Phoenix 1-30

Deze pagina bevat het gedigitaliseerde Phoenix archief van 1955-1984.

1984
Phoenix 30

 • Kroll, S., Op zoek naar de koperindustrie van Makan
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Kontakt met teksten
 • Pestman, P.W., Een kraakpand in het oude Egypte?
 • Horst, P.W. van der, Hiërogliefen in de ogen van Grieken en Romeinen
 • Helderman, J., Jablonski en Te Water. Twee Koptologen uit de tijd van de “Verlichting”

1983
Phoenix 29
Jubileumnummer

 • Vries, F.B. de, Egypte: bereisd, beroofd, bewaard, beschreven

1982
Phoenix 28,1

 • Beek, M.A., “Het licht wordt ontstoken”
 • Veenhof, K.R., Spijkerschriftarchieven
 • Stol, M., De moord op Sanherib

Phoenix 28,2
Karthago

 • Lipinski, E., Syro-Fenicische wortels van de Karthaagse religie
 • Stager, L.E., Phoenicisch Karthago. De Handelshaven en de Tofet
 • Christern, J., Het Romeinse en Christelijke Karthago
 • Ranitz-Labouchere, E. de, “Salammbô”

1981
Phoenix 27,1

 • Houwink ten Cate, Ph.H.J., Hurrieten en Hurritisch
 • Veenhof, K.R., Chronologie van het Oude Nabije Oosten
 • Geus, C.H.J. de, Het Israëlitische Palmette- of Volutenkapiteel

Phoenix 27,2

 • Leemans, W.F., Babylon, Assur, Himrin en Haditha. Symposium te Bagdad met excursies, 14-26 nov. 1981
 • Stricker, B.H., De Paasmaaltijd
 • Vleming, S.P., Een lang uitgestelde benoeming
 • VerbeecK, B., De kloosterkerken bij Sohag: de architecturale beslechting van een ideologisch conflict?

1980
Phoenix 26,1

 • Geus, C.H.J. de, Lachis in Juda. De opgravingen en de koningsstempels
 • Vanlathem, M.P., Tachtig jaar röntgenonderzoek van Oudegyptische mummies
 • Veenhof, K.R., Planten uit de Bijbel

Phoenix 26,2
De Romeinen in het Nabije Oosten

 • Drijvers, H.J.W., De Provincia Syria. Grieks-Romeinse beschaving in het Nabije Oosten
 • Lebram, J.-C.H., Eerste ontmoetingen tussen Rome en de Joden
 • Quaegebeur, J., Aspecten van de Romeinse aanwezigheid in het land van de farao’s

1979
Phoenix 25,1

 • Haayer, G., De neosumerische oden en gebeden van Sulgi
 • Veenhof, K.R., Goedea’s in geding
 • Pestman, P.W., Een juridisch “handboek” uit het oude Egypte in twee talen
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Over het graf als woonhuis
 • Sancisi-Weerdenburg, H., De wagens op de Apadana-reliëfs in Persepolis

Phoenix 25,2

 • Haayer, G., ‘Indien een stad op een hoogte gelegen is…’
 • Kessler Guinan, A., De houding ten aanzien van sexualiteit in Mesopotamië: Akkadische gedragsomina
 • Jelgersma, H.C., Een bijzonder verschijnsel in de Amarna-kunst
 • Jongeling, B., De ‘Tempelrol’

1978
Phoenix 24,1

 • Stol, M., Wastafeltjes uit het Nabije Oosten
 • Stol, M., De herkomst van het woord “mummie”
 • Veenhof, K.R., Klei, kleitablet en spijkerschrift
 • Sancisi-Weerdenburg, H.W.A.M., De Zendan en de Ka’bah
 • Sanders, J., Het klooster van Mar Awgen

