JEOL

(voorheen: Jaarbericht Ex Oriente Lux)

Laatst verschenen nummer: 
JEOL 45 (2014-2015)

Neem voor prijsopgave per deel contact op met het secretariaat.

JEOL is een vaktijdschrift voor specialisten en studenten met bijdragen in het Frans, Duits of Engels. Belangstellende leden kunnen zich hierop abonneren tegen een gereduceerde prijs.

Redactie

  • J.G. Dercksen (Assyriologie en geschiedenis van het Nabije Oosten; redactiesecretaris)
  • R.J. Demarée (Egyptologie)
  • M.J. Dijkstra (West-Semitische Filologie en Levant)
  • K.R. Veenhof (Assyriologie en geschiedenis van het Nabije Oosten)