Archief

Deze pagina bevat het gedigitaliseerde Phoenix archief van 1985-heden.

Bekijk hier Phoenix 1-30 (1955-1984)


2014
Phoenix 60,1

 • Milde, H., In memoriam Prof. Dr M.S.H.G. Heerma van Voss. Enkele persoonlijke herinneringen
 • Heerma van Voss, M., De jonge god
 • Heerma van Voss, M., Het licht is vóór hem
 • Heerma van Voss, M., Nebamon en zijn dodenboek
 • Rooijakkers, C.T., Een stoffige geschiedenis. Egyptische kleding in het eerste millennium n.Chr
 • Dijk, J. van, Vijfennegentig jaar Egyptologie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Phoenix 60,2-3

 • Dijkstra, M., Jachtverhalen bij de Hoerrieten, in Ugariet en Oud-Israël
 • Walsem, R. van, Jachticonografie in de elite graven van het Oude Rijk in Egypte

2013
Phoenix 59,1

 • Waerzeggers, C., In de voetsporen van Marduk-remanni. Een Babylonisch-Perzische microgeschiedenis
 • Jans, G. en J. Bretschneider, Verzegelde Administratie. De 4500 jaar oude paleis bureaucratie van Nabada ontrafeld
 • Broekema, H., Inanna en de vruchtbaarheid. De Mesopotamische tradities en hun weerslag in de Bijbel

Phoenix 59,2

 • Nys, N., Een goedaardig monster in Mesopotamië: de Schorpioenhybride
 • Goddeeris, A. en H. Hameeuw, Een trans-Atlantische hereniging. Interactieve opnames reconstrueren een Oud-Babylonische erfenisoorkonde
 • Dijk, J. van, Dieren, mensen en goden in het Oude Egypte
 • De Breucker, G., Een Babylonische feminatheek
 • Heerma van Voss, M., Curieuze gerechten

Phoenix 59,3
75 jaar Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten

 • Boer, R. de, De Oudbabylonische stad Lagaba
 • Krispijn, Th. en M. Stol, Wetenschappen in Babylonië
 • Krispijn, Th., De tragische held Gilgameš
 • Dercksen, J.G., De stad Assur en zijn handelsnederzettingen in Anatolië rond 1900 v. Chr.
 • Holwerda, E. en C. van Zoest, Vergeten Egyptische oudheden
 • Kaper, O., Prof. A. de Buck, de eerste hoogleraar Egyptologie in Leiden

2012
Phoenix 58,1
Relatiegeschenken in het Oude Nabije Oosten

 • Kelder, J., Een olijfboom voor de farao. Myceense diplomatieke contacten in de Late Bronstijd
 • Haring, B.J.J., “Ze komen met tribuut op hun ruggen”. De Egyptische visie op geschenkenuitwisseling met het buitenland
 • Waal, W., De relatie tussen Hatti en Egypte: een kwestie van geven en nemen

Phoenix 58,2

 • Blom, J., “…En schrijf de goede dingen op een rots in de woestijn”. Een onderzoek naar de eerste moslims in de Negev
 • Horst, P.W. van der, De Samaritanen: een historische en godsdiensthistorische beschouwing
 • Heerma van Voss, Afscheid van Nespaheran

Phoenix 58,3

 • Dalley, S., De Hangende Tuin van Babylon
 • Loeben, C.E., De tuinen van het oude Egypte: ’s werelds oudste afgebeelde en bewaard gebleven tuinen
 • Kooij, A. van der, Tuin en paradijs in de oudisraëlitische en vroegjoodse literatuur

2011
Phoenix 57,1-2
Egyptische magie

 • Raven, M., ‘Mijn ba is de magie, hij is ouder dan de tijd’: de principes van de oudegyptische magie
 • Borghouts, J.F., Egyptische magische teksten
 • Dieleman, J., Magie en seksualiteit in Romeins Egypte
 • Kruk, R., Een schaal in de maneschijn
 • Jurjens, J. en J. van Dijk, Een nieuwe Nederlandse grammatica van het Egyptisch

Phoenix 57,3

 • Becking, B., Wie schreef de Bijbel? Naar aanleiding van Karel van der Toorn, Wie schreef de Bijbel?
 • Boer, R. de., De Oud-Babylonische Mari-archieven: Een Introductie
 • Hense, M. en S. Kluitenberg, Abu Maqar: De survey van een koptisch klooster in Egypte