Phoenix 24,2

 • Akkermans, P.A. en H. Fokkens, De prehistorische nederzetting Tell Bouqras
 • Inauguratie van de Tempel van Taffeh in het Riiksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Elderen, B. van, De opgraving te Nag Hammadi
 • Veenhof, K.R., Het graf van Philippus van Macedonië ontdekt?
 • Veenhof, K.R., Het zegel van Baruch, zoon van Nerija, Jeremia’s secretaris
 • Veenhof, K.R., Nieuwe handschriften uit het St. Catherina klooster (Sinaï)
 • Veenhof, K.R., Koningin Teje’s mummie geïdentificeerd
 • Veenhof, K.R., Een Egyptische haven aan de Rode Zee
 • Veenhof, K.R., Een prefaraonisch koningschap in Nubië?
 • Veenhof, K.R., De kunst van het Oude Nubië en de Soedan

1977
Phoenix 23

 • Veenhof, K.R., Ebla – Tell Mardich
 • Leemans, W.F., Landbouwgrond en eigendom in het oude Mesopotamië
 • Driel, G. van, De Uruk-Nederzetting op de Jebel Aruda. Een voorlopig bericht (stand eind 1976)
 • Vanstiphout, Over de reconstructie van de Sumerische letterkunde
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Over het dateren van Dodenboeken

1976
Phoenix 22

 • Schneider, H.D., Het Memphitische graf van Horemheb
 • Geus, C.H.J. de, Van Dan en Berseba
 • Quaegebeur, J., De Griekse weergave van korte Egyptische dodenteksten
 • Blok-van den Boogert, J.L., Recente opgravingen op de westelijke heuvel van het Oude Jeruzalem
 • Tefnin, R., Het goud en het zout
 • Hoftijzer, J., De Aramese teksten uit Deir ‘Alla

1975
Phoenix 21

 • Versteegh, M.J., Pools-Nederlandse opgravingen in het westelijk stadsdeel van Palmyra, 1974-1975
 • Drijvers, H.J.W., Het heiligdom van de godin Allât
 • Geus, C.H.J. de, Landbouw en Landschap in Palestina I
 • Houtman, C., “Zie dat zijn nog maar de contouren van zijn wegen…”
 • Naster, P., Fenicische en Punische Munten

1974
Phoenix 20

 • Houwink ten Cate, Ph.H.J., De Hettitologie 1965-1975
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Een mythologische papyrus in Den Haag
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Een dodenboek als dodenboek
 • Blok-van den Boogert, J.L., Israëlische opgravingen langs de muur van de Tempelberg
 • Vanstiphout, H.L.J., Was een pestepidemie de oorzaak van de ondergang van het Nieuwsumerische rijk?
 • Veenhof, K.R., Militaire strategie en water in het oude Mesopotamië

1973
Phoenix 19,1

 • Velde, H. te, Egyptologisch veldwerk van de Universiteit van Pennsylvania te Dra Aboe’l Naga
 • Jelgersma, H.C., Een hypothese over Echnaton en de negerkunst
 • During Caspers, E.C.L., De handelsbetrekkingen van de Indusbeschaving in de ‘Perzische Golf in het IIIe Mill. v. Chr.

Phoenix 19,2

 • Appelboom, Th.G., Twee ushabti’s uit de 26e dynastie
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Wie buiten is
 • Veenhof, K.R., Nogmaals “Van Beitel tot Penseel”
 • Veenhof, K.R., Een hoerritisch lied ten gehore gebracht
 • Veenhof, K.R., Een Ammonietische inscriptie
 • Veenhof, K.R., Ansan geïdentificeerd

1972
Phoenix 18

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen en archeologische navorsingen in Pusht-i Kuh, Luristan (6e campagne: september-december 1970)
 • Moor, J.C. de, Nieuwe alfabetische teksten uit Ugarit
 • Geus, C.H.J. de, De opgravingen bij Tel Arad, Israel
 • Veenhof, K.R., Tepe Yahya, een proto-elamietische stad
 • Veenhof, K.R., De Amman citadel inscriptie
 • Veenhof, K.R., De Job-Targum uit Qumran gepubliceerd
 • Meijer, D.J.W., Tell Selenkahiye in N.W.-Syrië

