Archief

Klik op de titel van het Phoenix nummer om deze te openen als PDF.

U kunt op deze pagina zoeken door Ctrl + F in te drukken (Cmd + F op een Mac), een zoekterm in te geven en op Enter te drukken. Als er meerdere zoekresultaten zijn kunt u deze zien door nogmaals op Enter te drukken. Op deze wijze kunt ook in de PDF’s zelf zoeken.


2014
Phoenix 60,1

 • Milde, H., In memoriam Prof. Dr M.S.H.G. Heerma van Voss. Enkele persoonlijke herinneringen
 • Heerma van Voss, M., De jonge god
 • Heerma van Voss, M., Het licht is vóór hem
 • Heerma van Voss, M., Nebamon en zijn dodenboek
 • Rooijakkers, C.T., Een stoffige geschiedenis. Egyptische kleding in het eerste millennium n.Chr
 • Dijk, J. van, Vijfennegentig jaar Egyptologie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Phoenix 60,2-3

 • Dijkstra, M., Jachtverhalen bij de Hoerrieten, in Ugariet en Oud-Israël
 • Walsem, R. van, Jachticonografie in de elite graven van het Oude Rijk in Egypte

2013
Phoenix 59,1

 • Waerzeggers, C., In de voetsporen van Marduk-remanni. Een Babylonisch-Perzische microgeschiedenis
 • Jans, G. en J. Bretschneider, Verzegelde Administratie. De 4500 jaar oude paleis bureaucratie van Nabada ontrafeld
 • Broekema, H., Inanna en de vruchtbaarheid. De Mesopotamische tradities en hun weerslag in de Bijbel

Phoenix 59,2

 • Nys, N., Een goedaardig monster in Mesopotamië: de Schorpioenhybride
 • Goddeeris, A. en H. Hameeuw, Een trans-Atlantische hereniging. Interactieve opnames reconstrueren een Oud-Babylonische erfenisoorkonde
 • Dijk, J. van, Dieren, mensen en goden in het Oude Egypte
 • De Breucker, G., Een Babylonische feminatheek
 • Heerma van Voss, M., Curieuze gerechten

Phoenix 59,3: 75 jaar Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten

 • Boer, R. de, De Oudbabylonische stad Lagaba
 • Krispijn, Th. en M. Stol, Wetenschappen in Babylonië
 • Krispijn, Th., De tragische held Gilgameš
 • Dercksen, J.G., De stad Assur en zijn handelsnederzettingen in Anatolië rond 1900 v. Chr.
 • Holwerda, E. en C. van Zoest, Vergeten Egyptische oudheden
 • Kaper, O., Prof. A. de Buck, de eerste hoogleraar Egyptologie in Leiden

2012
Phoenix 58,1: Relatiegeschenken in het Oude Nabije Oosten

 • Kelder, J., Een olijfboom voor de farao. Myceense diplomatieke contacten in de Late Bronstijd
 • Haring, B.J.J., “Ze komen met tribuut op hun ruggen”. De Egyptische visie op geschenkenuitwisseling met het buitenland
 • Waal, W., De relatie tussen Hatti en Egypte: een kwestie van geven en nemen

Phoenix 58,2

 • Blom, J., “…En schrijf de goede dingen op een rots in de woestijn”. Een onderzoek naar de eerste moslims in de Negev
 • Horst, P.W. van der, De Samaritanen: een historische en godsdiensthistorische beschouwing
 • Heerma van Voss, Afscheid van Nespaheran

Phoenix 58,3

 • Dalley, S., De Hangende Tuin van Babylon
 • Loeben, C.E., De tuinen van het oude Egypte: ’s werelds oudste afgebeelde en bewaard gebleven tuinen
 • Kooij, A. van der, Tuin en paradijs in de oudisraëlitische en vroegjoodse literatuur

2011
Phoenix 57,1-2: Egyptische magie

 • Raven, M., ‘Mijn ba is de magie, hij is ouder dan de tijd’: de principes van de oudegyptische magie
 • Borghouts, J.F., Egyptische magische teksten
 • Dieleman, J., Magie en seksualiteit in Romeins Egypte
 • Kruk, R., Een schaal in de maneschijn
 • Jurjens, J. en J. van Dijk, Een nieuwe Nederlandse grammatica van het Egyptisch

Phoenix 57,3

 • Becking, B., Wie schreef de Bijbel? Naar aanleiding van Karel van der Toorn, Wie schreef de Bijbel?
 • Boer, R. de., De Oud-Babylonische Mari-archieven: Een Introductie
 • Hense, M. en S. Kluitenberg, Abu Maqar: De survey van een koptisch klooster in Egypte

2010
Phoenix 56,1-2: Assyriërs op Tell Sabi Abyad

 • Brüning, M.L. en P.M.M.G. Akkermans, De Midden-Assyrische dunnu van Tell Sabi Abyad – Bewoningsgeschiedenis van een versterkte nederzetting aan de grens van Assyrië
 • Wiggerman, F.A.M., Wein, Weib und Gesang in een Midden-Assyrische nederzetting aan de Balikh

Phoenix 56,3

 • Greco, C., Het vergeten graf van Ramose in Sheik ‘Abd el-Qurna
 • Heerma van Voss, M., Jakhals en Cobra
 • Meijer, D.J.W., Nieuwe Nederlandse opgravingen in Irak
 • Toorians, L., Naar een ontcijfering van het Meroïtisch

2009
Phoenix 55,1

 • Kelder, J. en S. Kelder, Mycene rijk aan goud
 • Groot, N.C.F., Faience vaatwerk
 • Heerma van Voss, M., De meerval als redder

Phoenix 55,2: Feesten in het Oude Nabije Oosten

 • Haring, B.J.J., Het kost een paar centen
 • Hazenbos, J., Hettitische feesten
 • Fuchs, A. Nieuw-Assyrische feestvreugde – licht gedempt

Phoenix 55,3

 • Hulster, I.J. de, Licht, macht en tribuut: een iconografische exegese van Jesaja
 • Popovic, M., De Bijbel, Para-Bijbelse boeken en pluriformiteit in het Jodendom voor 70
 • Stol, M., De gevoelens van de patiënt in Babylonië

2008
Phoenix 54,1: Jubileumnummer 75 jaar Ex Oriente Lux

 • Veenhof, K.R., Uit de geschiedenis van Ex Oriente Lux
 • Amersfoort, J. van, Kampman en Ex Oriente Lux
 • Kampman, A.A., Rede gehouden door A.A. Kampman
 • Uit het archief van Ex Oriente Lux
 • Stol, M., Ex Oriente Lux van 1974 tot 1999

