EOL event | Verwerven & Verzamelen

Op 10 juni aanstaande organiseert Ex Oriente Lux een studiedag in het teken van Verwerven & Verzamelen, gericht op de geschiedenis van omgang met oudheden en collectievorming van musea. Deze studiedag is georganiseerd bij de tentoonstelling Al 200 jaar van nu in het Rijksmuseum van Oudheden. Deze tentoonstelling belicht de geschiedenis van het museum dat in 1818 is opgericht.

De studiedag is verdeeld in twee onderdelen:

Overdag, tijdens de studiemiddag worden via diverse activiteiten verschillende kanten van verwerving van antiquiteiten door de jaren heen verkend. Zo neemt u deel aan een aantal speedlezingen, waaronder een lezing door de conservator van de tentoonstelling Dr. Annemarieke Willemsen, een seminar over de geschiedenis van een specifiek stuk uit de collectie van het RMO, namelijk de Egyptische grafkapel van Hetepherachty, en een introductierondleiding over de tentoonstelling.

’s Avonds kunt u een lezing bijwonen door Dr. Kim Ryholt, Professor Egyptologie aan de universiteit van Kopenhagen en directeur van de Papyrus Carlsberg Collectie. Hij is gespecialiseerd in de papyrologie en in de geschiedenis van de handel in Egyptische oudheden. Hij schreef samen met Dr. Fredrik Hagen het recent verschenen boek ‘The Antiquities Trade in Egypte 1880-1930. The H.O. Lange Papers’ gewijd aan dit onderwerp. Speciaal vanwege de tentoonstelling Al 200 jaar van nu zal Dr. Ryholt nu in Nederland een lezing verzorgen en aandacht besteden aan de handel van antiquiteiten in Egypte eind 19e tot en met begin 20e eeuw.

Meer informatie en aanmelden

We hopen u graag 10 juni te mogen verwelkomen in Leiden!

Foto-impressie | Studiedag 2018

Foto-impressie jaarvergadering EOL in de Lutherse Kerk te Dordrecht over De Statenvertaling van de Bijbel en het Nabije Oosten op 21 april 2018.

Het is in 2018 vierhonderd jaar geleden dat de Synode van Dordrecht besloot de Bijbel te vertalen, een besluit en een vertaling geautoriseerd door de Staten Generaal, vandaar Statenvertaling. Na de ledenvergadering traden vier sprekers op die ingingen op de wetenschappelijke kennis en aanpak van de vertalers (van de Hebreeuwse Bijbel (Oude Testament).

Fred van Lieburg (VU) gaf een inleiding over de synode zelf, Theodor Dunkelgrün (Cambridge) over Johannes Drusius, leermeester van de drie vertalers, Kees-Jan van Linden (VU) over de vertaalprincipes van de vertalers en Gerrit van der Kooij (Leiden) over illustraties in latere Bijbeledities.

De dag vond plaats in de prachtige entourage van de Lutherse kerk (Trinitatiskapel). Een uitstapje naar de Grote Kerk, waar een kleine tentoonstelling aan de synode gewijd is en waar destijds de synode geopend en gesloten is, maakte het geheel af.