1971
Phoenix 17,1

 • Donzel, E.J. van, Ethiopische rotskerken
 • Janssen, J.J., Het Egyptische museum in Turijn
 • De Meyer, L. en A. Syts, Archeologisch onderzoek in Irak (1967-68 en 1968-69). Een analytisch overzicht
 • Franken, H.J., De kosmonauten waren goden
 • Franken, H.J., Palestijnse Archeologie. Mededelingen van de Werkkamer voor Palestijnse Oudheden te Leiden
 • Veenhof, K.R., Th.A. Busink’s ‘De Tempel van Jeruzalem’

Phoenix 17,2

 • Biggs, R., Geneeskunde in het Oude Mesopotamië
 • Stol, M., Bronnen voor de oudste geschiedenis van Mesopotamië
 • Driel, G. van, Mesopotamische wijplakettes met centraal gat: nog een interpretatie
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Oudegyptische gedaanteverwisselingen
 • Jelgersma, H.C., Een nog niet beschreven mummieportret
 • Borghouts, J.F., Vier aanwinsten uit het oude Egypte voor het Allard Pierson Museum

1970
Phoenix 16,1

 • Veenhof, K.R., Balans der Elefantine Papyri, I
 • Palestijnse Archeologie
 • Geus, C.H.J. de, Amorieten en Kanaänieten

Phoenix 16,2

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen in Luristan. Opgravingen en navorsingen in de Pusht-i Kuh (5e campagne: september-december 1969)
 • Drijvers, H.J.W., Aramese inscripties uit Hatra
 • Brandt, R.W. en D.J.W. Meijer, Korucutepe
 • Veenhof, K.R., Spijkerschriftkroniek

1969
Phoenix 15,1

 • Drijvers, H.J.W., Syrische inscripties uit de eerste drie eeuwen A.D.
 • Stol, M., Profetie in Mari
 • Driel, G. van, Bouwgebruiken in het oude Mesopotamië
 • Jelgersma, H.C., Een icoon van de heilige Charalampos
 • Veenhof, K.R., Spijkerschriftkroniek
 • 150 jaar Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Nogmaals de ‘Parahyba inscriptie’

Phoenix 15,2

 • Leemans, W.F., De Betrekkingen tussen Mesopotamië en het Indus-gebied en de ontcijfering van het oude Indische schrift
 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen in Luristan. Opgravingen en navorsingen in de Pusht-i Kuh (4e campagne: oktober 1968 – januari 1969)
 • Veenhof, K.R., Kanisj-Kültepe. Een Assyrische handelskolonie in Klein-Azië uit het begin van het 2e Mill. v. Chr.

1968
Phoenix 14,1

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen en navorsingen in de Pusht-i Kuh, Luristan, 3e campagne 1967-1968
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., De dragers zijn tevreden
 • Veenhof, K.R., Nieuwe Aramese inscripties
 • Het nieuwe Hebreeuwse woordenboek

Phoenix 14,2

 • Houwink ten Cate, Ph.H.J., Computer en spijkerschrift
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Een scherf uit het Dodenboek
 • Veenhof, K.R., Tell es-Sawwan, een neolitische nederzetting aan de Tigris
 • Hoftijzer, J., De zogenaamde phoenicische tekst van Parahyba
 • Veenhof, K.R., Een nieuwe handschrift van de Dode Zee: de ‘Tempelrol’

1967
Phoenix 13,1

 • Zandee, J., Hoe staat het met de publicatie van de Koptisch-Gnostische geschriften van Nag-Hammadi? (I)
 • Kern, J.H.C., Een nieuw boek over Egyptische mummieportretten
 • Veenhof, K.R., Achaemenidische archítectuur in Zuid-Oost Perzië (Seistan)
 • Baars, W., Het Leidse Pesitta-project
 • Veenhof, K.R., Archeologisch onderzoek in de omgeving van Behistun
 • Veenhof, K.R., Kleitabletten uit Tartaria
 • Veenhof, K.R., Vooraziatische en Myceense plaatsnamen op monumenten van Amenophis III

Phoenix 13,2

 • Zandee, J., Hoe staat het met de publicatie van de Koptisch-Gnostische geschriften van Nag-Hammadi? (II)
 • Veenhof, K.R., Nieuwe Phoenicische inscripties
 • Homès-Fredericq, D., Kunstschatten uit het Nabije Oosten in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel
 • Jelgersma, H.C., Een relief in de tempel van Luxor
 • Veenhof, K.R., De Kathedraal van Faras
 • Kampman, A.A., Het Museum van Oudheden te Bogazköy
 • Veenhof, K.R., De literatuur van het oude Nabije Oosten in Franse vertaling