2010
Phoenix 56,1-2
Assyriërs op Tell Sabi Abyad

 • Brüning, M.L. en P.M.M.G. Akkermans, De Midden-Assyrische dunnu van Tell Sabi Abyad – Bewoningsgeschiedenis van een versterkte nederzetting aan de grens van Assyrië
 • Wiggerman, F.A.M., Wein, Weib und Gesang in een Midden-Assyrische nederzetting aan de Balikh

Phoenix 56,3

 • Greco, C., Het vergeten graf van Ramose in Sheik ‘Abd el-Qurna
 • Heerma van Voss, M., Jakhals en Cobra
 • Meijer, D.J.W., Nieuwe Nederlandse opgravingen in Irak
 • Toorians, L., Naar een ontcijfering van het Meroïtisch

2009
Phoenix 55,1

 • Kelder, J. en S. Kelder, Mycene rijk aan goud
 • Groot, N.C.F., Faience vaatwerk
 • Heerma van Voss, M., De meerval als redder

Phoenix 55,2
Feesten in het Oude Nabije Oosten

 • Haring, B.J.J., Het kost een paar centen
 • Hazenbos, J., Hettitische feesten
 • Fuchs, A. Nieuw-Assyrische feestvreugde – licht gedempt

Phoenix 55,3

 • Hulster, I.J. de, Licht, macht en tribuut: een iconografische exegese van Jesaja
 • Popovic, M., De Bijbel, Para-Bijbelse boeken en pluriformiteit in het Jodendom voor 70
 • Stol, M., De gevoelens van de patiënt in Babylonië

2008
Phoenix 54,1
Jubileumnummer 75 jaar Ex Oriente Lux

 • Veenhof, K.R., Uit de geschiedenis van Ex Oriente Lux
 • Amersfoort, J. van, Kampman en Ex Oriente Lux
 • Kampman, A.A., Rede gehouden door A.A. Kampman
 • Uit het archief van Ex Oriente Lux
 • Stol, M., Ex Oriente Lux van 1974 tot 1999

Phoenix 54,2

 • Putte, R. van der, Verheij, A. en J. Vermeulen, De steen van Job gevonden
 • Heerink, M., Basileus en Farao
 • Boas-Vedder, D., Van Judah tot Yehud

Phoenix 54,3
De stad in het eerste millennium v. Chr

 • Schoors, A., Een Israëlitische stad in de IJzertijd
 • Koppen, F. van, Nineve, de Assyrische hoofdstad onder Sanherib
 • Baker, H.D., Onbebouwde grond in Babylonische steden

2007
Phoenix 53,1

 • Burgersdijk, D., Rome en Palmyra in de crisis van de derde eeuw n.Chr.
 • Dercksen, J.G., Ving Sargon een Gazelle of een Caféhoudster? Een vermeende parodie over Koning Sargon van Akkad uit Kültepe
 • Dijkstra, M., Op zoek naar de woonplaats en de Steen van Job (Sjeich Sa’ad)
 • Heerma van Voss, M., Over gewone en bevorderde doden

Phoenix 53,2-3

 • Fincke, J.C., Astrologie in Mesopotamië en het Hettitische Rijk
 • Kaper, O.E., Astronomie en Astrologie in het Oude Egypte
 • Ossendrijver, M., Mathematische Astronomie in Babylonië
 • Popovic, M., Astronomie en Astrologie in het Vroege Jodendom en de Dode Zeerollen
 • Zohar, D., De Zodiak in de Mozaïekdecoratie van Laatantieke Synagogen

2006
Phoenix 52,1

 • Huijs, J., Aan tafel in het oude Oosten: over kannetjes en rietjes
 • Spek, A. van der, Simtu: het begrip “lot” in het oude Mesopotamië
 • Waal, W., Bestendiger dan Brons. De tabletcollecties van Hattusa
 • Heerma van Voss, M., B.H. Stricker (1910-2005)

Phoenix 52,2
Magie in het Oude Nabije Oosten

 • Geller, M.J. en F. van Koppen, Mesopotamische bezweringen
 • Dieleman, J., Magie ter bescherming tegen ziekte en ongemak in het oude Egypte
 • Hazenbos, J., Magie in de Levant en het Oude Testament
 • Vliet, J. van der, Oude kwalen, nieuwe verhalen. Christendom en magie in laat-antiek Egypte
 • Maaijer, R. de, Pazuzu

