Menu

EOL Jaardag: Het kwade overwinnen

Wanneer:
12 september 2020 @ 11:00 – 16:30
2020-09-12T11:00:00+02:00
2020-09-12T16:30:00+02:00
Waar:
Rotterdam
Pauluskerk
Mauritsweg 20

De jaarvergadering van EOL staat dit jaar in het teken van het thema ‘Het Kwade Overwinnen’. We werden tot dit thema geïnspireerd door het motto van de Pauluskerk dat de gevel versiert: ‘Overwin het kwade door het goede’ (uit de brief van Paulus aan de Romeinen 12: 21). We gaan kijken hoe men over dit thema dacht in het oude Egypte, Mesopotamië en Israël. Middagsessie staat open voor niet-leden.

Programma

Ochtendsessie, alleen voor leden Ex Oriente Lux:

10:30 – 11:00 uur: ontvangst met koffie en thee
11:00 – 12:30 uur: Algemene Ledenvergadering
12:30 – 13:30 uur: Lunch

Middagsessie, open voor belangstellenden:

13:30 – 14.15 uur: Prof. dr. Klaas A.D. Smelik
Emeritus hoogleraar Hebreeuws en Joodse Studies, Universiteit Gent
Van slang tot satan. Het Kwaad in de Hebreeuwse Bijbel

Volgens het monotheïstische idee is er maar één God die alles heeft geschapen. Als dit zo is, dan zou het kwaad ook door God moeten zijn geschapen. Hoe verhoudt deze conclusie zich tot de vaststelling door God aan het begin van de Hebreeuwse Bijbel dat alles in Zijn schepping goed is? Klopt het dat door de zondeval het kwaad in de wereld is gekomen? En staat tegenover God een macht van het kwaad, de Satan? Waarom zendt God de zondvloed om de mensheid te vernietigen en redt Hij tegelijkertijd Noach en zijn familie? En zo zijn er meer vragen te stellen over mogelijke tegenstrijdigheden in de visie op het kwaad bij de Bijbelschrijvers. In deze lezing wordt getoond dat deze visie toch veel minder tegenstrijdig is dan het wel lijkt. Het gaat erom de dynamiek te onderkennen in het Bijbelse beeld van God in verhouding tot het kwaad.

14:15 – 15:00 uur: Drs. Theo J.H. Krispijn
Gepensioneerd docent Sumerisch, Universiteit Leiden
Wat doe je als het kwaad goede mensen treft? Het Sumerische gedicht ‘De mens en zijn god’ als een theologische handleiding voor schrijvers

(Lezing i.p.v. Dr. Frans A.M. Wiggermann, De ontmoeting van Goed en Kwaad in het Oude Mesopotamië)

‘De mens en zijn god’, ook wel de ‘Sumerische Job’ genoemd, is een Sumerische gedicht van ca. 1800 v. Chr., dat behoort tot het genre van de wijsheidsliteratuur, d.w.z. literatuur met wijze raadgevingen en instructies. In de eerste plaats is ‘De mens en zijn god’ bedoeld voor schrijvers om gebeden te kunnen componeren. Daarnaast is het ook een soort theologische handleiding hoe je je tot je persoonlijke god moet richten als het kwaad jou als rechtvaardige treft.

15:00 – 15:30 uur: Pauze met koffie en thee

15:30 – 16.15 uur: Petra Hogenboom MA
Assistent-conservator collectie Egypte RMO
Goed versus Kwaad in het oude Egypte 

Aan de basis van de oude Egyptische maatschappij lag Maät, de kosmische balans, het essentiële evenwicht tussen goed en kwaad. Als Maät in balans was, dan zou het goed gaan met het rijk van de Twee Landen. Maar er waren verschillende machten die deze belangrijke balans bedreigden. Een strijd tussen goed en kwaad. Deze strijd, waarbij het goede hopelijk altijd zou blijven overwinnen, werd op diverse niveaus gevoerd. Niet alleen was het een strijd tussen goden, maar ook de oude Egyptenaren zelf zochten dagelijks de balans tussen goed en kwaad.

Kosten

De kosten voor de hele dag (alleen voor leden) bedragen € 25,00 per persoon (inclusief koffie, lunch en thee). De kosten voor alleen de middagsessie bedragen € 17,50 p.p. voor leden, € 22,50 voor niet-leden, € 10,00 voor scholieren en studenten t/m 24 jaar.

Opgave

Leden kunnen zich voor deelname opgeven door overmaking van één van deze bedragen, vermenigvuldigd met het aantal personen waarmee u denkt te komen, op rekening NL82 INGB 0000 229501 t.n.v. Ex Oriente Lux te Leiden, onder vermelding van ‘Studiedag 2020 Rotterdam’. Uw storting dient uiterlijk op 1 september 2020 in ons bezit te zijn. Alleen uw storting geldt als aanmelding! Opgave via website of e-mail is voor leden niet nodig.

Niet-leden dienen zich daarnaast per e-mail (eol@hum.leidenuniv.nl) op te geven met vermelding van hun volledige naam en adres met, indien van toepassing, vermelding van status: scholier/student + naam van (hoge)school of universiteit. U kunt zich ook online aanmelden. Ook voor niet-leden geldt de storting van het benodigde bedrag als aanmelding!

Reeds gedane aanmeldingen blijven geldig. Mocht u niet in staat zijn te komen, kunt u dit per e-mail melden aan het secretariaat; dan krijgt u uw geld terug.

Overige info

De Pauluskerk is goed per trein bereikbaar (5 minuten lopen vanaf Centraal Station Rotterdam) en er is een parkeergarage in de directe omgeving, Schouwburgplein 1.

De leden, die zich aanmelden, krijgen ruim voor de vergadering de stukken toegestuurd.

Het is niet mogelijk op de studiedag zelf bij de ingang te betalen. Zij die zich aanmelden krijgen ongeveer een week voor de studiedag een dagprogramma en routebeschrijving toegestuurd. Dat papier geldt als toegangsbewijs; neemt u het dus mee!

Nog geen lid? Hier vindt u meer informatie over het lidmaatschap.