Phoenix 54,2

 • Putte, R. van der, Verheij, A. en J. Vermeulen, De steen van Job gevonden
 • Heerink, M., Basileus en Farao
 • Boas-Vedder, D., Van Judah tot Yehud

Phoenix 54,3: De stad in het eerste millennium v. Chr

 • Schoors, A., Een Israëlitische stad in de IJzertijd
 • Koppen, F. van, Nineve, de Assyrische hoofdstad onder Sanherib
 • Baker, H.D., Onbebouwde grond in Babylonische steden

2007
Phoenix 53,1

 • Burgersdijk, D., Rome en Palmyra in de crisis van de derde eeuw n.Chr.
 • Dercksen, J.G., Ving Sargon een Gazelle of een Caféhoudster? Een vermeende parodie over Koning Sargon van Akkad uit Kültepe
 • Dijkstra, M., Op zoek naar de woonplaats en de Steen van Job (Sjeich Sa’ad)
 • Heerma van Voss, M., Over gewone en bevorderde doden

Phoenix 53,2-3

 • Fincke, J.C., Astrologie in Mesopotamië en het Hettitische Rijk
 • Kaper, O.E., Astronomie en Astrologie in het Oude Egypte
 • Ossendrijver, M., Mathematische Astronomie in Babylonië
 • Popovic, M., Astronomie en Astrologie in het Vroege Jodendom en de Dode Zeerollen
 • Zohar, D., De Zodiak in de Mozaïekdecoratie van Laatantieke Synagogen

2006
Phoenix 52,1

 • Huijs, J., Aan tafel in het oude Oosten: over kannetjes en rietjes
 • Spek, A. van der, Simtu: het begrip “lot” in het oude Mesopotamië
 • Waal, W., Bestendiger dan Brons. De tabletcollecties van Hattusa
 • Heerma van Voss, M., B.H. Stricker (1910-2005)

Phoenix 52,2: Magie in het Oude Nabije Oosten

 • Geller, M.J. en F. van Koppen, Mesopotamische bezweringen
 • Dieleman, J., Magie ter bescherming tegen ziekte en ongemak in het oude Egypte
 • Hazenbos, J., Magie in de Levant en het Oude Testament
 • Vliet, J. van der, Oude kwalen, nieuwe verhalen. Christendom en magie in laat-antiek Egypte
 • Maaijer, R. de, Pazuzu

2005
Phoenix 51,1

 • Dijkstra, J., Dijkstra, M., Vieweger, D. en K. Vriezen, Regionaal archeologisch onderzoek nabij Umm Qes (ant. Gadara): de opgravingen op Tell Zera’a en de ligging van Laatbrons Gadara
 • Dijkstra, J.H.F., De laatste priesters van Philae en het einde van de Oudegyptische religie
 • Geus, C.H.J. de, Eeuwenlang geboeid en betoverd door het Heilige Land

Phoenix 51,2: Kind en Opvoeding

 • Dijkstra, M., Opvoeding in de Levant
 • Loose, A.A., Kind en opvoeding in het Oude Egypte
 • Roos, J. de, Kinderen en opvoeding bij de Hettieten
 • Veenhof, K.R., Kind en opvoeding in het Oude Mesopotamië

Phoenix 51,3

 • Henkelman, W.F.M., De goden van Iran
 • Koppen, F. van, De kleispijker van Ipiq-Istar voor het voetlicht

2004
Phoenix 50,1

 • Goedegebuure, P.M., Troonsopvolging in het Oud-Hettitische Rijk: patrilineair, matrilineair of avunkulair?
 • Koppen, F. van, Het Gilgames epos: van heldenzang tot heldenmonument
 • Stol, M., Een Babylonisch gebed aan de godin Istar

Phoenix 50,2: Rampen

 • Driessen, J., Santorini en het einde van de Minoïsche wereld
 • Dijkstra, M., Twee jaar voor de aardbeving… (Amos 1:1)
 • Hout, Th. van den, Geweten in nood: rampen en onheil bij de Hettieten
 • Radner, K., Sprinkhanenplagen in het oude Nabije Oosten
 • Vriezen, K., ‘En zij telden de steden die die nacht verwoest waren’. Over urbane ontwikkelingen in de Decapolis in laatantieke en vroegmiddeleeuwse tijd

Phoenix 50,3

 • Kelder, J., Mykene, Griekenland, Ahhijawa en de Oriënt
 • Linssen, M., Tempelcultus in Hellenistisch Babylonië
 • Woudhuizen, F.C., De herkomst der Etrusken

2003
Phoenix 49,1

 • Schwemer, D., Babylonische geneeskunst aan het Hettitische koningshof
 • Steiner, M., Mesa versus Salomo. Twee modellen van de economie in de Late IJzertijd
 • Wijngaarden-Bakker, L.H. van, C.H. Maliepaard, R.F. Docter en H.G. Niemeyer, Op jacht in Carthago
 • Stricker, B.H., Exodus

Phoenix 49,2: De Sfinx

 • Dijk, J. van, De Sfinx in de Oudheid: van Egypte naar Griekenland en terug

Phoenix 49,3

 • Veenhof, K.R., Ex Oriente Lux 1983-2003
 • Boiy, T., Astronomische dagboeken en Babylonische geschiedenis
 • Koppen, F. van, Amel-Marduk in de gevangenis?
 • Welvaert, E., De fossielen van Qau el Kebir en hun invloed op de plaatselijke mythologie

2002
Phoenix 48,1

 • Kinnaer, J, Het Naqada-label en het debat rond de identificatie van Menes
 • Meijer, F., Paulus’ zeereis naar Rome
 • Velde, H. te, De symboliek van apen en bavianen in de Oud-Egyptische cultuur en religie
 • Vriezen, K.J.H., Een antieke stad wordt zichtbaar. Opgravingen in Umm Qēs (ant. Gadara) in Jordanië

Phoenix 48,2: Reinheid

 • Dieleman, J., Rituele reinheid in het oude Egypte
 • Dijkstra, M., Schone handen. Reinheid in de culturen van de Levant
 • Goedegebuure, P., Rituele reinheid bij de Hettieten
 • Stol, M., Reinheid in Mesopotamië

Phoenix 48,3

 • Barnard, H., Het verloren Romeinse fort in Wadi Umm Wikala
 • Dijkstra, M., “De vreemdeling die in uw steden woont”. Omgang met mensen van andere volken en culturen in Oud-Israël
 • Ryckmans, J., Een nieuwe uitdaging in de Semitische epigrafie. Oudzuidarabische inscripties op hout

