Menu

Politiek en profetie: voorspellende teksten in het Hellenistische Nabije Oosten

Wanneer:
21 februari 2024 @ 20:00
2024-02-21T20:00:00+01:00
2024-02-21T20:15:00+01:00
Waar:
Den Bosch
Wijkgebouw De Slinger
Jan Schöfferlaan 3
Politiek en profetie: voorspellende teksten in het Hellenistische Nabije Oosten @ Den Bosch

Cindy Meijer MA
Promovenda Oude geschiedenis, Faculteit der Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

In de eeuwen na de dood van Alexander de Grote werden er in het Nabije Oosten literaire teksten geschreven waarin de beschrijving van politieke gebeurtenissen gecombineerd wordt met voorspellingen over de toekomst. Vaak leveren dit soort teksten ook commentaar op politieke ontwikkelingen of situaties, zoals de toenemende invloed van de Griekse cultuur en taal. Een interessant voorbeeld is het Pottenbakkersorakel uit Egypte, waarin de Griekse en gehelleniseerde inwoners van Alexandrië worden gekarakteriseerd als Tyfoniërs, aanhangers van de boosaardige god Seth. De voorspelling sluit af met de komst van een ideale Egyptische koning, die de kosmische orde herstelt en Egypte weer sterk maakt. Soortgelijke teksten werden geschreven in Babylonië (de Dynastieënprofetie) en Judea (de visioenen van Daniël in Dan 7-12). Opvallend is dat in deze teksten politieke thema’s gelinkt worden aan de voorspelling van een betere toekomst en dat koningschap een belangrijk thema is. In deze lezing zal ik nader ingaan op de inhoud van de voorspellende teksten, de historische context waarin ze tot stand kwamen en de manier waarop overeenkomsten tussen de verschillende teksten verklaard kunnen worden.