Menu

Phoenix 1-40

Deze pagina bevat het gedigitaliseerde Phoenix archief van 1955-1994.

1994
Phoenix 40,1

 • Akkermans, P.M.M.G., De heuvel van de Witte Jongen, opgravingen te Tell Sabi Abyad in Noord-Syrië
 • Stuart, B. en H.H. Curvers, Tell al-Raga’i: een dorp op het platteland van Noord-Mesopotamië (3000-2400 v. Chr.)
 • Haarlem, W.M. van, De opgravingen op Tell Ibrahim Awad in 1993
 • Wouder, A.S. van der, De rollen van de Dode Zee. Recente ontwikkelingen, nieuwe teksten en omstreden standpunten

Phoenix 40,2

 • Dijk, J. van, Horemheb en de strijd om de troon van Toetanchamon
 • Quaegebeur, J. en C. Traunecker, Een “grenstempel” te Sjenhoer bij Qoes
 • Vliet, E.Ch.L. van der, Verdwijnen de “Dark Ages”?
 • Beuken, W.A.M., De boeken van Samuël in een nieuw licht, een bespreking

Phoenix 40,3
Votiefteksten en votiefgeschenken uit het Oude Nabije Oosten

 • Loose, A.A., “Nu ziet, ik heb gedaan wat ik gezegd heb!”
 • Driel, G. van, Wijgeschenken in Mesopotamië
 • Roos, J. de, Hettitische votiefteksten en votiefgeschenken
 • Dijkstra, K., Aramese votiefteksten en votiefgeschenken uit Hatra

1993
Phoenix 39,1
Actualiteiten

 • Geus, C.H.J. de, Israël: Archeologisch nieuws uit Israël
 • Kaper, O.E., Egypte: “Nieuwe” tempels in de oase Dachla
 • Folmer, M.L., Een “nieuwe” Aramese tekst uit Elephantine
 • Soldt, W.H. van, Mesopotamië – Syrië: nieuwe tekstpublicaties
 • Tjerkstra, F.A., Anatolië: een nieuw archief in Masat-Höyük

Phoenix 39,2

 • Nyland, A., De Kikkuli-trainingsmethode voor paarden: de Kikkuli-tekst in de praktijk
 • Hartgers, M., Jas, R., Lemmer, J. en S. Schepel, De arme man van Nippur
 • Meijer, D.J.W., Tell Hammam al Turkman aan de Balih in Noord-Syrië
 • Steiner, M., Urusalim en Jebus
 • Vriezen, K.J.H., Umm Qēs (ant. Qadara) in Jordanië. De kerken in Areaal I
 • Barnard, H., De tombe van de sjeik van Qasr Ibrim

Phoenix 39,3
Brieven uit het Oude Nabije Oosten

 • Zonhoven, L.M.J., “In leven, voorspoed en gezondheid, en in de gunst van Amon-Re!”
 • Folmer, M.L., “Ik stuur je deze brief om je het beste te wensen”. Hebreeuwse en Aramese brieven uit het oude Israël
 • Hout, Th.J.P. van den, De zaak Zannanza. Een Egyptisch-Hettitisch brievendossier
 • Veenhof, K.R., Brieven uit het Oude Mesopotamië

1992
Phoenix 38,1
Actualiteiten

 • Loose, A.A. en H.O. Willems, Egypte
 • Veenhof, K.R. en W.H. van Soldt, Mesopotamië
 • Hout, Th.P.J. van den, Anatolië
 • Folmer, M.L., Israël

Phoenix 38,2

 • Geus, C.H.J. de, Het Jericho-graf in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Loose, A.A, Woonhuizen in Amarna en het domein van de vrouwen
 • Driel, G. van, Uit het leven van een Nieuw-Babylonische handelaar

Phoenix 38,3
Opleiding in het Oude Nabije Oosten

 • Hout, Th.P.J. van den, Een augur voor 25 sikkels. Iets over opleiding bij de Hettieten
 • Janssen, J.J., Schooljongens in het oude Egypte
 • Krispijn, Th.J.H., Naar school in het oude Mesopotamië
 • Dijkstra, M., Schrijvers en Scholing in Oud-Israël