2001
Phoenix 47,1-2: Amarna

 • Borghouts, J.F., De religie van Achnaton
 • Haring, B.J.J., Hoe bestuurt een ketter zijn land?
 • Soldt, W. H. van, De internationale betrekkingen in de Amarna-periode
 • Walsem, R. van, Sporen van een revolutie in Saqqara
 • Dijk, J. van, Toetanchamon: De contrarevolutie van een kind

Phoenix 47,3

 • Homès-Fredericq, D., Ontdek Lehun en de Koningsweg. De Belgische opgravingen in het antieke Jordanië
 • Soldt, W.H. van, Te land, ter zee en op de vlucht: reizen en trekken in de Levant in de Late Bronstijd

2000
Phoenix 46,1

 • Strooper, I. de, Thebe in de 25e en 26e dynastie: De betekenis van de Godsgemalinnen van Amon weerspiegeld in hun architecturale monumenten
 • Geus, C.H.J. de, Hofleven in het Oude Israël
 • Horst, P.W. van der, Christelijke Woestijnheiligen in het antieke Nabije Oosten

Phoenix 46,2: Rond het jaar 2000 v. Chr

 • Veenhof, K.R., Op zoek naar het jaar 2000 voor Christus
 • Willsem, HO., Het nomarchaat als politieke, sociale en religieuze factor in de Egyptische provincie

Phoenix 46,3

 • Dijk, J. van, De grafkamers van Maya en Meryt
 • Haarlem, W.M. van, De opgravingen te Tell Ibrahim Awad, 1994-2000
 • Soldt, W.H. van, Een Kanaänitisch woordenboek uit Ashkelon
 • Steen, E.J. van der, Wie waren de vroege Israëlieten?

1999
Phoenix 45,1

 • Coenen, M. en V. Couckuyt, Isis of Abraham? Over mormonen en Oudegyptische dodenteksten
 • Wijntjes, M.J., Een ‘nieuwe Bijbelvertaling’ voor de volgende eeuw
 • Veldhuis, N., Leren lezen en schrijven in Nippur

Phoenix 45,2: Vrouwenlevens in het Oude Nabije Oosten

 • Toivari, J., Het huwelijk en de getrouwde vrouw. Impressies uit vrouwenlevens in Deir el-Medina
 • Stol, M., Vrouwen in Babylonië
 • Henkelman, W., “Gebiederesse van dit land…” Vrouwen in Achaimenidisch Perzië

1998
Phoenix 44,1

 • Dijk, J. van, Elite en goddelijk koningschap in Egypte aan het eind van de Achttiende Dynastie
 • Geus, C.H.J. de, Dertig jaar opgravingen op Tel Dan, Israël, Deel 2
 • Hout, Th.P.J. van den, A Tale of Two Cities: Twee nieuwe Hettitische provinciale centra

Phoenix 44,2/3: De talen van het Oude Nabije Oosten

 • Krispijn, Th. en W.H. van Soldt, De talen van Mesopotamië
 • Vliet, J. van der en L.M.J. Zonhoven, De talen van Egypte
 • Folmer, M.L. en W.H. van Soldt, De Noordwestsemitische talen
 • Beekes, R.S.P. en Th. Krispijn, De talen van Iran
 • Hout, Th.P.J. van den en A. Lubotsky, De talen van Anatolië
 • Stroomer, H., De Zuidsemitische talen

1997
Phoenix 43,1

 • Haring, B.J.J., Rondom de tempels in Thebe-West
 • Rutgers, L.V., De nieuwste opgravingen in Sepphoris, Galilea
 • Hazenbos, J., De Hettitische cultusinventarissen

Phoenix 43,2: Eetgewoonten in het Oude Nabije Oosten

 • Zonhoven, LM.J., Was het Oude Egypte een luilekkerland?
 • Folmer, M.L., Eten in Bijbels-Hebreeuwse vertelkunst
 • Sancisi-Weerdenburg, H., De oorsprong van een haute cuisine
 • Soldt, W.H. van, Oudbabylonische recepten
 • Hout, Th.P.J. van den, Twee tot driemaal daags; eten en eetgewoontes bij de Hettieten

Phoenix 43,3

 • Harvey, J., De typologie van houten grafbeelden uit het Egyptische Oude Rijk
 • Geus, C.H.J. de, Dertig jaar opgravingen op Tel Dan, Israël, Deel l
 • Dercksen, J.G., Rijk worden in Turkije: Assyrische kooplieden in Kanis

1996
Phoenix 42,1

 • Dijk, J. van, Hymnen aan Re en Osiris in Mephitische graven van het Nieuwe Rijk
 • Geus, C.H.J. de, Graven en sociale verhoudingen tijdens de Israëlische monarchie
 • Vanstiphout, H.L.J., De heilige Lugalbanda

Phoenix 42,2: Het Dodenrijk

 • Willsem, H.O., Veerlieden en andere onaangename personen in het Egyptische hiernamaals
 • Spronk, K., Ideeën over de doden en het leven na de dood in het Bijbelse Israël
 • Katz, D., Het Sumerische dodenrijk
 • Hout, Th.P.J. van den, Een dodenrijk voor een koning. Een Hettitisch hiernamaals

Phoenix 42,3

 • Egberts, A., Van kisten en kalveren: Twee Oudegyptische riten nader bekeken
 • Hoftijzer, J., Koninklijk bestuur in Oud-Israël
 • Bongenaar, A.C.V.M., Het tempelarchief uit de stad Sippar

1995
Phoenix 41,1

 • Schneider, H.D., Pay en Raia: Haremdirecteuren van de Heer der Beide Landen. Recente opgravingen in de Memphitische begraafplaats van het Nieuwe Rijk te Sakkara
 • Van Lerberghe, K. en G. Voet, Tell Beydar: “The Missing Link”?
 • Docter, R., Karthago: de Phrenicische stad onder het Romeinse Carthago

Phoenix 41,2: Scheepvaart in het Oude Nabije Oosten

 • Dijk, F.H. van, Scheepvaart in de Perzische Golf: maritieme contacten in het derde millennium voor Christus
 • Wachsmann, S., Zeevaarders in het Oude Nabije Oosten
 • Meijer, F., Van Monoreme naar Trireme: de ontwilkkeling van het oorlogsschip in het oostelijk Middellandse-Zeegebied van 1500-500 v. Chr.

