Phoenix 1-30

Deze pagina bevat het gedigitaliseerde Phoenix archief van 1955-1984.

1984
Phoenix 30

 • Kroll, S., Op zoek naar de koperindustrie van Makan
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Kontakt met teksten
 • Pestman, P.W., Een kraakpand in het oude Egypte?
 • Horst, P.W. van der, Hiërogliefen in de ogen van Grieken en Romeinen
 • Helderman, J., Jablonski en Te Water. Twee Koptologen uit de tijd van de “Verlichting”

1983
Phoenix 29
Jubileumnummer

 • Vries, F.B. de, Egypte: bereisd, beroofd, bewaard, beschreven

1982
Phoenix 28,1

 • Beek, M.A., “Het licht wordt ontstoken”
 • Veenhof, K.R., Spijkerschriftarchieven
 • Stol, M., De moord op Sanherib

Phoenix 28,2
Karthago

 • Lipinski, E., Syro-Fenicische wortels van de Karthaagse religie
 • Stager, L.E., Phoenicisch Karthago. De Handelshaven en de Tofet
 • Christern, J., Het Romeinse en Christelijke Karthago
 • Ranitz-Labouchere, E. de, “Salammbô”

1981
Phoenix 27,1

 • Houwink ten Cate, Ph.H.J., Hurrieten en Hurritisch
 • Veenhof, K.R., Chronologie van het Oude Nabije Oosten
 • Geus, C.H.J. de, Het Israëlitische Palmette- of Volutenkapiteel

Phoenix 27,2

 • Leemans, W.F., Babylon, Assur, Himrin en Haditha. Symposium te Bagdad met excursies, 14-26 nov. 1981
 • Stricker, B.H., De Paasmaaltijd
 • Vleming, S.P., Een lang uitgestelde benoeming
 • VerbeecK, B., De kloosterkerken bij Sohag: de architecturale beslechting van een ideologisch conflict?

1980
Phoenix 26,1

 • Geus, C.H.J. de, Lachis in Juda. De opgravingen en de koningsstempels
 • Vanlathem, M.P., Tachtig jaar röntgenonderzoek van Oudegyptische mummies
 • Veenhof, K.R., Planten uit de Bijbel

Phoenix 26,2
De Romeinen in het Nabije Oosten

 • Drijvers, H.J.W., De Provincia Syria. Grieks-Romeinse beschaving in het Nabije Oosten
 • Lebram, J.-C.H., Eerste ontmoetingen tussen Rome en de Joden
 • Quaegebeur, J., Aspecten van de Romeinse aanwezigheid in het land van de farao’s

1979
Phoenix 25,1

 • Haayer, G., De neosumerische oden en gebeden van Sulgi
 • Veenhof, K.R., Goedea’s in geding
 • Pestman, P.W., Een juridisch “handboek” uit het oude Egypte in twee talen
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Over het graf als woonhuis
 • Sancisi-Weerdenburg, H., De wagens op de Apadana-reliëfs in Persepolis

Phoenix 25,2

 • Haayer, G., ‘Indien een stad op een hoogte gelegen is…’
 • Kessler Guinan, A., De houding ten aanzien van sexualiteit in Mesopotamië: Akkadische gedragsomina
 • Jelgersma, H.C., Een bijzonder verschijnsel in de Amarna-kunst
 • Jongeling, B., De ‘Tempelrol’

1978
Phoenix 24,1

 • Stol, M., Wastafeltjes uit het Nabije Oosten
 • Stol, M., De herkomst van het woord “mummie”
 • Veenhof, K.R., Klei, kleitablet en spijkerschrift
 • Sancisi-Weerdenburg, H.W.A.M., De Zendan en de Ka’bah
 • Sanders, J., Het klooster van Mar Awgen