2005
Phoenix 51,1

 • Dijkstra, J., Dijkstra, M., Vieweger, D. en K. Vriezen, Regionaal archeologisch onderzoek nabij Umm Qes (ant. Gadara): de opgravingen op Tell Zera’a en de ligging van Laatbrons Gadara
 • Dijkstra, J.H.F., De laatste priesters van Philae en het einde van de Oudegyptische religie
 • Geus, C.H.J. de, Eeuwenlang geboeid en betoverd door het Heilige Land

Phoenix 51,2
Kind en Opvoeding

 • Dijkstra, M., Opvoeding in de Levant
 • Loose, A.A., Kind en opvoeding in het Oude Egypte
 • Roos, J. de, Kinderen en opvoeding bij de Hettieten
 • Veenhof, K.R., Kind en opvoeding in het Oude Mesopotamië

Phoenix 51,3

 • Henkelman, W.F.M., De goden van Iran
 • Koppen, F. van, De kleispijker van Ipiq-Istar voor het voetlicht

2004
Phoenix 50,1

 • Goedegebuure, P.M., Troonsopvolging in het Oud-Hettitische Rijk: patrilineair, matrilineair of avunkulair?
 • Koppen, F. van, Het Gilgames epos: van heldenzang tot heldenmonument
 • Stol, M., Een Babylonisch gebed aan de godin Istar

Phoenix 50,2
Rampen

 • Driessen, J., Santorini en het einde van de Minoïsche wereld
 • Dijkstra, M., Twee jaar voor de aardbeving… (Amos 1:1)
 • Hout, Th. van den, Geweten in nood: rampen en onheil bij de Hettieten
 • Radner, K., Sprinkhanenplagen in het oude Nabije Oosten
 • Vriezen, K., ‘En zij telden de steden die die nacht verwoest waren’. Over urbane ontwikkelingen in de Decapolis in laatantieke en vroegmiddeleeuwse tijd

Phoenix 50,3

 • Kelder, J., Mykene, Griekenland, Ahhijawa en de Oriënt
 • Linssen, M., Tempelcultus in Hellenistisch Babylonië
 • Woudhuizen, F.C., De herkomst der Etrusken

2003
Phoenix 49,1

 • Schwemer, D., Babylonische geneeskunst aan het Hettitische koningshof
 • Steiner, M., Mesa versus Salomo. Twee modellen van de economie in de Late IJzertijd
 • Wijngaarden-Bakker, L.H. van, C.H. Maliepaard, R.F. Docter en H.G. Niemeyer, Op jacht in Carthago
 • Stricker, B.H., Exodus

Phoenix 49,2
De Sfinx

 • Dijk, J. van, De Sfinx in de Oudheid: van Egypte naar Griekenland en terug

Phoenix 49,3

 • Veenhof, K.R., Ex Oriente Lux 1983-2003
 • Boiy, T., Astronomische dagboeken en Babylonische geschiedenis
 • Koppen, F. van, Amel-Marduk in de gevangenis?
 • Welvaert, E., De fossielen van Qau el Kebir en hun invloed op de plaatselijke mythologie

2002
Phoenix 48,1

 • Kinnaer, J, Het Naqada-label en het debat rond de identificatie van Menes
 • Meijer, F., Paulus’ zeereis naar Rome
 • Velde, H. te, De symboliek van apen en bavianen in de Oud-Egyptische cultuur en religie
 • Vriezen, K.J.H., Een antieke stad wordt zichtbaar. Opgravingen in Umm Qēs (ant. Gadara) in Jordanië

Phoenix 48,2
Reinheid

 • Dieleman, J., Rituele reinheid in het oude Egypte
 • Dijkstra, M., Schone handen. Reinheid in de culturen van de Levant
 • Goedegebuure, P., Rituele reinheid bij de Hettieten
 • Stol, M., Reinheid in Mesopotamië

Phoenix 48,3

 • Barnard, H., Het verloren Romeinse fort in Wadi Umm Wikala
 • Dijkstra, M., “De vreemdeling die in uw steden woont”. Omgang met mensen van andere volken en culturen in Oud-Israël
 • Ryckmans, J., Een nieuwe uitdaging in de Semitische epigrafie. Oudzuidarabische inscripties op hout

2001
Phoenix 47,1-2
Amarna

 • Borghouts, J.F., De religie van Achnaton
 • Haring, B.J.J., Hoe bestuurt een ketter zijn land?
 • Soldt, W. H. van, De internationale betrekkingen in de Amarna-periode
 • Walsem, R. van, Sporen van een revolutie in Saqqara
 • Dijk, J. van, Toetanchamon: De contrarevolutie van een kind

