Menu

15 april 2023 | EOL Jaardag en 18e lustrum

Thema: Slavernij in het oude Nabije Oosten
Zaterdag 15 april 2023

Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452, 1017 AW Amsterdam
(sponsor van het evenement)

Het thema ‘slavernij’ is volop in discussie en daarbij gaat het vooral over het houden van slaven in Noord- en Zuid-Amerika. Vragen over hoe mensen tot slaaf werden gemaakt, of etniciteit en huidskleur daarbij een rol speelden en wat het economische belang was van slavernij, staan hierin centraal.

Op de Jaardag bekijken we hoe de situatie was in Babylonië, Egypte en Israël in de Oudheid. De sprekers gaan in op de volgende vragen: Hoe kwam men aan slaven (uit het buitenland, door oorlogsbuit, mensenroof, handel, schulden of geboorte uit ouders die slaven waren)? Hoe werden slaven gebruikt (als statussymbool in de huishouding of om agrarische bedrijven winstgevend te maken; als ongeschoolde of ook als geschoolde arbeid)? Was vrijlating mogelijk? Kortom, wat was de plaats van slavernij in antieke samenlevingen?

We vieren tot slot dat Ex Oriente Lux 90 jaar bestaat met een feestelijke borrel.

Programma en aanmelden