Phoenix 24,2

 • Akkermans, P.A. en H. Fokkens, De prehistorische nederzetting Tell Bouqras
 • Inauguratie van de Tempel van Taffeh in het Riiksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Elderen, B. van, De opgraving te Nag Hammadi
 • Veenhof, K.R., Het graf van Philippus van Macedonië ontdekt?
 • Veenhof, K.R., Het zegel van Baruch, zoon van Nerija, Jeremia’s secretaris
 • Veenhof, K.R., Nieuwe handschriften uit het St. Catherina klooster (Sinaï)
 • Veenhof, K.R., Koningin Teje’s mummie geïdentificeerd
 • Veenhof, K.R., Een Egyptische haven aan de Rode Zee
 • Veenhof, K.R., Een prefaraonisch koningschap in Nubië?
 • Veenhof, K.R., De kunst van het Oude Nubië en de Soedan

1977
Phoenix 23

 • Veenhof, K.R., Ebla – Tell Mardich
 • Leemans, W.F., Landbouwgrond en eigendom in het oude Mesopotamië
 • Driel, G. van, De Uruk-Nederzetting op de Jebel Aruda. Een voorlopig bericht (stand eind 1976)
 • Vanstiphout, Over de reconstructie van de Sumerische letterkunde
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Over het dateren van Dodenboeken

1976
Phoenix 22

 • Schneider, H.D., Het Memphitische graf van Horemheb
 • Geus, C.H.J. de, Van Dan en Berseba
 • Quaegebeur, J., De Griekse weergave van korte Egyptische dodenteksten
 • Blok-van den Boogert, J.L., Recente opgravingen op de westelijke heuvel van het Oude Jeruzalem
 • Tefnin, R., Het goud en het zout
 • Hoftijzer, J., De Aramese teksten uit Deir ‘Alla

1975
Phoenix 21

 • Versteegh, M.J., Pools-Nederlandse opgravingen in het westelijk stadsdeel van Palmyra, 1974-1975
 • Drijvers, H.J.W., Het heiligdom van de godin Allât
 • Geus, C.H.J. de, Landbouw en Landschap in Palestina I
 • Houtman, C., “Zie dat zijn nog maar de contouren van zijn wegen…”
 • Naster, P., Fenicische en Punische Munten

1974
Phoenix 20

 • Houwink ten Cate, Ph.H.J., De Hettitologie 1965-1975
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Een mythologische papyrus in Den Haag
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Een dodenboek als dodenboek
 • Blok-van den Boogert, J.L., Israëlische opgravingen langs de muur van de Tempelberg
 • Vanstiphout, H.L.J., Was een pestepidemie de oorzaak van de ondergang van het Nieuwsumerische rijk?
 • Veenhof, K.R., Militaire strategie en water in het oude Mesopotamië

1973
Phoenix 19,1

 • Velde, H. te, Egyptologisch veldwerk van de Universiteit van Pennsylvania te Dra Aboe’l Naga
 • Jelgersma, H.C., Een hypothese over Echnaton en de negerkunst
 • During Caspers, E.C.L., De handelsbetrekkingen van de Indusbeschaving in de ‘Perzische Golf in het IIIe Mill. v. Chr.

Phoenix 19,2

 • Appelboom, Th.G., Twee ushabti’s uit de 26e dynastie
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Wie buiten is
 • Veenhof, K.R., Nogmaals “Van Beitel tot Penseel”
 • Veenhof, K.R., Een hoerritisch lied ten gehore gebracht
 • Veenhof, K.R., Een Ammonietische inscriptie
 • Veenhof, K.R., Ansan geïdentificeerd

1972
Phoenix 18

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen en archeologische navorsingen in Pusht-i Kuh, Luristan (6e campagne: september-december 1970)
 • Moor, J.C. de, Nieuwe alfabetische teksten uit Ugarit
 • Geus, C.H.J. de, De opgravingen bij Tel Arad, Israel
 • Veenhof, K.R., Tepe Yahya, een proto-elamietische stad
 • Veenhof, K.R., De Amman citadel inscriptie
 • Veenhof, K.R., De Job-Targum uit Qumran gepubliceerd
 • Meijer, D.J.W., Tell Selenkahiye in N.W.-Syrië