Phoenix 47,3

 • Homès-Fredericq, D., Ontdek Lehun en de Koningsweg. De Belgische opgravingen in het antieke Jordanië
 • Soldt, W.H. van, Te land, ter zee en op de vlucht: reizen en trekken in de Levant in de Late Bronstijd

2000
Phoenix 46,1

 • Strooper, I. de, Thebe in de 25e en 26e dynastie: De betekenis van de Godsgemalinnen van Amon weerspiegeld in hun architecturale monumenten
 • Geus, C.H.J. de, Hofleven in het Oude Israël
 • Horst, P.W. van der, Christelijke Woestijnheiligen in het antieke Nabije Oosten

Phoenix 46,2
Rond het jaar 2000 v. Chr

 • Veenhof, K.R., Op zoek naar het jaar 2000 voor Christus
 • Willsem, HO., Het nomarchaat als politieke, sociale en religieuze factor in de Egyptische provincie

Phoenix 46,3

 • Dijk, J. van, De grafkamers van Maya en Meryt
 • Haarlem, W.M. van, De opgravingen te Tell Ibrahim Awad, 1994-2000
 • Soldt, W.H. van, Een Kanaänitisch woordenboek uit Ashkelon
 • Steen, E.J. van der, Wie waren de vroege Israëlieten?

1999
Phoenix 45,1

 • Coenen, M. en V. Couckuyt, Isis of Abraham? Over mormonen en Oudegyptische dodenteksten
 • Wijntjes, M.J., Een ‘nieuwe Bijbelvertaling’ voor de volgende eeuw
 • Veldhuis, N., Leren lezen en schrijven in Nippur

Phoenix 45,2
Vrouwenlevens in het Oude Nabije Oosten

 • Toivari, J., Het huwelijk en de getrouwde vrouw. Impressies uit vrouwenlevens in Deir el-Medina
 • Stol, M., Vrouwen in Babylonië
 • Henkelman, W., “Gebiederesse van dit land…” Vrouwen in Achaimenidisch Perzië

1998
Phoenix 44,1

 • Dijk, J. van, Elite en goddelijk koningschap in Egypte aan het eind van de Achttiende Dynastie
 • Geus, C.H.J. de, Dertig jaar opgravingen op Tel Dan, Israël, Deel 2
 • Hout, Th.P.J. van den, A Tale of Two Cities: Twee nieuwe Hettitische provinciale centra

Phoenix 44,2-3 (nog niet gedigitaliseerd)
De talen van het Oude Nabije Oosten

 • Krispijn, Th. en W.H. van Soldt, De talen van Mesopotamië
 • Vliet, J. van der en L.M.J. Zonhoven, De talen van Egypte
 • Folmer, M.L. en W.H. van Soldt, De Noordwestsemitische talen
 • Beekes, R.S.P. en Th. Krispijn, De talen van Iran
 • Hout, Th.P.J. van den en A. Lubotsky, De talen van Anatolië
 • Stroomer, H., De Zuidsemitische talen

1997
Phoenix 43,1

 • Haring, B.J.J., Rondom de tempels in Thebe-West
 • Rutgers, L.V., De nieuwste opgravingen in Sepphoris, Galilea
 • Hazenbos, J., De Hettitische cultusinventarissen

Phoenix 43,2
Eetgewoonten in het Oude Nabije Oosten

 • Zonhoven, LM.J., Was het Oude Egypte een luilekkerland?
 • Folmer, M.L., Eten in Bijbels-Hebreeuwse vertelkunst
 • Sancisi-Weerdenburg, H., De oorsprong van een haute cuisine
 • Soldt, W.H. van, Oudbabylonische recepten
 • Hout, Th.P.J. van den, Twee tot driemaal daags; eten en eetgewoontes bij de Hettieten

Phoenix 43,3

 • Harvey, J., De typologie van houten grafbeelden uit het Egyptische Oude Rijk
 • Geus, C.H.J. de, Dertig jaar opgravingen op Tel Dan, Israël, Deel l
 • Dercksen, J.G., Rijk worden in Turkije: Assyrische kooplieden in Kanis

1996
Phoenix 42,1

 • Dijk, J. van, Hymnen aan Re en Osiris in Mephitische graven van het Nieuwe Rijk
 • Geus, C.H.J. de, Graven en sociale verhoudingen tijdens de Israëlische monarchie
 • Vanstiphout, H.L.J., De heilige Lugalbanda