1991
Phoenix 37,1
Drank en drinken in het Oude Nabije Oosten

 • Rammant-Peeters, A., De bereiding van bier en wijn bij de Oude Egyptenaren
 • Stol, M., De Babyloniërs dronken bier
 • Spronk, K., De wijn als troost in leven en in sterven. Enkele gedachten over de wijnen de Marzeach in Syrië en Palestina
 • Driel, G. van, Spijkers met Koppen, II: Maskan-sapir, een begin bij de Tigris

Phoenix 37,2

 • Lipinski, E., Profetisme en Waarzeggerij
 • Smits, J., Het oude Egypte als voorbeeld? Een dromerige oratie van Professor Johannes Braun (1692) in Groningen
 • Driel, G. van, Een reconstructie van de tempels op de Jebel Aruda
 • Geus, C.H.J. de, Nieuwe gegevens over het oudste Israël
 • Meijer, D.J.W., Opgravingskroniek van West-Azië

1990
Phoenix 36,1

 • Toorn, K. van der, Het Babylonische Nieuwjaarsfeest

Phoenix 36,2
De stad in het Oude Nabije Oosten

 • Geus, C.H.J. de, Steden in het Oude Nabije Oosten: Inleiding
 • Soldt, W.H. van, De stad Ugarit
 • Walsem, R. van, De stad Amarna: Exponent van traditie, vernieuwing en ideologie
 • Spek, R.J. van der, “Is dit niet het grote Babylon, dat ik gebouwd heb?”
 • Geus, C.H.J. de, Lachis: een Judese stad uit de IJzertijd
 • Rompay, L. van, Palmyra, Emesa en Edessa: Semitische steden in het gehelleniseerde Nabije Oosten

1989
Phoenix 35,1
Persepolis en Pasargadae in wisselend perspectief

 • Sancisi-Weerdenburg, H., Olifanten en Olympische Spelen in Persepolis
 • Jong, J.L. de, “Tot meerder naeukeurigheit”. De ruïnes van Persepolis in prent gebracht
 • Drijvers, H.J.W., “Deez tekende en schreef niet anders dan hij zag”. Cornelis de Bruijn, Nicolaes Witsen en Gysbert Cuper
 • s’Jacob, H.K., “Ende ick presenteer mijn landt open voor de coopluyden van U landt…” De Verenigde oostindische Compagnie in Perzië 1623-1765

Phoenix 35,2
Wetenschap in het Oude Nabije Oosten

 • Egberts, A., Wetenschap in Egypte en Babylonië
 • Willems, H.O., Geleerde doden
 • Soldt, W.H. van, De Babylonische astronomie, het begin van een wetenschap
 • Jongeling, K., De verloren wetenschap van Phoeniciërs en Carthagers

1988
Phoenix 34,1
Gids voor de afdeling West-Azië. Allard Pierson Museum Amsterdam
M.N. van Loon, D.J.W. Meijer en B.I.W. Rossmeisl

Phoenix 34,2

 • Boorn, G.P.F. van den, Ex Oriente Lux Nova. Het Nabije Oosten in het Rijksmuseum van Oudheden
 • Vanstiphout, H.L.J., Fabels uit Mesopotamië
 • Stol, M., De Babylonische wereldkaart
 • Stol, M., Nieuw licht op de Babylonische ballingschap
 • Dijkstra, M., De alfabetische inscripties van Serabit el-Khadim (Sinai)
 • Helderman, J., Van Jablonski / Te Water tot Vycichl. Bij Jozef Janssen’s pleidooi voor een nieuwe “Wiedemann”
 • Zonhoven, L.M.J., Toetanchamon en de dieven?