1971
Phoenix 17,1

 • Donzel, E.J. van, Ethiopische rotskerken
 • Janssen, J.J., Het Egyptische museum in Turijn
 • De Meyer, L. en A. Syts, Archeologisch onderzoek in Irak (1967-68 en 1968-69). Een analytisch overzicht
 • Franken, H.J., De kosmonauten waren goden
 • Franken, H.J., Palestijnse Archeologie. Mededelingen van de Werkkamer voor Palestijnse Oudheden te Leiden
 • Veenhof, K.R., Th.A. Busink’s ‘De Tempel van Jeruzalem’

Phoenix 17,2

 • Biggs, R., Geneeskunde in het Oude Mesopotamië
 • Stol, M., Bronnen voor de oudste geschiedenis van Mesopotamië
 • Driel, G. van, Mesopotamische wijplakettes met centraal gat: nog een interpretatie
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Oudegyptische gedaanteverwisselingen
 • Jelgersma, H.C., Een nog niet beschreven mummieportret
 • Borghouts, J.F., Vier aanwinsten uit het oude Egypte voor het Allard Pierson Museum

1970
Phoenix 16,1

 • Veenhof, K.R., Balans der Elefantine Papyri, I
 • Palestijnse Archeologie
 • Geus, C.H.J. de, Amorieten en Kanaänieten

Phoenix 16,2

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen in Luristan. Opgravingen en navorsingen in de Pusht-i Kuh (5e campagne: september-december 1969)
 • Drijvers, H.J.W., Aramese inscripties uit Hatra
 • Brandt, R.W. en D.J.W. Meijer, Korucutepe
 • Veenhof, K.R., Spijkerschriftkroniek

1969
Phoenix 15,1

 • Drijvers, H.J.W., Syrische inscripties uit de eerste drie eeuwen A.D.
 • Stol, M., Profetie in Mari
 • Driel, G. van, Bouwgebruiken in het oude Mesopotamië
 • Jelgersma, H.C., Een icoon van de heilige Charalampos
 • Veenhof, K.R., Spijkerschriftkroniek
 • 150 jaar Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Nogmaals de ‘Parahyba inscriptie’

Phoenix 15,2

 • Leemans, W.F., De Betrekkingen tussen Mesopotamië en het Indus-gebied en de ontcijfering van het oude Indische schrift
 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen in Luristan. Opgravingen en navorsingen in de Pusht-i Kuh (4e campagne: oktober 1968 – januari 1969)
 • Veenhof, K.R., Kanisj-Kültepe. Een Assyrische handelskolonie in Klein-Azië uit het begin van het 2e Mill. v. Chr.

1968
Phoenix 14,1

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen en navorsingen in de Pusht-i Kuh, Luristan, 3e campagne 1967-1968
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., De dragers zijn tevreden
 • Veenhof, K.R., Nieuwe Aramese inscripties
 • Het nieuwe Hebreeuwse woordenboek

Phoenix 14,2

 • Houwink ten Cate, Ph.H.J., Computer en spijkerschrift
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Een scherf uit het Dodenboek
 • Veenhof, K.R., Tell es-Sawwan, een neolitische nederzetting aan de Tigris
 • Hoftijzer, J., De zogenaamde phoenicische tekst van Parahyba
 • Veenhof, K.R., Een nieuwe handschrift van de Dode Zee: de ‘Tempelrol’

1967
Phoenix 13,1

 • Zandee, J., Hoe staat het met de publicatie van de Koptisch-Gnostische geschriften van Nag-Hammadi? (I)
 • Kern, J.H.C., Een nieuw boek over Egyptische mummieportretten
 • Veenhof, K.R., Achaemenidische archítectuur in Zuid-Oost Perzië (Seistan)
 • Baars, W., Het Leidse Pesitta-project
 • Veenhof, K.R., Archeologisch onderzoek in de omgeving van Behistun
 • Veenhof, K.R., Kleitabletten uit Tartaria
 • Veenhof, K.R., Vooraziatische en Myceense plaatsnamen op monumenten van Amenophis III