Phoenix 42,2
Het Dodenrijk

 • Willsem, H.O., Veerlieden en andere onaangename personen in het Egyptische hiernamaals
 • Spronk, K., Ideeën over de doden en het leven na de dood in het Bijbelse Israël
 • Katz, D., Het Sumerische dodenrijk
 • Hout, Th.P.J. van den, Een dodenrijk voor een koning. Een Hettitisch hiernamaals

Phoenix 42,3

 • Egberts, A., Van kisten en kalveren: Twee Oudegyptische riten nader bekeken
 • Hoftijzer, J., Koninklijk bestuur in Oud-Israël
 • Bongenaar, A.C.V.M., Het tempelarchief uit de stad Sippar

1995
Phoenix 41,1

 • Schneider, H.D., Pay en Raia: Haremdirecteuren van de Heer der Beide Landen. Recente opgravingen in de Memphitische begraafplaats van het Nieuwe Rijk te Sakkara
 • Van Lerberghe, K. en G. Voet, Tell Beydar: “The Missing Link”?
 • Docter, R., Karthago: de Phrenicische stad onder het Romeinse Carthago

Phoenix 41,2
Scheepvaart in het Oude Nabije Oosten

 • Dijk, F.H. van, Scheepvaart in de Perzische Golf: maritieme contacten in het derde millennium voor Christus
 • Wachsmann, S., Zeevaarders in het Oude Nabije Oosten
 • Meijer, F., Van Monoreme naar Trireme: de ontwilkkeling van het oorlogsschip in het oostelijk Middellandse-Zeegebied van 1500-500 v. Chr.

Phoenix 41,3

 • Sleeswijk, A.W., Oude scheepvaartkanalen in Egypte
 • Geus, C.H.J. de, Een belangrijke stèle uit Tel Dan, Israël
 • Bekkum, W.J. van, Heiligheid en heiliging in Bijbelse en Rabbijnse traditie

1994
Phoenix 40,1

 • Akkermans, P.M.M.G., De heuvel van de Witte Jongen, opgravingen te Tell Sabi Abyad in Noord-Syrië
 • Stuart, B. en H.H. Curvers, Tell al-Raga’i: een dorp op het platteland van Noord-Mesopotamië (3000-2400 v. Chr.)
 • Haarlem, W.M. van, De opgravingen op Tell Ibrahim Awad in 1993
 • Wouder, A.S. van der, De rollen van de Dode Zee. Recente ontwikkelingen, nieuwe teksten en omstreden standpunten

Phoenix 40,2

 • Dijk, J. van, Horemheb en de strijd om de troon van Toetanchamon
 • Quaegebeur, J. en C. Traunecker, Een “grenstempel” te Sjenhoer bij Qoes
 • Vliet, E.Ch.L. van der, Verdwijnen de “Dark Ages”?
 • Beuken, W.A.M., De boeken van Samuël in een nieuw licht, een bespreking

Phoenix 40,3
Votiefteksten en votiefgeschenken uit het Oude Nabije Oosten

 • Loose, A.A., “Nu ziet, ik heb gedaan wat ik gezegd heb!”
 • Driel, G. van, Wijgeschenken in Mesopotamië
 • Roos, J. de, Hettitische votiefteksten en votiefgeschenken
 • Dijkstra, K., Aramese votiefteksten en votiefgeschenken uit Hatra

1993
Phoenix 39,1
Actualiteiten

 • Geus, C.H.J. de, Israël: Archeologisch nieuws uit Israël
 • Kaper, O.E., Egypte: “Nieuwe” tempels in de oase Dachla
 • Folmer, M.L., Een “nieuwe” Aramese tekst uit Elephantine
 • Soldt, W.H. van, Mesopotamië – Syrië: nieuwe tekstpublicaties
 • Tjerkstra, F.A., Anatolië: een nieuw archief in Masat-Höyük

Phoenix 39,2

 • Nyland, A., De Kikkuli-trainingsmethode voor paarden: de Kikkuli-tekst in de praktijk
 • Hartgers, M., Jas, R., Lemmer, J. en S. Schepel, De arme man van Nippur
 • Meijer, D.J.W., Tell Hammam al Turkman aan de Balih in Noord-Syrië
 • Steiner, M., Urusalim en Jebus
 • Vriezen, K.J.H., Umm Qēs (ant. Qadara) in Jordanië. De kerken in Areaal I
 • Barnard, H., De tombe van de sjeik van Qasr Ibrim