Phoenix 41,3

 • Sleeswijk, A.W., Oude scheepvaartkanalen in Egypte
 • Geus, C.H.J. de, Een belangrijke stèle uit Tel Dan, Israël
 • Bekkum, W.J. van, Heiligheid en heiliging in Bijbelse en Rabbijnse traditie

1994
Phoenix 40,1

 • Akkermans, P.M.M.G., De heuvel van de Witte Jongen, opgravingen te Tell Sabi Abyad in Noord-Syrië
 • Stuart, B. en H.H. Curvers, Tell al-Raga’i: een dorp op het platteland van Noord-Mesopotamië (3000-2400 v. Chr.)
 • Haarlem, W.M. van, De opgravingen op Tell Ibrahim Awad in 1993
 • Wouder, A.S. van der, De rollen van de Dode Zee. Recente ontwikkelingen, nieuwe teksten en omstreden standpunten

Phoenix 40,2

 • Dijk, J. van, Horemheb en de strijd om de troon van Toetanchamon
 • Quaegebeur, J. en C. Traunecker, Een “grenstempel” te Sjenhoer bij Qoes
 • Vliet, E.Ch.L. van der, Verdwijnen de “Dark Ages”?
 • Beuken, W.A.M., De boeken van Samuël in een nieuw licht, een bespreking

Phoenix 40,3: Votiefteksten en votiefgeschenken uit het Oude Nabije Oosten

 • Loose, A.A., “Nu ziet, ik heb gedaan wat ik gezegd heb!”
 • Driel, G. van, Wijgeschenken in Mesopotamië
 • Roos, J. de, Hettitische votiefteksten en votiefgeschenken
 • Dijkstra, K., Aramese votiefteksten en votiefgeschenken uit Hatra

1993
Phoenix 39,1: Actualiteiten

 • Geus, C.H.J. de, Israël: Archeologisch nieuws uit Israël
 • Kaper, O.E., Egypte: “Nieuwe” tempels in de oase Dachla
 • Folmer, M.L., Een “nieuwe” Aramese tekst uit Elephantine
 • Soldt, W.H. van, Mesopotamië – Syrië: nieuwe tekstpublicaties
 • Tjerkstra, F.A., Anatolië: een nieuw archief in Masat-Höyük

Phoenix 39,2

 • Nyland, A., De Kikkuli-trainingsmethode voor paarden: de Kikkuli-tekst in de praktijk
 • Hartgers, M., Jas, R., Lemmer, J. en S. Schepel, De arme man van Nippur
 • Meijer, D.J.W., Tell Hammam al Turkman aan de Balih in Noord-Syrië
 • Steiner, M., Urusalim en Jebus
 • Vriezen, K.J.H., Umm Qēs (ant. Qadara) in Jordanië. De kerken in Areaal I
 • Barnard, H., De tombe van de sjeik van Qasr Ibrim

Phoenix 39,3: Brieven uit het Oude Nabije Oosten

 • Zonhoven, L.M.J., “In leven, voorspoed en gezondheid, en in de gunst van Amon-Re!”
 • Folmer, M.L., “Ik stuur je deze brief om je het beste te wensen”. Hebreeuwse en Aramese brieven uit het oude Israël
 • Hout, Th.J.P. van den, De zaak Zannanza. Een Egyptisch-Hettitisch brievendossier
 • Veenhof, K.R., Brieven uit het Oude Mesopotamië

1992
Phoenix 38,1: Actualiteiten

 • Loose, A.A. en H.O. Willems, Egypte
 • Veenhof, K.R. en W.H. van Soldt, Mesopotamië
 • Hout, Th.P.J. van den, Anatolië
 • Folmer, M.L., Israël

Phoenix 38,2

 • Geus, C.H.J. de, Het Jericho-graf in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Loose, A.A, Woonhuizen in Amarna en het domein van de vrouwen
 • Driel, G. van, Uit het leven van een Nieuw-Babylonische handelaar

Phoenix 38,3: Opleiding in het Oude Nabije Oosten

 • Hout, Th.P.J. van den, Een augur voor 25 sikkels. Iets over opleiding bij de Hettieten
 • Janssen, J.J., Schooljongens in het oude Egypte
 • Krispijn, Th.J.H., Naar school in het oude Mesopotamië
 • Dijkstra, M., Schrijvers en Scholing in Oud-Israël

1991
Phoenix 37,1: Drank en drinken in het Oude Nabije Oosten

 • Rammant-Peeters, A., De bereiding van bier en wijn bij de Oude Egyptenaren
 • Stol, M., De Babyloniërs dronken bier
 • Spronk, K., De wijn als troost in leven en in sterven. Enkele gedachten over de wijnen de Marzeach in Syrië en Palestina
 • Driel, G. van, Spijkers met Koppen, II: Maskan-sapir, een begin bij de Tigris

Phoenix 37,2

 • Lipinski, E., Profetisme en Waarzeggerij
 • Smits, J., Het oude Egypte als voorbeeld? Een dromerige oratie van Professor Johannes Braun (1692) in Groningen
 • Driel, G. van, Een reconstructie van de tempels op de Jebel Aruda
 • Geus, C.H.J. de, Nieuwe gegevens over het oudste Israël
 • Meijer, D.J.W., Opgravingskroniek van West-Azië

1990
Phoenix 36,1

 • Toorn, K. van der, Het Babylonische Nieuwjaarsfeest

Phoenix 36,2: De stad in het Oude Nabije Oosten

 • Geus, C.H.J. de, Steden in het Oude Nabije Oosten: Inleiding
 • Soldt, W.H. van, De stad Ugarit
 • Walsem, R. van, De stad Amarna: Exponent van traditie, vernieuwing en ideologie
 • Spek, R.J. van der, “Is dit niet het grote Babylon, dat ik gebouwd heb?”
 • Geus, C.H.J. de, Lachis: een Judese stad uit de IJzertijd
 • Rompay, L. van, Palmyra, Emesa en Edessa: Semitische steden in het gehelleniseerde Nabije Oosten

1989
Phoenix 35,1: Persepolis en Pasargadae in wisselend perspectief

 • Sancisi-Weerdenburg, H., Olifanten en Olympische Spelen in Persepolis
 • Jong, J.L. de, “Tot meerder naeukeurigheit”. De ruïnes van Persepolis in prent gebracht
 • Drijvers, H.J.W., “Deez tekende en schreef niet anders dan hij zag”. Cornelis de Bruijn, Nicolaes Witsen en Gysbert Cuper
 • s’Jacob, H.K., “Ende ick presenteer mijn landt open voor de coopluyden van U landt…” De Verenigde oostindische Compagnie in Perzië 1623-1765

