Menu

Phoenix 39,3

Brieven uit het Oude Nabije Oosten

  • Zonhoven, L.M.J., “In leven, voorspoed en gezondheid, en in de gunst van Amon-Re!”
  • Folmer, M.L., “Ik stuur je deze brief om je het beste te wensen”. Hebreeuwse en Aramese brieven uit het oude Israël
  • Hout, Th.J.P. van den, De zaak Zannanza. Een Egyptisch-Hettitisch brievendossier
  • Veenhof, K.R., Brieven uit het Oude Mesopotamië
phoenix39_3