Menu

Phoenix 54,3

De stad in het eerste millennium v. Chr

  • Schoors, A., Een Israëlitische stad in de IJzertijd
  • Koppen, F. van, Nineve, de Assyrische hoofdstad onder Sanherib
  • Baker, H.D., Onbebouwde grond in Babylonische steden
phoenix54_3