1987
Phoenix 33,1
Het Oude Zuid-Arabië

 • Ryckmans, J., De bijdrage van oud Zuid-Arabië tot de kennis van het Semitische Oosten
 • Müller, W.W., Het belang van de Wierookhandel voor het antieke Zuid-Arabië
 • Drews, A.J., Ethiopië en Zuid-Arabië tussen 450 vóór en 550 na het begin van onze jaartelling

Phoenix 33,2
Het recht in het Oude Nabije Oosten

 • Boorn, G.P.F. van den, De vizier en de rechtspraak in Egypte rond 1500 v.C.
 • McDowell, A., Een schijnproces in het Egyptische strafrecht?
 • Veenhof, K.R., Rechtspraak bij de Oude Assyriërs
 • Stol, M., Oog om oog, tand om tand: een barbaarse wet?
 • Deurloo, K.A., Recht in Israël
 • Houwink ten Cate, Ph.H.J., De Hettitische wettenverzameling

1986
Phoenix 32,1
Gids voor de afdeling Egypte. Allard Pierson Museum Amsterdam
Haarlem, W.M. en R.A. Scheurleer

Phoenix 32,2
Nederlands archeologisch onderzoek in het Nabije Oosten

 • Brink, C.M.E. van den, Nederzettingsonderzoek in de noordelijke Nijldelta, Egypte
 • Meijer, D.J.W., Tell Hammam in Noord-Syrië. Een vluchtig overzicht van de architectuur uit vier campagnes
 • Raven, M.J., De herontdekking van het graf van Maya
 • Veenhof, K.R., Spijkers met koppen, I

1985
Phoenix 31,1

 • Spek, R.J. van der, Het Assyrisch imperialisme: achtergrond en verklaring
 • Rompay, L. van, Het Syrisch: de verre horizonten van een antieke cultuur
 • Veenhof, K,R., “Texte aus der Umwelt des Alten Testantents” (TUAT I)

Phoenix 31,2

 • Soldt, W.H. van, De oudste waarnemingen van de komeet van Halley
 • Toorn, K. van der, Liefde winnen en vasthouden in Mesopotamië
 • Driel, G. van, De opkomst van een Nieuwbabylonische familie: de Egibi’s. In de schaduw van de grote politiek
 • Stol, M., Babylonische oogheelkunde

1984
Phoenix 30

 • Kroll, S., Op zoek naar de koperindustrie van Makan
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Kontakt met teksten
 • Pestman, P.W., Een kraakpand in het oude Egypte?
 • Horst, P.W. van der, Hiërogliefen in de ogen van Grieken en Romeinen
 • Helderman, J., Jablonski en Te Water. Twee Koptologen uit de tijd van de “Verlichting”

1983
Phoenix 29
Jubileumnummer

 • Vries, F.B. de, Egypte: bereisd, beroofd, bewaard, beschreven

1982
Phoenix 28,1

 • Beek, M.A., “Het licht wordt ontstoken”
 • Veenhof, K.R., Spijkerschriftarchieven
 • Stol, M., De moord op Sanherib

Phoenix 28,2
Karthago

 • Lipinski, E., Syro-Fenicische wortels van de Karthaagse religie
 • Stager, L.E., Phoenicisch Karthago. De Handelshaven en de Tofet
 • Christern, J., Het Romeinse en Christelijke Karthago
 • Ranitz-Labouchere, E. de, “Salammbô”

1981
Phoenix 27,1

 • Houwink ten Cate, Ph.H.J., Hurrieten en Hurritisch
 • Veenhof, K.R., Chronologie van het Oude Nabije Oosten
 • Geus, C.H.J. de, Het Israëlitische Palmette- of Volutenkapiteel

Phoenix 27,2

 • Leemans, W.F., Babylon, Assur, Himrin en Haditha. Symposium te Bagdad met excursies, 14-26 nov. 1981
 • Stricker, B.H., De Paasmaaltijd
 • Vleming, S.P., Een lang uitgestelde benoeming
 • VerbeecK, B., De kloosterkerken bij Sohag: de architecturale beslechting van een ideologisch conflict?