1966
Phoenix 12,1

 • Veenhof, K.R., Tell es-Sa’idiyeh
 • Woude, A.S. van der, Nieuwe gegevens over de handschriften uit Grot 11 van Chirbet Qumran
 • Römer, W.H.Ph., Een en ander over de Sumerische ‘koningshymnen’ der Isintijd
 • Veenhof, K.R., Zegelcylinders uit Thebe (in Boeötië)

Phoenix 12,2

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen in de Luristan (oktober-december 1965)
 • Veenhof, K.R., Nieuwe Sumerische Wetsteksten
 • Borghouts, J.F., Op zoek naar het graf van Imhotep
 • Veenhof, K.R., Ontdekkingen te Tell-Arad

1965
Phoenix 11,1 (nog niet gedigitaliseerd)

 • Yadin, Y., Masada, Herodes’ paleisburcht, het laatste bolwerk der Zeloten
 • Demarée, R.J., Nubië, 1960-1965
 • Veenhof, K.R., De muren van Jeruzalem
 • Homès-Fredericq, D., Hatra

Phoenix 11,2

 • Veenhof, K.R., Nieuwe Palestijnse inscripties
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., De vrouwe van Megeb
 • Veenhof, K.R., Archeologisch onderzoek in Noord-Mesopotamië
 • Nogmaals Nubië

1964
Phoenix 10,1

 • Kramer, S.N., Saruerische litteraire teksten uit Ur
 • Driel. G. van, Nippur
 • Janssen, J.J., Ostracologie
 • Demarée, R.J., Een Egyptische handspiegel
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid III
 • Veenhof, K.R., Pasargadae
 • Veenhof, K.R., De Samaria Papyri II
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Bergen wandelen

Phoenix 10,2

 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen in Nubië
 • De tempels van Dêr el-Bahri
 • Franken, H.J., De Nederlandse expeditie naar Deir ‘Alla, Jordanië. Seizoen 1964
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid IV
 • Bard-e-Nechandeh, een heiligdom van Ahura-Mazda
 • Een Etruskisch-Punische Bilingue?
 • Griekse kolonisten in Phoenicië
 • Twee Hebreeuwse zegels
 • Archaeologisch onderzoek in de noordelijke Sudan

1963
Phoenix 9,1

 • Houwing ten Cate, Ph.H.J., De ontcijfering van de Hittitische Hiëroglyphen
 • Vergote, J., Kunnen de oude Egyptenaren weer tot ons spreken?
 • Driel, G. van, Nimrud
 • Woude, A.S. van der, De handschriften uit Grot 11 van Chirbet Qumran
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid I

Phoenix 9,2

 • Heerma van Voss, M.S.H.G., De Sjawabti’s en het zandmysterie
 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen in Nubië (eerste seizoen 1962-1963)
 • Driel, G. van, Een belangrijke vondst in Nimrud
 • Veenhof, K.R., Nieuwe vondsten in de woestijn van Juda
 • Veenhof, K.R., De grafheuvel van Tepe Marlik
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid II
 • Ontdekking te Tell Arad
 • Opgravingen te Tell Ashdod
 • De Samaria papyri

1962
Phoenix 8

 • Proosdij, B.A. van, De stad als element van de oudoosterse beschaving
 • De Meulenaere, H., De vrouw in de laat-egyptische autobiografie
 • Oudegyptische logboeken
 • Kern, J.H.C., Egyptisch glazen vaatwerk uit het Nieuwe Rijk
 • Tentoonstelling Kunst der Kopten
 • Franken, H.J., De opgraving te Deir ‘Alla, derde seizoen 1962
 • Lettinga, J.P., Voorlopige lijst van de voornaamste Hebreeuwse Grammatica’s
 • Nieuwe berichten uit Ras Sjamra
 • Ruijgh, CJ., Professor Palmer over de Myceense en Minoïsche bevolking
 • De indeling der Geschiedenis van Mesopotamië van vóór 2000 v. Chr. in het University Museum te Philadelphia (Penn.)
 • Kanttekeningen bij wiskundige teksten uit Susa
 • De Tentoonstelling 7000 jaar Perzische Kunst
 • Proosdij, B.A. van, Munigak, een stadscultuur in Afghanistan uit het derde Millenium v. Chr.
 • Proosdij, B.A. van, Epiloog: City Invincible