Phoenix 39,3
Brieven uit het Oude Nabije Oosten

 • Zonhoven, L.M.J., “In leven, voorspoed en gezondheid, en in de gunst van Amon-Re!”
 • Folmer, M.L., “Ik stuur je deze brief om je het beste te wensen”. Hebreeuwse en Aramese brieven uit het oude Israël
 • Hout, Th.J.P. van den, De zaak Zannanza. Een Egyptisch-Hettitisch brievendossier
 • Veenhof, K.R., Brieven uit het Oude Mesopotamië

1992
Phoenix 38,1
Actualiteiten

 • Loose, A.A. en H.O. Willems, Egypte
 • Veenhof, K.R. en W.H. van Soldt, Mesopotamië
 • Hout, Th.P.J. van den, Anatolië
 • Folmer, M.L., Israël

Phoenix 38,2

 • Geus, C.H.J. de, Het Jericho-graf in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Loose, A.A, Woonhuizen in Amarna en het domein van de vrouwen
 • Driel, G. van, Uit het leven van een Nieuw-Babylonische handelaar

Phoenix 38,3
Opleiding in het Oude Nabije Oosten

 • Hout, Th.P.J. van den, Een augur voor 25 sikkels. Iets over opleiding bij de Hettieten
 • Janssen, J.J., Schooljongens in het oude Egypte
 • Krispijn, Th.J.H., Naar school in het oude Mesopotamië
 • Dijkstra, M., Schrijvers en Scholing in Oud-Israël

1991
Phoenix 37,1
Drank en drinken in het Oude Nabije Oosten

 • Rammant-Peeters, A., De bereiding van bier en wijn bij de Oude Egyptenaren
 • Stol, M., De Babyloniërs dronken bier
 • Spronk, K., De wijn als troost in leven en in sterven. Enkele gedachten over de wijnen de Marzeach in Syrië en Palestina
 • Driel, G. van, Spijkers met Koppen, II: Maskan-sapir, een begin bij de Tigris

Phoenix 37,2

 • Lipinski, E., Profetisme en Waarzeggerij
 • Smits, J., Het oude Egypte als voorbeeld? Een dromerige oratie van Professor Johannes Braun (1692) in Groningen
 • Driel, G. van, Een reconstructie van de tempels op de Jebel Aruda
 • Geus, C.H.J. de, Nieuwe gegevens over het oudste Israël
 • Meijer, D.J.W., Opgravingskroniek van West-Azië

1990
Phoenix 36,1

 • Toorn, K. van der, Het Babylonische Nieuwjaarsfeest

Phoenix 36,2
De stad in het Oude Nabije Oosten

 • Geus, C.H.J. de, Steden in het Oude Nabije Oosten: Inleiding
 • Soldt, W.H. van, De stad Ugarit
 • Walsem, R. van, De stad Amarna: Exponent van traditie, vernieuwing en ideologie
 • Spek, R.J. van der, “Is dit niet het grote Babylon, dat ik gebouwd heb?”
 • Geus, C.H.J. de, Lachis: een Judese stad uit de IJzertijd
 • Rompay, L. van, Palmyra, Emesa en Edessa: Semitische steden in het gehelleniseerde Nabije Oosten

1989
Phoenix 35,1
Persepolis en Pasargadae in wisselend perspectief

 • Sancisi-Weerdenburg, H., Olifanten en Olympische Spelen in Persepolis
 • Jong, J.L. de, “Tot meerder naeukeurigheit”. De ruïnes van Persepolis in prent gebracht
 • Drijvers, H.J.W., “Deez tekende en schreef niet anders dan hij zag”. Cornelis de Bruijn, Nicolaes Witsen en Gysbert Cuper
 • s’Jacob, H.K., “Ende ick presenteer mijn landt open voor de coopluyden van U landt…” De Verenigde oostindische Compagnie in Perzië 1623-1765

Phoenix 35,2
Wetenschap in het Oude Nabije Oosten

 • Egberts, A., Wetenschap in Egypte en Babylonië
 • Willems, H.O., Geleerde doden
 • Soldt, W.H. van, De Babylonische astronomie, het begin van een wetenschap
 • Jongeling, K., De verloren wetenschap van Phoeniciërs en Carthagers

1988
Phoenix 34,1
Gids voor de afdeling West-Azië. Allard Pierson Museum Amsterdam
M.N. van Loon, D.J.W. Meijer en B.I.W. Rossmeisl