1980
Phoenix 26,1

 • Geus, C.H.J. de, Lachis in Juda. De opgravingen en de koningsstempels
 • Vanlathem, M.P., Tachtig jaar röntgenonderzoek van Oudegyptische mummies
 • Veenhof, K.R., Planten uit de Bijbel

Phoenix 26,2
De Romeinen in het Nabije Oosten

 • Drijvers, H.J.W., De Provincia Syria. Grieks-Romeinse beschaving in het Nabije Oosten
 • Lebram, J.-C.H., Eerste ontmoetingen tussen Rome en de Joden
 • Quaegebeur, J., Aspecten van de Romeinse aanwezigheid in het land van de farao’s

1979
Phoenix 25,1

 • Haayer, G., De neosumerische oden en gebeden van Sulgi
 • Veenhof, K.R., Goedea’s in geding
 • Pestman, P.W., Een juridisch “handboek” uit het oude Egypte in twee talen
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Over het graf als woonhuis
 • Sancisi-Weerdenburg, H., De wagens op de Apadana-reliëfs in Persepolis

Phoenix 25,2

 • Haayer, G., ‘Indien een stad op een hoogte gelegen is…’
 • Kessler Guinan, A., De houding ten aanzien van sexualiteit in Mesopotamië: Akkadische gedragsomina
 • Jelgersma, H.C., Een bijzonder verschijnsel in de Amarna-kunst
 • Jongeling, B., De ‘Tempelrol’

1978
Phoenix 24,1

 • Stol, M., Wastafeltjes uit het Nabije Oosten
 • Stol, M., De herkomst van het woord “mummie”
 • Veenhof, K.R., Klei, kleitablet en spijkerschrift
 • Sancisi-Weerdenburg, H.W.A.M., De Zendan en de Ka’bah
 • Sanders, J., Het klooster van Mar Awgen

Phoenix 24,2

 • Akkermans, P.A. en H. Fokkens, De prehistorische nederzetting Tell Bouqras
 • Inauguratie van de Tempel van Taffeh in het Riiksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Elderen, B. van, De opgraving te Nag Hammadi
 • Veenhof, K.R., Het graf van Philippus van Macedonië ontdekt?
 • Veenhof, K.R., Het zegel van Baruch, zoon van Nerija, Jeremia’s secretaris
 • Veenhof, K.R., Nieuwe handschriften uit het St. Catherina klooster (Sinaï)
 • Veenhof, K.R., Koningin Teje’s mummie geïdentificeerd
 • Veenhof, K.R., Een Egyptische haven aan de Rode Zee
 • Veenhof, K.R., Een prefaraonisch koningschap in Nubië?
 • Veenhof, K.R., De kunst van het Oude Nubië en de Soedan

1977
Phoenix 23

 • Veenhof, K.R., Ebla – Tell Mardich
 • Leemans, W.F., Landbouwgrond en eigendom in het oude Mesopotamië
 • Driel, G. van, De Uruk-Nederzetting op de Jebel Aruda. Een voorlopig bericht (stand eind 1976)
 • Vanstiphout, Over de reconstructie van de Sumerische letterkunde
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Over het dateren van Dodenboeken

1976
Phoenix 22

 • Schneider, H.D., Het Memphitische graf van Horemheb
 • Geus, C.H.J. de, Van Dan en Berseba
 • Quaegebeur, J., De Griekse weergave van korte Egyptische dodenteksten
 • Blok-van den Boogert, J.L., Recente opgravingen op de westelijke heuvel van het Oude Jeruzalem
 • Tefnin, R., Het goud en het zout
 • Hoftijzer, J., De Aramese teksten uit Deir ‘Alla

1975
Phoenix 21

 • Versteegh, M.J., Pools-Nederlandse opgravingen in het westelijk stadsdeel van Palmyra, 1974-1975
 • Drijvers, H.J.W., Het heiligdom van de godin Allât
 • Geus, C.H.J. de, Landbouw en Landschap in Palestina I
 • Houtman, C., “Zie dat zijn nog maar de contouren van zijn wegen…”
 • Naster, P., Fenicische en Punische Munten

1974
Phoenix 20

 • Houwink ten Cate, Ph.H.J., De Hettitologie 1965-1975
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Een mythologische papyrus in Den Haag
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Een dodenboek als dodenboek
 • Blok-van den Boogert, J.L., Israëlische opgravingen langs de muur van de Tempelberg
 • Vanstiphout, H.L.J., Was een pestepidemie de oorzaak van de ondergang van het Nieuwsumerische rijk?
 • Veenhof, K.R., Militaire strategie en water in het oude Mesopotamië

1973
Phoenix 19,1

 • Velde, H. te, Egyptologisch veldwerk van de Universiteit van Pennsylvania te Dra Aboe’l Naga
 • Jelgersma, H.C., Een hypothese over Echnaton en de negerkunst
 • During Caspers, E.C.L., De handelsbetrekkingen van de Indusbeschaving in de ‘Perzische Golf in het IIIe Mill. v. Chr.

