor het verbinden van de geografie met Bijbelse voorstellingen; men zag in de negentiende eeuw het Bijbelse verleden in het heden en hield van ruïnes! Bovendien blijken die oude foto’s nu grote waarde te hebben voor bestudering van lokale veranderingen in het landschap, dorps- en stadsleven en talrijke sociaal-culturele elementen.

mei
14
di
De Delphische “Rolling Stones”: Herodotus en de Perzische belegering van Apollo’s heiligdom @ Amsterdam
mei 14 @ 20:00 – 22:00

(EOL/NKV)

Dr. Janric van Rookhuijzen, onderzoeker aan Universiteit Leiden

Na de slag bij Thermopylae (480 v. Chr.) was de weg vrij voor Xerxes’ leger om het zuiden van Griekenland in te nemen. Het grootste gedeelte van de manschappen ging rechtstreeks naar Athene, de hoofdprijs. Maar een klein contingent boog af naar het steenrijke heiligdom van Apollo in Delphi. Tot een plundering kwam het echter niet, want, zo vertelt Herodotus ons, de lokale goden, waaronder Apollo en de held Phylakos, kwamen te hulp om de Perzen te verdrijven. Deze lezing betreft het landschap dat het toneel vormde voor deze invasie, die door de meeste geleerden als ‘imaginair’ wordt bestempeld. Toch was Herodotus er heilig van overtuigd dat de belegering had plaatsgevonden, en daarbij verwijst hij naar concrete plaatsen in dit landschap die zo als bewijs fungeerden. In deze lezing nemen we de koppeling tussen verhaal en landschap kritisch onder de loep. Daarbij komt aan het licht hoe goden een rol kunnen worden toebedeeld bij (ogenschijnlijk) historische gebeurtenissen. Daarmee is het verhaal van de belegering een schitterend voorbeeld van Grieks polytheïsme in de praktijk.

mei
16
do
Seminar | Coptic ostraca from the Theban region @ Universiteit Leiden
mei 16 @ 13:30 – mei 17 @ 18:00

Graag aanmelden bij Renate Dekker

Thursday, 16 May 2019
Lipsius Building, room 147

 • 13:30 – 14:00 Registration
 • 14:00 – 15:00 Introduction to papyrology in Leiden (in Dutch)
 • 15:00 – 15:30 Break
 • 15:30 – 16:00 Introduction of the guest speakers (in English
  Introduction to Coptic ostraca from the Theban region
 • 16:00 – 17:00 Opening lecture by: Julia Lougovaya (Heidelberg) Writing on Ostraca. A Material Approach

Friday, 17 May 2019
Lipsius Building, room 227

 • 10:00 – 17:00 Short papers by:
  Renate Dekker (Leiden) Coptic ostraca as sources for reconstructing social networks
  Petra Hogenboom (Leiden) Coptic ostraca in the Egyptian collection of the National Museum of Antiquities
 • 11:15 – 11:30 Break
  Jacques van der Vliet (Nijmegen) The correspondence of Bishop Pesynthios. Papyrus only?
  Jenny Cromwell (Manchester) Coptic ostraca from the town of Jeme
  Eline Scheerlinck (Leiden) Letters of protection from Western Thebes
 • 13:00 – 14:00 Lunch
  Matthias Müller (Basel) Coptic texts from the Dayr al-Rūmī and from the South Asasif
  Andrea Hasznos (Göttingen) The Monastery of Cyriacus (TT 65)
  Frederic Krueger (Berlin) The Coptic Correspondence of Andrew of Hermonthis (6th Century) from the Monastery of Apa Ezekiel
 • 15:30 – 15:45 Break
  Renate Dekker (Leiden) Ostraca from the Monastery of St Phoibammon (Dayr al-Bahri)
 • 17:00 – 18:00 Reception