Menu

Phoenix 42,2

Het Dodenrijk

  • Willsem, H.O., Veerlieden en andere onaangename personen in het Egyptische hiernamaals
  • Spronk, K., Ideeën over de doden en het leven na de dood in het Bijbelse Israël
  • Katz, D., Het Sumerische dodenrijk
  • Hout, Th.P.J. van den, Een dodenrijk voor een koning. Een Hettitisch hiernamaals
phoenix42_2