Phoenix 19,2

 • Appelboom, Th.G., Twee ushabti’s uit de 26e dynastie
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Wie buiten is
 • Veenhof, K.R., Nogmaals “Van Beitel tot Penseel”
 • Veenhof, K.R., Een hoerritisch lied ten gehore gebracht
 • Veenhof, K.R., Een Ammonietische inscriptie
 • Veenhof, K.R., Ansan geïdentificeerd

1972
Phoenix 18

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen en archeologische navorsingen in Pusht-i Kuh, Luristan (6e campagne: september-december 1970)
 • Moor, J.C. de, Nieuwe alfabetische teksten uit Ugarit
 • Geus, C.H.J. de, De opgravingen bij Tel Arad, Israel
 • Veenhof, K.R., Tepe Yahya, een proto-elamietische stad
 • Veenhof, K.R., De Amman citadel inscriptie
 • Veenhof, K.R., De Job-Targum uit Qumran gepubliceerd
 • Meijer, D.J.W., Tell Selenkahiye in N.W.-Syrië

1971
Phoenix 17,1

 • Donzel, E.J. van, Ethiopische rotskerken
 • Janssen, J.J., Het Egyptische museum in Turijn
 • De Meyer, L. en A. Syts, Archeologisch onderzoek in Irak (1967-68 en 1968-69). Een analytisch overzicht
 • Franken, H.J., De kosmonauten waren goden
 • Franken, H.J., Palestijnse Archeologie. Mededelingen van de Werkkamer voor Palestijnse Oudheden te Leiden
 • Veenhof, K.R., Th.A. Busink’s ‘De Tempel van Jeruzalem’

Phoenix 17,2

 • Biggs, R., Geneeskunde in het Oude Mesopotamië
 • Stol, M., Bronnen voor de oudste geschiedenis van Mesopotamië
 • Driel, G. van, Mesopotamische wijplakettes met centraal gat: nog een interpretatie
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Oudegyptische gedaanteverwisselingen
 • Jelgersma, H.C., Een nog niet beschreven mummieportret
 • Borghouts, J.F., Vier aanwinsten uit het oude Egypte voor het Allard Pierson Museum

1970
Phoenix 16,1

 • Veenhof, K.R., Balans der Elefantine Papyri, I
 • Palestijnse Archeologie
 • Geus, C.H.J. de, Amorieten en Kanaänieten

Phoenix 16,2

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen in Luristan. Opgravingen en navorsingen in de Pusht-i Kuh (5e campagne: september-december 1969)
 • Drijvers, H.J.W., Aramese inscripties uit Hatra
 • Brandt, R.W. en D.J.W. Meijer, Korucutepe
 • Veenhof, K.R., Spijkerschriftkroniek

1969
Phoenix 15,1

 • Drijvers, H.J.W., Syrische inscripties uit de eerste drie eeuwen A.D.
 • Stol, M., Profetie in Mari
 • Driel, G. van, Bouwgebruiken in het oude Mesopotamië
 • Jelgersma, H.C., Een icoon van de heilige Charalampos
 • Veenhof, K.R., Spijkerschriftkroniek
 • 150 jaar Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Nogmaals de ‘Parahyba inscriptie’

Phoenix 15,2

 • Leemans, W.F., De Betrekkingen tussen Mesopotamië en het Indus-gebied en de ontcijfering van het oude Indische schrift
 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen in Luristan. Opgravingen en navorsingen in de Pusht-i Kuh (4e campagne: oktober 1968 – januari 1969)
 • Veenhof, K.R., Kanisj-Kültepe. Een Assyrische handelskolonie in Klein-Azië uit het begin van het 2e Mill. v. Chr.

