Menu

Phoenix 41,1

  • Schneider, H.D., Pay en Raia: Haremdirecteuren van de Heer der Beide Landen. Recente opgravingen in de Memphitische begraafplaats van het Nieuwe Rijk te Sakkara
  • Van Lerberghe, K. en G. Voet, Tell Beydar: “The Missing Link”?
  • Docter, R., Karthago: de Phrenicische stad onder het Romeinse Carthago
phoenix41_1