1961
Phoenix 7,1 (nog niet gedigitaliseerd)

 • Voûte, C., Het voorontwerp voor de beschermingsdijken rondonm het eiland Philae
 • Nieuwe onderzoekingen te Petra
 • Franken, H.J., Deir ‘Alla, de tweede campagne
 • Proosdij, B.A. van, Een schat in de Woestijn van Juda uit de bronstijd

Phoenix 7,2

 • Janssen, J.M.A., Een Nederlands jurist-egyptoloog
 • Proosdij, B.A. van, Nederlandse opgravingen in Egypte
 • Proosdij, B.A. van, Ramat Rahel
 • Kampman, A.A., Tentoonstelling Kunst der Hethieten
 • Proosdij, B.A. van, De zuidkust van Klein-Azië in het eerste Millennium v. Chr.
 • Leemans, W.F., Nieuwe onderzoekingen langs de Perzische Golf en in India en
 • Pakistan, en hun betekenis voor het Oude Nabije Oosten
 • Proosdij, B.A. van, Goddelijke emigranten

1960
Phoenix 6,1

 • Janssen, J.M.A., Over de derde opgravingscampagne te Soleb (1959-1960)
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Joseph aan de Nijl
 • Proosdij, B.A. van, Twee en twintigste campagne te Oegarit – Ras Sjamra, een nieuw spijkerschrift
 • Franken, H.J., De Nederlandse archeologische expeditie naar Deir ‘Alla (Transjordanië)
 • Frankena, R., Nogmaals het verdrag van Assarhaddon

Phoenix 6,2

 • Thibau, R., Een nieuwe discipline: de Mycenologie
 • Franken, H.J., Van oudheden naar oudheidkunde

1959
Phoenix 5,1

 • Janssen, J.M.A., Over de Tweede opgravingscampagne (1958-1959) der Missione Michela Schiff Giorgini, te Soleb
 • Leemans, W.F., Tilmoen
 • Leemans, W.F., De stèles van Nabonidus uit Harran
 • Proosdij, B.A. van, De nieuwe zaal in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Kern, J.H.C., Assyrische reliëfs in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Franken, H.J., De Sichemcollectie in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Janssen, J.M.A., De Egyptische verzameling der stad Antwerpen

Phoenix 5,2

 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen bij Aboe-Roash, Derde campagne, 1959
 • Franken, H.J., De Jerichocollectie in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Kern, J.H.C., Sumerische beeldhouwwerken in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Proosdij, B.A. van, Relandus redivivus

1958
Phoenix 4,1

 • Passage uit een brief van Dr. A. Klasens, Aboe-Roash 12-3-1958
 • Janssen, J.M.A., Over de opgravingen van 1957 te Soleb in den Soedân
 • Ricke, H., Schweizerisch-Deutsche Ausgrabung des Sonnenheiligtums des Königs Userkaf bei Abusir (1955-1957)
 • Frankena, R., De Assurcollectie in het Archeologisch Museum te Istanbul
 • Proosdij, B.A. van, Ivoorsnijkunst uit Nimroed

Phoenix 4,2

 • Janssen, J.M.A., Egyptische voorwerpen uit Amsterdams bodem?
 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen bij Aboe-Roash, Tweede campagne, 1958
 • Proosdij, B.A. van, Nomaden in het oude Nabije Oosten
 • Janssen, J.M.A., Een drama van meer dan drieduizend jaar geleden, Soleb, Tweede campagne
 • Naveh, J., The Archaeological Survey of Ein Gedi
 • Het verdrag van Esarhaddon
 • Proosdij, B.A. van, Derde druk van het Nederlandse Gilgamesj-Epos