Phoenix 35,2: Wetenschap in het Oude Nabije Oosten

 • Egberts, A., Wetenschap in Egypte en Babylonië
 • Willems, H.O., Geleerde doden
 • Soldt, W.H. van, De Babylonische astronomie, het begin van een wetenschap
 • Jongeling, K., De verloren wetenschap van Phoeniciërs en Carthagers

1988
Phoenix 34,1: Gids voor de afdeling West-Azië. Allard Pierson Museum Amsterdam
M.N. van Loon, D.J.W. Meijer en B.I.W. Rossmeisl

Phoenix 34,2

 • Boorn, G.P.F. van den, Ex Oriente Lux Nova. Het Nabije Oosten in het Rijksmuseum van Oudheden
 • Vanstiphout, H.L.J., Fabels uit Mesopotamië
 • Stol, M., De Babylonische wereldkaart
 • Stol, M., Nieuw licht op de Babylonische ballingschap
 • Dijkstra, M., De alfabetische inscripties van Serabit el-Khadim (Sinai)
 • Helderman, J., Van Jablonski / Te Water tot Vycichl. Bij Jozef Janssen’s pleidooi voor een nieuwe “Wiedemann”
 • Zonhoven, L.M.J., Toetanchamon en de dieven?

1987
Phoenix 33,1: Het Oude Zuid-Arabië

 • Ryckmans, J., De bijdrage van oud Zuid-Arabië tot de kennis van het Semitische Oosten
 • Müller, W.W., Het belang van de Wierookhandel voor het antieke Zuid-Arabië
 • Drews, A.J., Ethiopië en Zuid-Arabië tussen 450 vóór en 550 na het begin van onze jaartelling

Phoenix 33,2: Het recht in het Oude Nabije Oosten

 • Boorn, G.P.F. van den, De vizier en de rechtspraak in Egypte rond 1500 v.C.
 • McDowell, A., Een schijnproces in het Egyptische strafrecht?
 • Veenhof, K.R., Rechtspraak bij de Oude Assyriërs
 • Stol, M., Oog om oog, tand om tand: een barbaarse wet?
 • Deurloo, K.A., Recht in Israël
 • Houwink ten Cate, Ph.H.J., De Hettitische wettenverzameling

1986
Phoenix 32,1: Gids voor de afdeling Egypte. Allard Pierson Museum Amsterdam
Haarlem, W.M. en R.A. Scheurleer

Phoenix 32,2: Nederlands archeologisch onderzoek in het Nabije Oosten

 • Brink, C.M.E. van den, Nederzettingsonderzoek in de noordelijke Nijldelta, Egypte
 • Meijer, D.J.W., Tell Hammam in Noord-Syrië. Een vluchtig overzicht van de architectuur uit vier campagnes
 • Raven, M.J., De herontdekking van het graf van Maya
 • Veenhof, K.R., Spijkers met koppen, I

1985
Phoenix 31,1

 • Spek, R.J. van der, Het Assyrisch imperialisme: achtergrond en verklaring
 • Rompay, L. van, Het Syrisch: de verre horizonten van een antieke cultuur
 • Veenhof, K,R., “Texte aus der Umwelt des Alten Testantents” (TUAT I)

Phoenix 31,2

 • Soldt, W.H. van, De oudste waarnemingen van de komeet van Halley
 • Toorn, K. van der, Liefde winnen en vasthouden in Mesopotamië
 • Driel, G. van, De opkomst van een Nieuwbabylonische familie: de Egibi’s. In de schaduw van de grote politiek
 • Stol, M., Babylonische oogheelkunde

1984
Phoenix 30

 • Kroll, S., Op zoek naar de koperindustrie van Makan
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Kontakt met teksten
 • Pestman, P.W., Een kraakpand in het oude Egypte?
 • Horst, P.W. van der, Hiërogliefen in de ogen van Grieken en Romeinen
 • Helderman, J., Jablonski en Te Water. Twee Koptologen uit de tijd van de “Verlichting”

1983
Phoenix 29: Jubileumnummer

 • Vries, F.B. de, Egypte: bereisd, beroofd, bewaard, beschreven

1982
Phoenix 28,1

 • Beek, M.A., “Het licht wordt ontstoken”
 • Veenhof, K.R., Spijkerschriftarchieven
 • Stol, M., De moord op Sanherib

Phoenix 28,2: Karthago

 • Lipinski, E., Syro-Fenicische wortels van de Karthaagse religie
 • Stager, L.E., Phoenicisch Karthago. De Handelshaven en de Tofet
 • Christern, J., Het Romeinse en Christelijke Karthago
 • Ranitz-Labouchere, E. de, “Salammbô”

1981
Phoenix 27,1

 • Houwink ten Cate, Ph.H.J., Hurrieten en Hurritisch
 • Veenhof, K.R., Chronologie van het Oude Nabije Oosten
 • Geus, C.H.J. de, Het Israëlitische Palmette- of Volutenkapiteel

Phoenix 27,2

 • Leemans, W.F., Babylon, Assur, Himrin en Haditha. Symposium te Bagdad met excursies, 14-26 nov. 1981
 • Stricker, B.H., De Paasmaaltijd
 • Vleming, S.P., Een lang uitgestelde benoeming
 • VerbeecK, B., De kloosterkerken bij Sohag: de architecturale beslechting van een ideologisch conflict?

1980
Phoenix 26,1

 • Geus, C.H.J. de, Lachis in Juda. De opgravingen en de koningsstempels
 • Vanlathem, M.P., Tachtig jaar röntgenonderzoek van Oudegyptische mummies
 • Veenhof, K.R., Planten uit de Bijbel

Phoenix 26,2: De Romeinen in het Nabije Oosten

 • Drijvers, H.J.W., De Provincia Syria. Grieks-Romeinse beschaving in het Nabije Oosten
 • Lebram, J.-C.H., Eerste ontmoetingen tussen Rome en de Joden
 • Quaegebeur, J., Aspecten van de Romeinse aanwezigheid in het land van de farao’s

1979
Phoenix 25,1

 • Haayer, G., De neosumerische oden en gebeden van Sulgi
 • Veenhof, K.R., Goedea’s in geding
 • Pestman, P.W., Een juridisch “handboek” uit het oude Egypte in twee talen
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Over het graf als woonhuis
 • Sancisi-Weerdenburg, H., De wagens op de Apadana-reliëfs in Persepolis