1968
Phoenix 14,1

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen en navorsingen in de Pusht-i Kuh, Luristan, 3e campagne 1967-1968
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., De dragers zijn tevreden
 • Veenhof, K.R., Nieuwe Aramese inscripties
 • Het nieuwe Hebreeuwse woordenboek

Phoenix 14,2

 • Houwink ten Cate, Ph.H.J., Computer en spijkerschrift
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Een scherf uit het Dodenboek
 • Veenhof, K.R., Tell es-Sawwan, een neolitische nederzetting aan de Tigris
 • Hoftijzer, J., De zogenaamde phoenicische tekst van Parahyba
 • Veenhof, K.R., Een nieuwe handschrift van de Dode Zee: de ‘Tempelrol’

1967
Phoenix 13,1

 • Zandee, J., Hoe staat het met de publicatie van de Koptisch-Gnostische geschriften van Nag-Hammadi? (I)
 • Kern, J.H.C., Een nieuw boek over Egyptische mummieportretten
 • Veenhof, K.R., Achaemenidische archítectuur in Zuid-Oost Perzië (Seistan)
 • Baars, W., Het Leidse Pesitta-project
 • Veenhof, K.R., Archeologisch onderzoek in de omgeving van Behistun
 • Veenhof, K.R., Kleitabletten uit Tartaria
 • Veenhof, K.R., Vooraziatische en Myceense plaatsnamen op monumenten van Amenophis III

Phoenix 13,2

 • Zandee, J., Hoe staat het met de publicatie van de Koptisch-Gnostische geschriften van Nag-Hammadi? (II)
 • Veenhof, K.R., Nieuwe Phoenicische inscripties
 • Homès-Fredericq, D., Kunstschatten uit het Nabije Oosten in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel
 • Jelgersma, H.C., Een relief in de tempel van Luxor
 • Veenhof, K.R., De Kathedraal van Faras
 • Kampman, A.A., Het Museum van Oudheden te Bogazköy
 • Veenhof, K.R., De literatuur van het oude Nabije Oosten in Franse vertaling

1966
Phoenix 12,1

 • Veenhof, K.R., Tell es-Sa’idiyeh
 • Woude, A.S. van der, Nieuwe gegevens over de handschriften uit Grot 11 van Chirbet Qumran
 • Römer, W.H.Ph., Een en ander over de Sumerische ‘koningshymnen’ der Isintijd
 • Veenhof, K.R., Zegelcylinders uit Thebe (in Boeötië)

Phoenix 12,2

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen in de Luristan (oktober-december 1965)
 • Veenhof, K.R., Nieuwe Sumerische Wetsteksten
 • Borghouts, J.F., Op zoek naar het graf van Imhotep
 • Veenhof, K.R., Ontdekkingen te Tell-Arad

1965
Phoenix 11,1 (nog niet gedigitaliseerd)

 • Yadin, Y., Masada, Herodes’ paleisburcht, het laatste bolwerk der Zeloten
 • Demarée, R.J., Nubië, 1960-1965
 • Veenhof, K.R., De muren van Jeruzalem
 • Homès-Fredericq, D., Hatra

Phoenix 11,2

 • Veenhof, K.R., Nieuwe Palestijnse inscripties
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., De vrouwe van Megeb
 • Veenhof, K.R., Archeologisch onderzoek in Noord-Mesopotamië
 • Nogmaals Nubië

1964
Phoenix 10,1

 • Kramer, S.N., Saruerische litteraire teksten uit Ur
 • Driel. G. van, Nippur
 • Janssen, J.J., Ostracologie
 • Demarée, R.J., Een Egyptische handspiegel
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid III
 • Veenhof, K.R., Pasargadae
 • Veenhof, K.R., De Samaria Papyri II
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Bergen wandelen