1957
Phoenix 3,1

 • Deense opgravingen op het eiland Bahrein
 • Beycesoeltan
 • Op gravingen te Kültepe-Kanesj
 • Eerste resultaten te Ephesus
 • Proosdij, B.A. van, Babylonische kleitabletten uit Ras Sjamra

Phoenix 3,2

 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen bij Aboe-Roash
 • Beycesoeltan – Vierde campagne
 • De opgravingen van Soerkh Kotal
 • Nieuw Assyrisch paleis ontdekt (Nebi Yoenoes)
 • Korte berichten (Opgravingen in noord-oost Irak o.l.v. Deense archeologen)

1956
Phoenix 2,1

 • Tsjoga-Zanbiel en het geheim der Babylonische Ziekoerraat
 • Een Assyrisch schrijf”boek”
 • De oudst bekende spijkerschrifttekst met medische inhoud
 • Ploeg, J. van der, De “Lamechrol”
 • Proosdij, B.A. van, Van Kamose begint de victorie!

Phoenix 2,2

 • Franken, H.J., Jericho in het duister en het licht van het archaeologische onderzoek
 • Klasens, A., Sakkara. Het graf van Koningin Herneith
 • Dijk, J. van, Twee campagnes in Oeroek-Warka
 • Frankena, R., De opgravingen te Bogazköy (Campagne 1954)

1955
Phoenix 1,1

 • Nieuwe vondsten te Ras Sjamra – Het oude Oegarit
 • Kanaänitisch Heiligdom ten Noorden van Acre in Israël
 • Oostenriikse archaeologische expeditie naar Ephesus
 • De rotstempels van Aboe Simbel bedreigd
 • Praehistorische dorpscultuur ontdekt in Noord-Irak
 • Nimroed
 • Fragment van het Gilgamesj epos ontdekt

Phoenix 1,2

 • Sakkara. Graf van Koning Oedimoe (?) gevonden
 • Het schip bij de pyramide van Cheops (Choefoe)
 • Ontdekkingen te Massada: paleis van Herodes
 • Opgravingen te Beycesoeltan
 • Jarmo, seizoen 1955
 • Nieuw Assyrisch paleis ontdekt (Nebi Yoenoes)

Over EOL

Ex Oriente Lux presenteert wetenschappelijke informatie over het Oude Nabije Oosten en Egypte aan een breed publiek.

Word lid om deel te nemen aan diverse lezingen en evenementen. Ontvang bovendien ons magazine Phoenix met nieuws over recente opgravingen en onderzoek.

