Lezingen

Lezingen per afdeling:

Amersfoort | AmsterdamApeldoorn | Den Bosch | Dordrecht | Groningen | Haarlem | Leiden/Den Haag | LeuvenMaastrichtRotterdam | Twente | Zutphen/Deventer/Arnhem

NINO/EOL-lezingen

dec
12
ma
Qumran onderzoek vanuit het perspectief van het Testament van Qahat @ Leuven
dec 12 @ 20:00
Qumran onderzoek vanuit het perspectief van het Testament van Qahat @ Leuven

Dr. Hanneke van der Schoor

Wat kunnen de Aramese teksten uit Qumran ons leren over de gemeenschappen die de Dode Zee rollen verzameld en geschreven hebben? Het Testament van Qahat wordt gebruikt als een case-study om op deze vraag te reflecteren door zowel de tekst als het handschrift op het manuscript nauwkeurig te analyseren. Het handschrift lijkt van een beginnend schrijver; het is zeer onregelmatig, en het manuscript bevat verschillende fouten. Toch heeft de schrijver een lange tekst geschreven die bovendien tradities over verschillende personen combineert. Deze observatie laat zien dat niet alle schrijvers/kopyisten van Qumran teksten even vakkundig waren in het schrijven, ondanks hun grote kennis van voorvaderlijke tradities.

In de tekst zelf, onbekend tot aan de vondst van de Dode Zee rollen, geeft een vader zijn zoons goede raad mee: “Blijf vasthouden aan de geestelijke erfenis van onze familie die al generaties meegaat!” De erfenis omvat deugden als waarheid, recht, eerlijkheid, en volmaaktheid, maar ook zaken als reinheid, heiligheid en het priesterambt. Hannekes doctoraat kadert het verhaal van Qahat binnen een eschatologische achtergrond waarin vergelijkbare deugden hooggehouden worden. Deze analyse resulteert in een nieuwe lezing van de tekst, waarbij zogenoemde priesterlijke elementen geïnterpreteerd worden binnen de context van wijsheidsliteratuur.

mrt
1
wo
Clash of the Titans: Assyrië valt Egypte binnen @ Leuven
mrt 1 @ 20:00
Clash of the Titans: Assyrië valt Egypte binnen @ Leuven

Dr. Rients de Boer
Medewerker ONOS en Education Officer voor Cultural Heritage Archeologie Universiteit Leiden

Directe contacten tussen Mesopotamië en het Oude Egypte zijn schaars in de Oudheid. Het meest dramatisch zijn de veldtochten die het Nieuw-Assyrische Rijk op het hoogtepunt van zijn macht tegen de Nubische farao’s ondernam. De Assyriërs hebben vijf keer Egypte direct aangevallen: in 674 v.C. mislukte Esarhaddon’s eerste poging maar in 671 v.C. slaagde hij bij zijn tweede poging erin om Neder-Egypte te veroveren. Vervolgens stierf Esarhaddon gedurende zijn derde expeditie in 669 v.C. Zijn zoon Assurbanipal stelde orde op zaken in 667/666 v.C. en kwam nog een keer terug in 664/663 v.C. om de weerbarstige Taharqa een les te leren.

De Assyriërs hadden blijkbaar oprecht de bedoeling om de heersers van Neder-Egypte tot hun vazallen te maken. De dynamiek tussen deze heersers onderling en de Nubische farao’s maakte het echter lastig om het juk van Assyrië voor langere tijd op te leggen. Bovendien lag Egypte ver van het Assyrische kernland, wat grote militaire campagnes tijdrovend en duur maakte, daarvoor had Assyrië al genoeg problemen in zijn direct omgeving. De onderwerping van Egypte zou uiteindelijk een illusie blijken…

mei
3
wo
De échte leeftijd van het Griekse alfabet @ Leuven
mei 3 @ 20:00
De échte leeftijd van het Griekse alfabet @ Leuven

Prof. dr. Willemijn Waal
Universitair Docent Hettitologie in Leiden en directeur van het NINO

Doorgaans wordt aangenomen dat de Grieken het alfabet hebben overgenomen van de Feniciërs in de 8e (of begin 9e) eeuw v. Chr., kort voordat de eerste inscripties verschijnen. De introductie van het alfabet betekende het einde van een lange, schriftloze Dark Age. Nieuwe vondsten en inzichten geven echter aanleiding om dit scenario in twijfel te trekken.

In deze lezing zal aan de hand van archeologisch, epigrafisch en taalkundig bewijs worden beargumenteerd dat het Griekse alfabet al veel ouder is en dat dit schrift op zijn laatst in de 11e eeuw v. Chr. in het Egeïsch gebied moet zijn geïntroduceerd. De vroegste teksten, naar alle waarschijnlijkheid van administratieve en economisch aard, zijn niet aan ons overgeleverd omdat zij werden geschreven op vergankelijke materialen. Dit inzicht heeft een aantal belangrijke consequenties, niet in de laatste plaats voor de datering van Homerus.

Over EOL

Ex Oriente Lux presenteert wetenschappelijke informatie over het Oude Nabije Oosten en Egypte aan een breed publiek.

Word lid van EOL om deel te nemen aan onze diverse lezingen, workshops en evenementen. Ontvang bovendien het kleurrijke magazine Phoenix met nieuws en achtergronden over recente opgravingen en onderzoek.

EOL op Facebook

Nieuwsbrief

Schrijf u in de voor nieuwsbrief (ook voor niet-leden!):

Informatie over de nieuwsbrief