Phoenix 34,2

 • Boorn, G.P.F. van den, Ex Oriente Lux Nova. Het Nabije Oosten in het Rijksmuseum van Oudheden
 • Vanstiphout, H.L.J., Fabels uit Mesopotamië
 • Stol, M., De Babylonische wereldkaart
 • Stol, M., Nieuw licht op de Babylonische ballingschap
 • Dijkstra, M., De alfabetische inscripties van Serabit el-Khadim (Sinai)
 • Helderman, J., Van Jablonski / Te Water tot Vycichl. Bij Jozef Janssen’s pleidooi voor een nieuwe “Wiedemann”
 • Zonhoven, L.M.J., Toetanchamon en de dieven?

1987
Phoenix 33,1
Het Oude Zuid-Arabië

 • Ryckmans, J., De bijdrage van oud Zuid-Arabië tot de kennis van het Semitische Oosten
 • Müller, W.W., Het belang van de Wierookhandel voor het antieke Zuid-Arabië
 • Drews, A.J., Ethiopië en Zuid-Arabië tussen 450 vóór en 550 na het begin van onze jaartelling

Phoenix 33,2
Het recht in het Oude Nabije Oosten

 • Boorn, G.P.F. van den, De vizier en de rechtspraak in Egypte rond 1500 v.C.
 • McDowell, A., Een schijnproces in het Egyptische strafrecht?
 • Veenhof, K.R., Rechtspraak bij de Oude Assyriërs
 • Stol, M., Oog om oog, tand om tand: een barbaarse wet?
 • Deurloo, K.A., Recht in Israël
 • Houwink ten Cate, Ph.H.J., De Hettitische wettenverzameling

1986
Phoenix 32,1
Gids voor de afdeling Egypte. Allard Pierson Museum Amsterdam
Haarlem, W.M. en R.A. Scheurleer

Phoenix 32,2
Nederlands archeologisch onderzoek in het Nabije Oosten

 • Brink, C.M.E. van den, Nederzettingsonderzoek in de noordelijke Nijldelta, Egypte
 • Meijer, D.J.W., Tell Hammam in Noord-Syrië. Een vluchtig overzicht van de architectuur uit vier campagnes
 • Raven, M.J., De herontdekking van het graf van Maya
 • Veenhof, K.R., Spijkers met koppen, I

1985
Phoenix 31,1

 • Spek, R.J. van der, Het Assyrisch imperialisme: achtergrond en verklaring
 • Rompay, L. van, Het Syrisch: de verre horizonten van een antieke cultuur
 • Veenhof, K,R., “Texte aus der Umwelt des Alten Testantents” (TUAT I)

Phoenix 31,2

 • Soldt, W.H. van, De oudste waarnemingen van de komeet van Halley
 • Toorn, K. van der, Liefde winnen en vasthouden in Mesopotamië
 • Driel, G. van, De opkomst van een Nieuwbabylonische familie: de Egibi’s. In de schaduw van de grote politiek
 • Stol, M., Babylonische oogheelkunde

Over EOL

Ex Oriente Lux presenteert wetenschappelijke informatie over het Oude Nabije Oosten en Egypte aan een breed publiek.

Word lid van EOL om deel te nemen aan onze diverse lezingen, workshops en evenementen. Ontvang bovendien het kleurrijke magazine Phoenix met nieuws en achtergronden over recente opgravingen en onderzoek.