Meer informatie

Agenda

sep
29
di
20:00 De rol en betekenis van de Schor... @ Eindhoven
De rol en betekenis van de Schor... @ Eindhoven
sep 29 @ 20:00
De rol en betekenis van de Schorpioen in het oude Egypte @ Eindhoven
Aanmelden via deze link J.G. (Jan) Koek Voorzitter Mehen, Studiecentrum voor het Oude Egypte Vanaf de Predynastieke Tijd tot in de Griek-Romeinse Tijd komen er amuletten voor in de vorm van een schorpioen. Weliswaar niet[...]
okt
8
do
19:30 Online lezing | Een vreemdeling ... @ MS Teams
Online lezing | Een vreemdeling ... @ MS Teams
okt 8 @ 19:30
Online lezing | Een vreemdeling in Mesopotamië @ MS Teams
Let op: Online lezing via MS Teams Voor aanmelden: eolnkvmosa@web.de Wij sturen dan een link om aan de lezing deel te nemen. Dr. R. de Boer (Rients) Docent Oudheidswetenschappen UvA/VU Deze lezing vertelt het verhaal[...]
okt
12
ma
19:30 Recent onderzoek in het graf van... @ Leiden
Recent onderzoek in het graf van... @ Leiden
okt 12 @ 19:30 – 21:15
Recent onderzoek in het graf van Ramses III @ Leiden
Willem Hovestreydt Egyptoloog Het graf van farao Ramses III behoort tot de oudst bekende graven in het Dal der Koningen. Al in 1738 maakte Richard Pococke een beschrijving en plattegrond, en in 1769 werd hij[...]
okt
26
ma
20:00 De Egyptische god Seth: verwarre... @ Amersfoort
De Egyptische god Seth: verwarre... @ Amersfoort
okt 26 @ 20:00
De Egyptische god Seth: verwarrende god of ‘god van verwarring’? @ Amersfoort
Dr. J.M.F. (Wantje) Fritschy MA Egyptoloog (voorheen sociaal-economisch historica en bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de overheidsfinanciën) De meest verwarrende god in het oud-Egyptische pantheon is Seth: – moordenaar van Osiris, maar ook: beschermer van Re tegen[...]
okt
28
wo
20:00 Burgerrecht in Athene en Judea. ... @ Den Bosch
Burgerrecht in Athene en Judea. ... @ Den Bosch
okt 28 @ 20:00
Burgerrecht in Athene en Judea. Invloed van de Perzische politiek? @ Den Bosch
Prof. Dr. Bert van der Spek Emeritus hoogleraar oude geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam In 451 v. Chr. werd in Athene op voorstel van Pericles de wet aangenomen dat alleen die kinderen het[...]
nov
23
ma
19:30 Een vreemdeling in Mesopotamië: ... @ Leiden
Een vreemdeling in Mesopotamië: ... @ Leiden
nov 23 @ 19:30 – 21:15
Een vreemdeling in Mesopotamië: de Macedonische Antiochus I doet alsof hij een verliefde Babyloniër is @ Leiden
Dr. R. de Boer (Rients) Coördinator faculteit Archeologie Oudheidswetenschappen UvA/VU Deze lezing vertelt het verhaal van koning Antiochus I en een prachtige liefdesgeschiedenis. Na de dood van Alexander de Grote in 323 v.C. werd zijn[...]
20:00 De geschiedenis van onze kalender @ Amersfoort
De geschiedenis van onze kalender @ Amersfoort
nov 23 @ 20:00
De geschiedenis van onze kalender @ Amersfoort
Dr. R.H. van Gent Senior researcher in de geschiedenis van de wis- en sterrenkunde, Mathematisch Instituut, Universiteit Utrecht Iedereen weet wat een kalender is. We gebruiken een kalender voor het indelen van onze jaren, maanden,[...]
dec
1
di
20:00 “Waar een wiel is, is een weg”: ... @ Eindhoven
“Waar een wiel is, is een weg”: ... @ Eindhoven
dec 1 @ 20:00
“Waar een wiel is, is een weg”: De ontwikkeling van het wegen- en stratennet in Mesopotamië @ Eindhoven
Aanmelden via deze link Dr. C.R. van Tilburg Wetenschappelijk onderzoeker Griekse en Latijnse Talen en Culturen Universiteit Leiden Sinds de uitvinding van het wiel – volgens de algemene opvattingen rond 4000 v.Chr. uitgevonden door de[...]
dec
2
wo
20:00 Syrië, archeologie en het bedrei... @ Den Bosch
Syrië, archeologie en het bedrei... @ Den Bosch
dec 2 @ 20:00
Syrië, archeologie en het bedreigde erfgoed @ Den Bosch
Theo de Feyter Archeoloog en beeldend kunstenaar Syrië is archeologisch een zeer rijk land. Het maakt deel uit van het Mesopotamische cultuurgebied waar belangrijke ontwikkelingen, zoals landbouw, aardewerk, het schrift, stedenbouw en staatsvorming in een[...]
feb
24
wo
20:00 Tell Dāmiyah – een klein, maar b... @ Den Bosch
Tell Dāmiyah – een klein, maar b... @ Den Bosch
feb 24 @ 20:00
Tell Dāmiyah – een klein, maar belangrijk IJzertijdheiligdom in de Jordaanvallei @ Den Bosch
Dr. Lucas Petit Conservator Collectie Nabije Oosten, Rijksmuseum van Oudheden In 2004 en 2005 heeft een team Nederlandse en Jordaanse archeologen onder leiding van de spreker opgravingen uitgevoerd op Tell Dāmiyah. Deze ruïneheuvel, die sommigen[...]

Nieuwsbrief

Facebook