Phoenix 13,2

 • Zandee, J., Hoe staat het met de publicatie van de Koptisch-Gnostische geschriften van Nag-Hammadi? (II)
 • Veenhof, K.R., Nieuwe Phoenicische inscripties
 • Homès-Fredericq, D., Kunstschatten uit het Nabije Oosten in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel
 • Jelgersma, H.C., Een relief in de tempel van Luxor
 • Veenhof, K.R., De Kathedraal van Faras
 • Kampman, A.A., Het Museum van Oudheden te Bogazköy
 • Veenhof, K.R., De literatuur van het oude Nabije Oosten in Franse vertaling

1966
Phoenix 12,1

 • Veenhof, K.R., Tell es-Sa’idiyeh
 • Woude, A.S. van der, Nieuwe gegevens over de handschriften uit Grot 11 van Chirbet Qumran
 • Römer, W.H.Ph., Een en ander over de Sumerische ‘koningshymnen’ der Isintijd
 • Veenhof, K.R., Zegelcylinders uit Thebe (in Boeötië)

Phoenix 12,2

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen in de Luristan (oktober-december 1965)
 • Veenhof, K.R., Nieuwe Sumerische Wetsteksten
 • Borghouts, J.F., Op zoek naar het graf van Imhotep
 • Veenhof, K.R., Ontdekkingen te Tell-Arad

1965
Phoenix 11,1 (nog niet gedigitaliseerd)

 • Yadin, Y., Masada, Herodes’ paleisburcht, het laatste bolwerk der Zeloten
 • Demarée, R.J., Nubië, 1960-1965
 • Veenhof, K.R., De muren van Jeruzalem
 • Homès-Fredericq, D., Hatra

Phoenix 11,2

 • Veenhof, K.R., Nieuwe Palestijnse inscripties
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., De vrouwe van Megeb
 • Veenhof, K.R., Archeologisch onderzoek in Noord-Mesopotamië
 • Nogmaals Nubië

1964
Phoenix 10,1

 • Kramer, S.N., Saruerische litteraire teksten uit Ur
 • Driel. G. van, Nippur
 • Janssen, J.J., Ostracologie
 • Demarée, R.J., Een Egyptische handspiegel
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid III
 • Veenhof, K.R., Pasargadae
 • Veenhof, K.R., De Samaria Papyri II
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Bergen wandelen

Phoenix 10,2

 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen in Nubië
 • De tempels van Dêr el-Bahri
 • Franken, H.J., De Nederlandse expeditie naar Deir ‘Alla, Jordanië. Seizoen 1964
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid IV
 • Bard-e-Nechandeh, een heiligdom van Ahura-Mazda
 • Een Etruskisch-Punische Bilingue?
 • Griekse kolonisten in Phoenicië
 • Twee Hebreeuwse zegels
 • Archaeologisch onderzoek in de noordelijke Sudan

1963
Phoenix 9,1

 • Houwing ten Cate, Ph.H.J., De ontcijfering van de Hittitische Hiëroglyphen
 • Vergote, J., Kunnen de oude Egyptenaren weer tot ons spreken?
 • Driel, G. van, Nimrud
 • Woude, A.S. van der, De handschriften uit Grot 11 van Chirbet Qumran
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid I

Phoenix 9,2

 • Heerma van Voss, M.S.H.G., De Sjawabti’s en het zandmysterie
 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen in Nubië (eerste seizoen 1962-1963)
 • Driel, G. van, Een belangrijke vondst in Nimrud
 • Veenhof, K.R., Nieuwe vondsten in de woestijn van Juda
 • Veenhof, K.R., De grafheuvel van Tepe Marlik
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid II
 • Ontdekking te Tell Arad
 • Opgravingen te Tell Ashdod
 • De Samaria papyri