EOL op Facebook

Agenda

dec
9
vr
16:00 Eten als koning: het belang van ... @ Amsterdam
Eten als koning: het belang van ... @ Amsterdam
dec 9 @ 16:00
Eten als koning: het belang van de dagelijkse offers in de Neo-Babylonische cultuur @ Amsterdam
Ruwan van der Iest MA Promovendus Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen ‘Meer dan ooit te voren, offer ik rijkelijk aan mijn heren Marduk en Zarpanitu.’ Dit is hoe Nebuchadnezzar II zijn gulle gaven aan[...]
dec
12
ma
20:00 Qumran onderzoek vanuit het pers... @ Leuven
Qumran onderzoek vanuit het pers... @ Leuven
dec 12 @ 20:00
Qumran onderzoek vanuit het perspectief van het Testament van Qahat @ Leuven
Dr. Hanneke van der Schoor Wat kunnen de Aramese teksten uit Qumran ons leren over de gemeenschappen die de Dode Zee rollen verzameld en geschreven hebben? Het Testament van Qahat wordt gebruikt als een case-study[...]
dec
14
wo
19:30 De schoonheid van het Latijn @ Enschede
De schoonheid van het Latijn @ Enschede
dec 14 @ 19:30
De schoonheid van het Latijn @ Enschede
Dhr. Casper Porton Latinist, docent Grieks en Latijn, Addisco Onderwijs Door ons gepuzzel om Latijnse teksten in het Nederlands te vertalen, zien we soms niet meer hoe mooi en schoon het Latijn in het origineel[...]
jan
17
di
20:00 Popmuziek in het oude Mesopotamië @ Overveen
Popmuziek in het oude Mesopotamië @ Overveen
jan 17 @ 20:00
Popmuziek in het oude Mesopotamië @ Overveen
Drs. T.J.H. Krispijn Uit teksten en afbeeldingen weten we tamelijk veel over de officiële muziek van het oude Mesopotamië maar van de populaire muziek veel minder. We zien op plaquettes en op beeldjes luit- en[...]
jan
18
wo
20:00 Het Oud-Babylonische huwelijk @ Online
Het Oud-Babylonische huwelijk @ Online
jan 18 @ 20:00
Het Oud-Babylonische huwelijk @ Online
Aanmelden via Lieke Peeters (bastet7maal7@gmail.com) R. Van der Iest Rijksuniversiteit te Groningen Hoe huwden de Babyloniërs en onder welke voorwaarden vonden deze huwelijken plaats? Om deze vraag te beantwoorden, zullen wij ons tijdens deze lezing[...]
jan
19
do
19:30 Een nestoriaanse monnik uit Beij... @ Enschede
Een nestoriaanse monnik uit Beij... @ Enschede
jan 19 @ 19:30
Een nestoriaanse monnik uit Beijing op bezoek in Parijs @ Enschede
Prof. Dr. Herman Teule Emeritus hoogleraar Oosters christendom, KU Leuven Tegen het eind van de 13e eeuw brengt Rabban Sawma, een nestoriaanse monnik, in opdracht van de Mongoolse heerser Arghun een bezoek aan Europa om[...]
feb
2
do
19:30 Herodotus en Athene @ Enschede
Herodotus en Athene @ Enschede
feb 2 @ 19:30
Herodotus en Athene @ Enschede
Dr. Christiaan Caspers Classicus, kunsthistoricus en docent Het is gebruikelijk, geheel conform de opvattingen van Cicero, om Herodotus aan het begin van de historiografische traditie te plaatsen, vóór Thucydides. Recentelijk is betoogd dat het best[...]
feb
13
ma
20:00 Goden van klei? Hoe kunnen we Ne... @ Leiden
Goden van klei? Hoe kunnen we Ne... @ Leiden
feb 13 @ 20:00
Goden van klei? Hoe kunnen we Neolithische figurines interpreteren? @ Leiden
Monique Arntz PhD-kandidaat Cambridge University Al in het vroegste stadium van het Nieuwe Steentijd (Neolithicum) in het Oude Nabije Oosten, zo’n 12.000 jaar geleden, vinden we in opgravingen kleine beeldjes van mensen en dieren gemaakt[...]
feb
15
wo
20:00 Over lijken: Balsemers in Ptolem... @ Online
Over lijken: Balsemers in Ptolem... @ Online
feb 15 @ 20:00
Over lijken: Balsemers in Ptolemaeïsch Egypte @ Online
Aanmelden via Lieke Peeters (bastet7maal7@gmail.com) G. Baetens Post-doctoraal onderzoeker, Koninklijke Universiteit te Leuven De funeraire cultuur van de Oude Egyptenaren spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding. De praktische kant van de Egyptische begrafenisindustrie is uitzonderlijk[...]
feb
21
di
20:00 Het eerste gesprek van christene... @ Bloemendaal
Het eerste gesprek van christene... @ Bloemendaal
feb 21 @ 20:00
Het eerste gesprek van christenen met de islam @ Bloemendaal
Prof. dr. Herman Teule Emeritus hoogleraar Oosters christendom KU Leuven en Radboud Universiteit Nijmegen; oud-directeur Instituut voor Oosters Christendom Nijmegen In deze lezing zullen we horen hoe de Christenen probeerden antwoord te vinden hoe om[...]

Nieuwsbrief

Schrijf u in de voor nieuwsbrief (ook voor niet-leden!):

Informatie over de nieuwsbrief