Phoenix 25,2

 • Haayer, G., ‘Indien een stad op een hoogte gelegen is…’
 • Kessler Guinan, A., De houding ten aanzien van sexualiteit in Mesopotamië: Akkadische gedragsomina
 • Jelgersma, H.C., Een bijzonder verschijnsel in de Amarna-kunst
 • Jongeling, B., De ‘Tempelrol’

1978
Phoenix 24,1

 • Stol, M., Wastafeltjes uit het Nabije Oosten
 • Stol, M., De herkomst van het woord “mummie”
 • Veenhof, K.R., Klei, kleitablet en spijkerschrift
 • Sancisi-Weerdenburg, H.W.A.M., De Zendan en de Ka’bah
 • Sanders, J., Het klooster van Mar Awgen

Phoenix 24,2

 • Akkermans, P.A. en H. Fokkens, De prehistorische nederzetting Tell Bouqras
 • Inauguratie van de Tempel van Taffeh in het Riiksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Elderen, B. van, De opgraving te Nag Hammadi
 • Veenhof, K.R., Het graf van Philippus van Macedonië ontdekt?
 • Veenhof, K.R., Het zegel van Baruch, zoon van Nerija, Jeremia’s secretaris
 • Veenhof, K.R., Nieuwe handschriften uit het St. Catherina klooster (Sinaï)
 • Veenhof, K.R., Koningin Teje’s mummie geïdentificeerd
 • Veenhof, K.R., Een Egyptische haven aan de Rode Zee
 • Veenhof, K.R., Een prefaraonisch koningschap in Nubië?
 • Veenhof, K.R., De kunst van het Oude Nubië en de Soedan

1977
Phoenix 23

 • Veenhof, K.R., Ebla – Tell Mardich
 • Leemans, W.F., Landbouwgrond en eigendom in het oude Mesopotamië
 • Driel, G. van, De Uruk-Nederzetting op de Jebel Aruda. Een voorlopig bericht (stand eind 1976)
 • Vanstiphout, Over de reconstructie van de Sumerische letterkunde
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Over het dateren van Dodenboeken

1976
Phoenix 22

 • Schneider, H.D., Het Memphitische graf van Horemheb
 • Geus, C.H.J. de, Van Dan en Berseba
 • Quaegebeur, J., De Griekse weergave van korte Egyptische dodenteksten
 • Blok-van den Boogert, J.L., Recente opgravingen op de westelijke heuvel van het Oude Jeruzalem
 • Tefnin, R., Het goud en het zout
 • Hoftijzer, J., De Aramese teksten uit Deir ‘Alla

1975
Phoenix 21

 • Versteegh, M.J., Pools-Nederlandse opgravingen in het westelijk stadsdeel van Palmyra, 1974-1975
 • Drijvers, H.J.W., Het heiligdom van de godin Allât
 • Geus, C.H.J. de, Landbouw en Landschap in Palestina I
 • Houtman, C., “Zie dat zijn nog maar de contouren van zijn wegen…”
 • Naster, P., Fenicische en Punische Munten

1974
Phoenix 20

 • Houwink ten Cate, Ph.H.J., De Hettitologie 1965-1975
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Een mythologische papyrus in Den Haag
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Een dodenboek als dodenboek
 • Blok-van den Boogert, J.L., Israëlische opgravingen langs de muur van de Tempelberg
 • Vanstiphout, H.L.J., Was een pestepidemie de oorzaak van de ondergang van het Nieuwsumerische rijk?
 • Veenhof, K.R., Militaire strategie en water in het oude Mesopotamië

1973
Phoenix 19,1

 • Velde, H. te, Egyptologisch veldwerk van de Universiteit van Pennsylvania te Dra Aboe’l Naga
 • Jelgersma, H.C., Een hypothese over Echnaton en de negerkunst
 • During Caspers, E.C.L., De handelsbetrekkingen van de Indusbeschaving in de ‘Perzische Golf in het IIIe Mill. v. Chr.

Phoenix 19,2

 • Appelboom, Th.G., Twee ushabti’s uit de 26e dynastie
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Wie buiten is
 • Veenhof, K.R., Nogmaals “Van Beitel tot Penseel”
 • Veenhof, K.R., Een hoerritisch lied ten gehore gebracht
 • Veenhof, K.R., Een Ammonietische inscriptie
 • Veenhof, K.R., Ansan geïdentificeerd

1972
Phoenix 18

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen en archeologische navorsingen in Pusht-i Kuh, Luristan (6e campagne: september-december 1970)
 • Moor, J.C. de, Nieuwe alfabetische teksten uit Ugarit
 • Geus, C.H.J. de, De opgravingen bij Tel Arad, Israel
 • Veenhof, K.R., Tepe Yahya, een proto-elamietische stad
 • Veenhof, K.R., De Amman citadel inscriptie
 • Veenhof, K.R., De Job-Targum uit Qumran gepubliceerd
 • Meijer, D.J.W., Tell Selenkahiye in N.W.-Syrië

1971
Phoenix 17,1

 • Donzel, E.J. van, Ethiopische rotskerken
 • Janssen, J.J., Het Egyptische museum in Turijn
 • De Meyer, L. en A. Syts, Archeologisch onderzoek in Irak (1967-68 en 1968-69). Een analytisch overzicht
 • Franken, H.J., De kosmonauten waren goden
 • Franken, H.J., Palestijnse Archeologie. Mededelingen van de Werkkamer voor Palestijnse Oudheden te Leiden
 • Veenhof, K.R., Th.A. Busink’s ‘De Tempel van Jeruzalem’

Phoenix 17,2

 • Biggs, R., Geneeskunde in het Oude Mesopotamië
 • Stol, M., Bronnen voor de oudste geschiedenis van Mesopotamië
 • Driel, G. van, Mesopotamische wijplakettes met centraal gat: nog een interpretatie
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Oudegyptische gedaanteverwisselingen
 • Jelgersma, H.C., Een nog niet beschreven mummieportret
 • Borghouts, J.F., Vier aanwinsten uit het oude Egypte voor het Allard Pierson Museum

1970
Phoenix 16,1

 • Veenhof, K.R., Balans der Elefantine Papyri, I
 • Palestijnse Archeologie
 • Geus, C.H.J. de, Amorieten en Kanaänieten

Phoenix 16,2

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen in Luristan. Opgravingen en navorsingen in de Pusht-i Kuh (5e campagne: september-december 1969)
 • Drijvers, H.J.W., Aramese inscripties uit Hatra
 • Brandt, R.W. en D.J.W. Meijer, Korucutepe
 • Veenhof, K.R., Spijkerschriftkroniek

1969
Phoenix 15,1

 • Drijvers, H.J.W., Syrische inscripties uit de eerste drie eeuwen A.D.
 • Stol, M., Profetie in Mari
 • Driel, G. van, Bouwgebruiken in het oude Mesopotamië
 • Jelgersma, H.C., Een icoon van de heilige Charalampos
 • Veenhof, K.R., Spijkerschriftkroniek
 • 150 jaar Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Nogmaals de ‘Parahyba inscriptie’

Phoenix 15,2

 • Leemans, W.F., De Betrekkingen tussen Mesopotamië en het Indus-gebied en de ontcijfering van het oude Indische schrift
 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen in Luristan. Opgravingen en navorsingen in de Pusht-i Kuh (4e campagne: oktober 1968 – januari 1969)
 • Veenhof, K.R., Kanisj-Kültepe. Een Assyrische handelskolonie in Klein-Azië uit het begin van het 2e Mill. v. Chr.