Phoenix 10,2

 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen in Nubië
 • De tempels van Dêr el-Bahri
 • Franken, H.J., De Nederlandse expeditie naar Deir ‘Alla, Jordanië. Seizoen 1964
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid IV
 • Bard-e-Nechandeh, een heiligdom van Ahura-Mazda
 • Een Etruskisch-Punische Bilingue?
 • Griekse kolonisten in Phoenicië
 • Twee Hebreeuwse zegels
 • Archaeologisch onderzoek in de noordelijke Sudan

1963
Phoenix 9,1

 • Houwing ten Cate, Ph.H.J., De ontcijfering van de Hittitische Hiëroglyphen
 • Vergote, J., Kunnen de oude Egyptenaren weer tot ons spreken?
 • Driel, G. van, Nimrud
 • Woude, A.S. van der, De handschriften uit Grot 11 van Chirbet Qumran
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid I

Phoenix 9,2

 • Heerma van Voss, M.S.H.G., De Sjawabti’s en het zandmysterie
 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen in Nubië (eerste seizoen 1962-1963)
 • Driel, G. van, Een belangrijke vondst in Nimrud
 • Veenhof, K.R., Nieuwe vondsten in de woestijn van Juda
 • Veenhof, K.R., De grafheuvel van Tepe Marlik
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid II
 • Ontdekking te Tell Arad
 • Opgravingen te Tell Ashdod
 • De Samaria papyri

1962
Phoenix 8

 • Proosdij, B.A. van, De stad als element van de oudoosterse beschaving
 • De Meulenaere, H., De vrouw in de laat-egyptische autobiografie
 • Oudegyptische logboeken
 • Kern, J.H.C., Egyptisch glazen vaatwerk uit het Nieuwe Rijk
 • Tentoonstelling Kunst der Kopten
 • Franken, H.J., De opgraving te Deir ‘Alla, derde seizoen 1962
 • Lettinga, J.P., Voorlopige lijst van de voornaamste Hebreeuwse Grammatica’s
 • Nieuwe berichten uit Ras Sjamra
 • Ruijgh, CJ., Professor Palmer over de Myceense en Minoïsche bevolking
 • De indeling der Geschiedenis van Mesopotamië van vóór 2000 v. Chr. in het University Museum te Philadelphia (Penn.)
 • Kanttekeningen bij wiskundige teksten uit Susa
 • De Tentoonstelling 7000 jaar Perzische Kunst
 • Proosdij, B.A. van, Munigak, een stadscultuur in Afghanistan uit het derde Millenium v. Chr.
 • Proosdij, B.A. van, Epiloog: City Invincible

1961
Phoenix 7,1 (nog niet gedigitaliseerd)

 • Voûte, C., Het voorontwerp voor de beschermingsdijken rondonm het eiland Philae
 • Nieuwe onderzoekingen te Petra
 • Franken, H.J., Deir ‘Alla, de tweede campagne
 • Proosdij, B.A. van, Een schat in de Woestijn van Juda uit de bronstijd

Phoenix 7,2

 • Janssen, J.M.A., Een Nederlands jurist-egyptoloog
 • Proosdij, B.A. van, Nederlandse opgravingen in Egypte
 • Proosdij, B.A. van, Ramat Rahel
 • Kampman, A.A., Tentoonstelling Kunst der Hethieten
 • Proosdij, B.A. van, De zuidkust van Klein-Azië in het eerste Millennium v. Chr.
 • Leemans, W.F., Nieuwe onderzoekingen langs de Perzische Golf en in India en
 • Pakistan, en hun betekenis voor het Oude Nabije Oosten
 • Proosdij, B.A. van, Goddelijke emigranten

1960
Phoenix 6,1

 • Janssen, J.M.A., Over de derde opgravingscampagne te Soleb (1959-1960)
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Joseph aan de Nijl
 • Proosdij, B.A. van, Twee en twintigste campagne te Oegarit – Ras Sjamra, een nieuw spijkerschrift
 • Franken, H.J., De Nederlandse archeologische expeditie naar Deir ‘Alla (Transjordanië)
 • Frankena, R., Nogmaals het verdrag van Assarhaddon

Phoenix 6,2

 • Thibau, R., Een nieuwe discipline: de Mycenologie
 • Franken, H.J., Van oudheden naar oudheidkunde

