Menu

13 december | NINO/EOL-najaarslezing: De dorstige stad

Water in historisch Constantinopel en hedendaags Istanbul

In deze lezing gaat de spreker in op de watervoorziening van Constantinopel door de eeuwen heen en het rijke materiële en immateriële erfgoed in de stad dat daarvan getuigt. Aquaducten, open en ondergrondse opslagbassins, verdeelstations, badhuizen en fonteinen zijn op vele plekken nog te zien, soms dominant in het straatbeeld, soms voor wie weet waar te kijken. Terwijl de geschiedschrijving van de stad vaak gebaseerd is op gescheiden tijdsvakken – Laat-Antiek, Byzantijns, Ottomaans, Republikeins – geeft een thema dat van alle tijden is, zoals stedelijke watervoorziening, de mogelijkheid om op zoek te gaan naar continuïteit en verandering tijdens de vele eeuwen van bewoning. Het nodigt ook uit om deze lange tijdslijnen tot op de dag van vandaag door te trekken, en na te denken over ons eigen watergebruik.

Het tweede deel van de lezing gaat over de initiatieven en plannen die momenteel in het kader van het Urban Heritage Lab aan het Nederlands Instituut in Turkije ontwikkeld worden en waarbij watererfgoed een centrale plek inneemt. Deze initiatieven hebben een tweeledig doel: om de belangstelling voor watererfgoed te vergoten, en om strategieën te ontwikkelen waarmee watererfgoed kan helpen bewustwording van de huidige klimaat- en watercrisis te vergroten.

Fokke Gerritsen is directeur van het Nederlands Instituut in Istanbul en archeoloog.

Meer informatie en aanmelden