1968
Phoenix 14,1

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen en navorsingen in de Pusht-i Kuh, Luristan, 3e campagne 1967-1968
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., De dragers zijn tevreden
 • Veenhof, K.R., Nieuwe Aramese inscripties
 • Het nieuwe Hebreeuwse woordenboek

Phoenix 14,2

 • Houwink ten Cate, Ph.H.J., Computer en spijkerschrift
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Een scherf uit het Dodenboek
 • Veenhof, K.R., Tell es-Sawwan, een neolitische nederzetting aan de Tigris
 • Hoftijzer, J., De zogenaamde phoenicische tekst van Parahyba
 • Veenhof, K.R., Een nieuwe handschrift van de Dode Zee: de ‘Tempelrol’

1967
Phoenix 13,1

 • Zandee, J., Hoe staat het met de publicatie van de Koptisch-Gnostische geschriften van Nag-Hammadi? (I)
 • Kern, J.H.C., Een nieuw boek over Egyptische mummieportretten
 • Veenhof, K.R., Achaemenidische archítectuur in Zuid-Oost Perzië (Seistan)
 • Baars, W., Het Leidse Pesitta-project
 • Veenhof, K.R., Archeologisch onderzoek in de omgeving van Behistun
 • Veenhof, K.R., Kleitabletten uit Tartaria
 • Veenhof, K.R., Vooraziatische en Myceense plaatsnamen op monumenten van Amenophis III

Phoenix 13,2

 • Zandee, J., Hoe staat het met de publicatie van de Koptisch-Gnostische geschriften van Nag-Hammadi? (II)
 • Veenhof, K.R., Nieuwe Phoenicische inscripties
 • Homès-Fredericq, D., Kunstschatten uit het Nabije Oosten in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel
 • Jelgersma, H.C., Een relief in de tempel van Luxor
 • Veenhof, K.R., De Kathedraal van Faras
 • Kampman, A.A., Het Museum van Oudheden te Bogazköy
 • Veenhof, K.R., De literatuur van het oude Nabije Oosten in Franse vertaling

1966
Phoenix 12,1

 • Veenhof, K.R., Tell es-Sa’idiyeh
 • Woude, A.S. van der, Nieuwe gegevens over de handschriften uit Grot 11 van Chirbet Qumran
 • Römer, W.H.Ph., Een en ander over de Sumerische ‘koningshymnen’ der Isintijd
 • Veenhof, K.R., Zegelcylinders uit Thebe (in Boeötië)

Phoenix 12,2

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen in de Luristan (oktober-december 1965)
 • Veenhof, K.R., Nieuwe Sumerische Wetsteksten
 • Borghouts, J.F., Op zoek naar het graf van Imhotep
 • Veenhof, K.R., Ontdekkingen te Tell-Arad

1965
Phoenix 11,1 – nog niet beschikbaar

 • Yadin, Y., Masada, Herodes’ paleisburcht, het laatste bolwerk der Zeloten
 • Demarée, R.J., Nubië, 1960-1965
 • Veenhof, K.R., De muren van Jeruzalem
 • Homès-Fredericq, D., Hatra

Phoenix 11,2

 • Veenhof, K.R., Nieuwe Palestijnse inscripties
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., De vrouwe van Megeb
 • Veenhof, K.R., Archeologisch onderzoek in Noord-Mesopotamië
 • Nogmaals Nubië

1964
Phoenix 10,1

 • Kramer, S.N., Saruerische litteraire teksten uit Ur
 • Driel. G. van, Nippur
 • Janssen, J.J., Ostracologie
 • Demarée, R.J., Een Egyptische handspiegel
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid III
 • Veenhof, K.R., Pasargadae
 • Veenhof, K.R., De Samaria Papyri II
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Bergen wandelen

Phoenix 10,2

 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen in Nubië
 • De tempels van Dêr el-Bahri
 • Franken, H.J., De Nederlandse expeditie naar Deir ‘Alla, Jordanië. Seizoen 1964
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid IV
 • Bard-e-Nechandeh, een heiligdom van Ahura-Mazda
 • Een Etruskisch-Punische Bilingue?
 • Griekse kolonisten in Phoenicië
 • Twee Hebreeuwse zegels
 • Archaeologisch onderzoek in de noordelijke Sudan

1963
Phoenix 9,1

 • Houwing ten Cate, Ph.H.J., De ontcijfering van de Hittitische Hiëroglyphen
 • Vergote, J., Kunnen de oude Egyptenaren weer tot ons spreken?
 • Driel, G. van, Nimrud
 • Woude, A.S. van der, De handschriften uit Grot 11 van Chirbet Qumran
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid I

Phoenix 9,2

 • Heerma van Voss, M.S.H.G., De Sjawabti’s en het zandmysterie
 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen in Nubië (eerste seizoen 1962-1963)
 • Driel, G. van, Een belangrijke vondst in Nimrud
 • Veenhof, K.R., Nieuwe vondsten in de woestijn van Juda
 • Veenhof, K.R., De grafheuvel van Tepe Marlik
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid II
 • Ontdekking te Tell Arad
 • Opgravingen te Tell Ashdod
 • De Samaria papyri

