Phoenix

Ex Oriente Lux geeft het tijdschrift Phoenix uit, dat driemaal per jaar verschijnt. Phoenix biedt vlot leesbare en wetenschappelijk verantwoorde artikelen over recent onderzoek naar de archeologie, geschiedenis en culturen van het Oude Nabije Oosten. Niet alleen door hoogleraren en andere senior wetenschappers, maar ook door promovendi en afgestudeerden. Leden van Ex Oriente Lux ontvangen Phoenix gratis driemaal per jaar.

De redactie bestaat uit:

  • Carina van den Hoven (hoofdredacteur en redacteur egyptologie)
  • Dirk Bakker (redacteur oude Israël en Levant)
  • Merel Brüning (redacteur archeologie van het Nabije Oosten)
  • Lidewij van de Peut (redacteur hettitologie)
  • Theo Krispijn (redacteur assyriologie)
  • Martin Hense (vormgeving)

Archief
Bekijk het Phoenix archief