1962
Phoenix 8

 • Proosdij, B.A. van, De stad als element van de oudoosterse beschaving
 • De Meulenaere, H., De vrouw in de laat-egyptische autobiografie
 • Oudegyptische logboeken
 • Kern, J.H.C., Egyptisch glazen vaatwerk uit het Nieuwe Rijk
 • Tentoonstelling Kunst der Kopten
 • Franken, H.J., De opgraving te Deir ‘Alla, derde seizoen 1962
 • Lettinga, J.P., Voorlopige lijst van de voornaamste Hebreeuwse Grammatica’s
 • Nieuwe berichten uit Ras Sjamra
 • Ruijgh, CJ., Professor Palmer over de Myceense en Minoïsche bevolking
 • De indeling der Geschiedenis van Mesopotamië van vóór 2000 v. Chr. in het University Museum te Philadelphia (Penn.)
 • Kanttekeningen bij wiskundige teksten uit Susa
 • De Tentoonstelling 7000 jaar Perzische Kunst
 • Proosdij, B.A. van, Munigak, een stadscultuur in Afghanistan uit het derde Millenium v. Chr.
 • Proosdij, B.A. van, Epiloog: City Invincible

1961
Phoenix 7,1 (nog niet gedigitaliseerd)

 • Voûte, C., Het voorontwerp voor de beschermingsdijken rondonm het eiland Philae
 • Nieuwe onderzoekingen te Petra
 • Franken, H.J., Deir ‘Alla, de tweede campagne
 • Proosdij, B.A. van, Een schat in de Woestijn van Juda uit de bronstijd

Phoenix 7,2

 • Janssen, J.M.A., Een Nederlands jurist-egyptoloog
 • Proosdij, B.A. van, Nederlandse opgravingen in Egypte
 • Proosdij, B.A. van, Ramat Rahel
 • Kampman, A.A., Tentoonstelling Kunst der Hethieten
 • Proosdij, B.A. van, De zuidkust van Klein-Azië in het eerste Millennium v. Chr.
 • Leemans, W.F., Nieuwe onderzoekingen langs de Perzische Golf en in India en
 • Pakistan, en hun betekenis voor het Oude Nabije Oosten
 • Proosdij, B.A. van, Goddelijke emigranten

1960
Phoenix 6,1

 • Janssen, J.M.A., Over de derde opgravingscampagne te Soleb (1959-1960)
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Joseph aan de Nijl
 • Proosdij, B.A. van, Twee en twintigste campagne te Oegarit – Ras Sjamra, een nieuw spijkerschrift
 • Franken, H.J., De Nederlandse archeologische expeditie naar Deir ‘Alla (Transjordanië)
 • Frankena, R., Nogmaals het verdrag van Assarhaddon

Phoenix 6,2

 • Thibau, R., Een nieuwe discipline: de Mycenologie
 • Franken, H.J., Van oudheden naar oudheidkunde

1959
Phoenix 5,1

 • Janssen, J.M.A., Over de Tweede opgravingscampagne (1958-1959) der Missione Michela Schiff Giorgini, te Soleb
 • Leemans, W.F., Tilmoen
 • Leemans, W.F., De stèles van Nabonidus uit Harran
 • Proosdij, B.A. van, De nieuwe zaal in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Kern, J.H.C., Assyrische reliëfs in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Franken, H.J., De Sichemcollectie in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Janssen, J.M.A., De Egyptische verzameling der stad Antwerpen

Phoenix 5,2

 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen bij Aboe-Roash, Derde campagne, 1959
 • Franken, H.J., De Jerichocollectie in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Kern, J.H.C., Sumerische beeldhouwwerken in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Proosdij, B.A. van, Relandus redivivus

1958
Phoenix 4,1

 • Passage uit een brief van Dr. A. Klasens, Aboe-Roash 12-3-1958
 • Janssen, J.M.A., Over de opgravingen van 1957 te Soleb in den Soedân
 • Ricke, H., Schweizerisch-Deutsche Ausgrabung des Sonnenheiligtums des Königs Userkaf bei Abusir (1955-1957)
 • Frankena, R., De Assurcollectie in het Archeologisch Museum te Istanbul
 • Proosdij, B.A. van, Ivoorsnijkunst uit Nimroed