1962
Phoenix 8

 • Proosdij, B.A. van, De stad als element van de oudoosterse beschaving
 • De Meulenaere, H., De vrouw in de laat-egyptische autobiografie
 • Oudegyptische logboeken
 • Kern, J.H.C., Egyptisch glazen vaqtyverk uit het Nieuwe Rijk
 • Tentoonstelling Kunst der Kopten
 • Franken, H.J., De opgraving te Deir ‘Alla, derde seizoen 1962
 • Lettinga, J.P., Voorlopige lijst van de voornaamste Hebreeuwse Grammatica’s
 • Nieuwe berichten uit Ras Sjamra
 • Ruijgh, CJ., Professor Palmer over de Myceense en Minoïsche bevolking
 • De indeling der Geschiedenis van Mesopotamië van vóór 2000 v. Chr. in het University Museum te Philadelphia (Penn.)
 • Kanttekeningen bij wiskundige teksten uit Susa
 • De Tentoonstelling 7000 jaar Perzische Kunst
 • Proosdij, B.A. van, Munigak, een stadscultuur in Afghanistan uit het derde Millenium v. Chr.
 • Proosdij, B.A. van, Epiloog: City Invincible

1961
Phoenix 7,1 – nog niet beschikbaar

 • Voûte, C., Het voorontwerp voor de beschermingsdijken rondonm het eiland Philae
 • Nieuwe onderzoekingen te Petra
 • Franken, H.J., Deir ‘Alla, de tweede campagne
 • Proosdij, B.A. van, Een schat in de Woestijn van Juda uit de bronstijd

Phoenix 7,2

 • Janssen, J.M.A., Een Nederlands jurist-egyptoloog
 • Proosdij, B.A. van, Nederlandse opgravingen in Egypte
 • Proosdij, B.A. van, Ramat Rahel
 • Kampman, A.A., Tentoonstelling Kunst der Hethieten
 • Proosdij, B.A. van, De zuidkust van Klein-Azië in het eerste Millennium v. Chr.
 • Leemans, W.F., Nieuwe onderzoekingen langs de Perzische Golf en in India en
 • Pakistan, en hun betekenis voor het Oude Nabije Oosten
 • Proosdij, B.A. van, Goddelijke emigranten

1960
Phoenix 6,1

 • Janssen, J.M.A., Over de derde opgravingscampagne te Soleb (1959-1960)
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Joseph aan de Nijl
 • Proosdij, B.A. van, Twee en twintigste campagne te Oegarit – Ras Sjamra, een nieuw spijkerschrift
 • Franken, H.J., De Nederlandse archeologische expeditie naar Deir ‘Alla (Transjordanië)
 • Frankena, R., Nogmaals het verdrag van Assarhaddon

Phoenix 6,2

 • Thibau, R., Een nieuwe discipline: de Mycenologie
 • Franken, H.J., Van oudheden naar oudheidkunde

1959
Phoenix 5,1

 • Janssen, J.M.A., Over de Tweede opgravingscampagne (1958-1959) der Missione Michela Schiff Giorgini, te Soleb
 • Leemans, W.F., Tilmoen
 • Leemans, W.F., De stèles van Nabonidus uit Harran
 • Proosdij, B.A. van, De nieuwe zaal in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Kern, J.H.C., Assyrische reliëfs in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Franken, H.J., De Sichemcollectie in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Janssen, J.M.A., De Egyptische verzameling der stad Antwerpen

Phoenix 5,2

 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen bij Aboe-Roash, Derde campagne, 1959
 • Franken, H.J., De Jerichocollectie in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Kern, J.H.C., Sumerische beeldhouwwerken in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Proosdij, B.A. van, Relandus redivivus

1958
Phoenix 4,1

 • Passage uit een brief van Dr. A. Klasens, Aboe-Roash 12-3-1958
 • Janssen, J.M.A., Over de opgravingen van 1957 te Soleb in den Soedân
 • Ricke, H., Schweizerisch-Deutsche Ausgrabung des Sonnenheiligtums des Königs Userkaf bei Abusir (1955-1957)
 • Frankena, R., De Assurcollectie in het Archeologisch Museum te Istanbul
 • Proosdij, B.A. van, Ivoorsnijkunst uit Nimroed

Phoenix 4,2

 • Janssen, J.M.A., Egyptische voorwerpen uit Amsterdams bodem?
 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen bij Aboe-Roash, Tweede campagne, 1958
 • Proosdij, B.A. van, Nomaden in het oude Nabije Oosten
 • Janssen, J.M.A., Een drama van meer dan drieduizend jaar geleden, Soleb, Tweede campagne
 • Naveh, J., The Archaeological Survey of Ein Gedi
 • Het verdrag van Esarhaddon
 • Proosdij, B.A. van, Derde druk van het Nederlandse Gilgamesj-Epos

1957
Phoenix 3,1

 • Deense opgravingen op het eiland Bahrein
 • Beycesoeltan
 • Op gravingen te Kültepe-Kanesj
 • Eerste resultaten te Ephesus
 • Proosdij, B.A. van, Babylonische kleitabletten uit Ras Sjamra

Phoenix 3,2

 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen bij Aboe-Roash
 • Beycesoeltan – Vierde campagne
 • De opgravingen van Soerkh Kotal
 • Nieuw Assyrisch paleis ontdekt (Nebi Yoenoes)
 • Korte berichten (Opgravingen in noord-oost Irak o.l.v. Deense archeologen)

1956
Phoenix 2,1

 • Tsjoga-Zanbiel en het geheim der Babylonische Ziekoerraat
 • Een Assyrisch schrijf”boek”
 • De oudst bekende spijkerschrifttekst met medische inhoud
 • Ploeg, J. van der, De “Lamechrol”
 • Proosdij, B.A. van, Van Kamose begint de victorie!

Phoenix 2,2

 • Franken, H.J., Jericho in het duister en het licht van het archaeologische onderzoek
 • Klasens, A., Sakkara. Het graf van Koningin Herneith
 • Dijk, J. van, Twee campagnes in Oeroek-Warka
 • Frankena, R., De opgravingen te Bogazköy (Campagne 1954)

1955
Phoenix 1,1

 • Nieuwe vondsten te Ras Sjamra – Het oude Oegarit
 • Kanaänitisch Heiligdom ten Noorden van Acre in Israël
 • Oostenriikse archaeologische expeditie naar Ephesus
 • De rotstempels van Aboe Simbel bedreigd
 • Praehistorische dorpscultuur ontdekt in Noord-Irak
 • Nimroed
 • Fragment van het Gilgamesj epos ontdekt

Phoenix 1,2

 • Sakkara. Graf van Koning Oedimoe (?) gevonden
 • Het schip bij de pyramide van Cheops (Choefoe)
 • Ontdekkingen te Massada: paleis van Herodes
 • Opgravingen te Beycesoeltan
 • Jarmo, seizoen 1955
 • Nieuw Assyrisch paleis ontdekt (Nebi Yoenoes)