Lezingen & Events

EOL events
NINO/EOL-lezingen
Externe activiteiten

Lezingen per afdeling:

Amersfoort | AmsterdamApeldoorn | Den Bosch | Dordrecht | Eindhoven
Groningen | Haarlem | Leiden/Den Haag | LeuvenMaastrichtRotterdam
Twente | Zutphen/Deventer/Arnhem | Zwolle/Kampen

feb
19
wo
De natuur in kunst en literatuur van het oude Mesopotamië @ Leuven
feb 19 @ 20:00

Theo Krispijn (Leiden)

De Mesopotamiër voelde zich sterk verbonden met de natuur. In de Akkadische en Sumerische literatuur zijn er talrijke verwijzingen naar de natuur en landschapsbeschrijvingen te vinden. Ook in de kunst vinden we vele afbeeldingen van landschap en dieren. De natuur dicht bij huis, zoals de onafzienbare meren en rietbossen werd vaak als idyllisch ervaren, maar de bergen en wouden in het buitenland als gevaarlijk. Aan de hand van passages uit de Sumerische en Akkadische literatuur en voorbeelden uit de kunst zal de spreker laten zien, hoe de Mesopotamiër de natuur en landschap beleefde.

mrt
18
wo
Christenen in het Midden-Oosten: hebben ze een toekomst? @ Leuven
mrt 18 @ 20:00

Herman Teule (Nijmegen/Leuven)

De politieke ontwikkelingen van de laatste 20 jaar (of langer) hebben er toe geleid dat meer Midden-Oosterse christenen buiten hun oorsprongsregio wonen dan in hun oorspronkelijke thuisland. Hoe zien de achterblijvers – kerkleiders of lekenpolitici – hun toekomst?

Deze lezing biedt een schets van de complexiteit van het Midden-Oosters christendom (een last of een rijkdom?), gaat in op de relatie met de islam (“for the better and the worse”), behandelt de delicate band met het Europese en recentelijk ook Amerikaanse christendom en bespreekt de weerbarstige notie van “Arabisch Christendom”. Tot slot analyseren we enkele recente ontwikkelingen, met name in Syrië, Irak en Libanon, met een focus op de kwestie van identiteit.

mei
13
wo
Een stad met symposiumcultus voor pelgrims in een vroegjoodse tekst uit Qumran? @ Leuven
mei 13 @ 20:00

Hugo Antonissen (Leuven)

Een erg fragmentair bewaarde Aramese tekst uit de grotten van Qumran, Nieuw Jeruzalem, beschrijft een stad, gebouwd na een fundamentele ommekeer in het wereldgebeuren. De stad heeft gigantische afmetingen en een hippodamisch grondplan. Aan het kruispunt van de twee grootste verkeersaders ligt de tempel. De eredienst, die daar wordt uitgevoerd, wordt tot in detail beschreven. Zo onder meer de bewerking van het vlees van de geofferde dieren. Het grootste gedeelte van de stad bestaat uit identieke verblijfseenheden. Terminologie (o. m. “aanligbedden”) en architectonische typologie wijzen sterk in de richting van een symposiumcultus, zoals die gekend is uit de Griekse, de hellenistische en de Romeinse cultuur.

Een symposiumcultus op de schaal van een stad is gekend uit de Griekse oudheid, zoals werd aangetoond door Pauline Schmitt Pantel (1992) in La cité au banquet. Histoire des repas publics dans les cités grecques. Symposium als respectvol eerbewijs aan het opperwezen is gekend uit de vroegjoodse traditie in teksten zoals De brief van Aristeas, De wijsheid van Ben Sirach en vroegrabbijnse teksten.