Menu

20 april | EOL Jaardag: Migratie in het Oude Nabije Oosten

Door de hele geschiedenis heen hebben mensen gezocht naar betere leefomstandigheden. Gestuwd door problemen in het thuisland en/of aangetrokken door betere economische of sociale perspectieven elders, verhuisden individuen en groepen, soms over grote afstanden. Door conflicten en klimaatrampen is de moderne wereld getuige van uitzonderlijk grote stromen vluchtelingen, maar migratie is van alle tijden. De samenlevingen in het Oude Nabije Oosten, waar bewoonbare grond beperkt was, hebben bij uitstek te maken gehad met verhuizende of rondtrekkende groepen mensen, die vanuit de gevestigde maatschappijen vaak met wantrouwen werden bekeken. Tegelijkertijd leefden mensen die als culturele vreemdelingen werden gezien vaak al jaren of zelfs eeuwen in diezelfde maatschappijen. In het ene geval met een duidelijk herkenbare eigen taal of cultuur, in het andere vrijwel onzichtbaar door acculturatie. Wat maakte iemand tot migrant of vreemdeling? Waaraan kunnen wij de aanwezigheid van migranten in vroegere samenlevingen herkennen? Hoe hebben we de informatie hierover in archeologie en teksten uit Anatolië, Egypte, de Levant en omringende streken te interpreteren?

Op zaterdag 20 april vindt de EOL Jaardag plaats in de Grote Kerk in Den Bosch, met de volgende sprekers:

Prof. dr. Carly L. Crouch (Professor of Textual, Historical, and Systematic Studies of Judaism and Christianity, Radboud Universiteit, Nijmegen);

Dr. Miriam Müller (universitair docent Egyptische archeologie, Kunst en Materiële Cultuur, Institute for Area Studies, Universiteit Leiden), i.s.m. Drs. Dieneke Creemers (alumnus MA-programma Classics and Ancient Civilizations, track Egyptology, Universiteit Leiden);

Prof. dr. Alwin Kloekhorst (hoogleraar Anatolische Taalkunde, Centre for Linguistics, Universiteit Leiden)

Meer informatie en aanmelden