1959
Phoenix 5,1

 • Janssen, J.M.A., Over de Tweede opgravingscampagne (1958-1959) der Missione Michela Schiff Giorgini, te Soleb
 • Leemans, W.F., Tilmoen
 • Leemans, W.F., De stèles van Nabonidus uit Harran
 • Proosdij, B.A. van, De nieuwe zaal in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Kern, J.H.C., Assyrische reliëfs in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Franken, H.J., De Sichemcollectie in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Janssen, J.M.A., De Egyptische verzameling der stad Antwerpen

Phoenix 5,2

 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen bij Aboe-Roash, Derde campagne, 1959
 • Franken, H.J., De Jerichocollectie in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Kern, J.H.C., Sumerische beeldhouwwerken in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Proosdij, B.A. van, Relandus redivivus

1958
Phoenix 4,1

 • Passage uit een brief van Dr. A. Klasens, Aboe-Roash 12-3-1958
 • Janssen, J.M.A., Over de opgravingen van 1957 te Soleb in den Soedân
 • Ricke, H., Schweizerisch-Deutsche Ausgrabung des Sonnenheiligtums des Königs Userkaf bei Abusir (1955-1957)
 • Frankena, R., De Assurcollectie in het Archeologisch Museum te Istanbul
 • Proosdij, B.A. van, Ivoorsnijkunst uit Nimroed

Phoenix 4,2

 • Janssen, J.M.A., Egyptische voorwerpen uit Amsterdams bodem?
 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen bij Aboe-Roash, Tweede campagne, 1958
 • Proosdij, B.A. van, Nomaden in het oude Nabije Oosten
 • Janssen, J.M.A., Een drama van meer dan drieduizend jaar geleden, Soleb, Tweede campagne
 • Naveh, J., The Archaeological Survey of Ein Gedi
 • Het verdrag van Esarhaddon
 • Proosdij, B.A. van, Derde druk van het Nederlandse Gilgamesj-Epos

1957
Phoenix 3,1

 • Deense opgravingen op het eiland Bahrein
 • Beycesoeltan
 • Op gravingen te Kültepe-Kanesj
 • Eerste resultaten te Ephesus
 • Proosdij, B.A. van, Babylonische kleitabletten uit Ras Sjamra

Phoenix 3,2

 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen bij Aboe-Roash
 • Beycesoeltan – Vierde campagne
 • De opgravingen van Soerkh Kotal
 • Nieuw Assyrisch paleis ontdekt (Nebi Yoenoes)
 • Korte berichten (Opgravingen in noord-oost Irak o.l.v. Deense archeologen)

1956
Phoenix 2,1

 • Tsjoga-Zanbiel en het geheim der Babylonische Ziekoerraat
 • Een Assyrisch schrijf”boek”
 • De oudst bekende spijkerschrifttekst met medische inhoud
 • Ploeg, J. van der, De “Lamechrol”
 • Proosdij, B.A. van, Van Kamose begint de victorie!

Phoenix 2,2

 • Franken, H.J., Jericho in het duister en het licht van het archaeologische onderzoek
 • Klasens, A., Sakkara. Het graf van Koningin Herneith
 • Dijk, J. van, Twee campagnes in Oeroek-Warka
 • Frankena, R., De opgravingen te Bogazköy (Campagne 1954)

1955
Phoenix 1,1

 • Nieuwe vondsten te Ras Sjamra – Het oude Oegarit
 • Kanaänitisch Heiligdom ten Noorden van Acre in Israël
 • Oostenriikse archaeologische expeditie naar Ephesus
 • De rotstempels van Aboe Simbel bedreigd
 • Praehistorische dorpscultuur ontdekt in Noord-Irak
 • Nimroed
 • Fragment van het Gilgamesj epos ontdekt

Phoenix 1,2

 • Sakkara. Graf van Koning Oedimoe (?) gevonden
 • Het schip bij de pyramide van Cheops (Choefoe)
 • Ontdekkingen te Massada: paleis van Herodes
 • Opgravingen te Beycesoeltan
 • Jarmo, seizoen 1955
 • Nieuw Assyrisch paleis ontdekt (Nebi Yoenoes)