Phoenix 4,2

 • Janssen, J.M.A., Egyptische voorwerpen uit Amsterdams bodem?
 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen bij Aboe-Roash, Tweede campagne, 1958
 • Proosdij, B.A. van, Nomaden in het oude Nabije Oosten
 • Janssen, J.M.A., Een drama van meer dan drieduizend jaar geleden, Soleb, Tweede campagne
 • Naveh, J., The Archaeological Survey of Ein Gedi
 • Het verdrag van Esarhaddon
 • Proosdij, B.A. van, Derde druk van het Nederlandse Gilgamesj-Epos

1957
Phoenix 3,1

 • Deense opgravingen op het eiland Bahrein
 • Beycesoeltan
 • Op gravingen te Kültepe-Kanesj
 • Eerste resultaten te Ephesus
 • Proosdij, B.A. van, Babylonische kleitabletten uit Ras Sjamra

Phoenix 3,2

 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen bij Aboe-Roash
 • Beycesoeltan – Vierde campagne
 • De opgravingen van Soerkh Kotal
 • Nieuw Assyrisch paleis ontdekt (Nebi Yoenoes)
 • Korte berichten (Opgravingen in noord-oost Irak o.l.v. Deense archeologen)

1956
Phoenix 2,1

 • Tsjoga-Zanbiel en het geheim der Babylonische Ziekoerraat
 • Een Assyrisch schrijf”boek”
 • De oudst bekende spijkerschrifttekst met medische inhoud
 • Ploeg, J. van der, De “Lamechrol”
 • Proosdij, B.A. van, Van Kamose begint de victorie!

Phoenix 2,2

 • Franken, H.J., Jericho in het duister en het licht van het archaeologische onderzoek
 • Klasens, A., Sakkara. Het graf van Koningin Herneith
 • Dijk, J. van, Twee campagnes in Oeroek-Warka
 • Frankena, R., De opgravingen te Bogazköy (Campagne 1954)

1955
Phoenix 1,1

 • Nieuwe vondsten te Ras Sjamra – Het oude Oegarit
 • Kanaänitisch Heiligdom ten Noorden van Acre in Israël
 • Oostenriikse archaeologische expeditie naar Ephesus
 • De rotstempels van Aboe Simbel bedreigd
 • Praehistorische dorpscultuur ontdekt in Noord-Irak
 • Nimroed
 • Fragment van het Gilgamesj epos ontdekt

Phoenix 1,2

 • Sakkara. Graf van Koning Oedimoe (?) gevonden
 • Het schip bij de pyramide van Cheops (Choefoe)
 • Ontdekkingen te Massada: paleis van Herodes
 • Opgravingen te Beycesoeltan
 • Jarmo, seizoen 1955
 • Nieuw Assyrisch paleis ontdekt (Nebi Yoenoes)

Over EOL

Ex Oriente Lux presenteert wetenschappelijke informatie over het Oude Nabije Oosten en Egypte aan een breed publiek.

Word lid van EOL om deel te nemen aan onze diverse lezingen, workshops en evenementen. Ontvang bovendien het kleurrijke magazine Phoenix met nieuws en achtergronden over recente opgravingen en onderzoek.

EOL op Facebook

Agenda

okt
10
ma
20:00 Assyrische koninginnen, harems e... @ Leiden
Assyrische koninginnen, harems e... @ Leiden
okt 10 @ 20:00
Assyrische koninginnen, harems en eunuchen: wat weten we? @ Leiden
David Kertai Conservator Collectie Nabije Oosten, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden In de geschiedschrijving over Assyrië voeren de koningen en de oorlogen die ze voerden meestal de boventoon. Als andere leden van het Assyrische hof al[...]
okt
11
di
20:00 Goden van klei? Hoe kunnen we Ne... @ Bloemendaal
Goden van klei? Hoe kunnen we Ne... @ Bloemendaal
okt 11 @ 20:00
Goden van klei? Hoe kunnen we Neolithische figurines interpreteren? @ Bloemendaal
Monique Arntz PhD-kandidaat Cambridge University Al in het vroegste stadium van het Nieuwe Steentijd (Neolithicum) in het Oude Nabije Oosten, zo’n 12.000 jaar geleden, vinden we in opgravingen kleine beeldjes van mensen en dieren gemaakt[...]
okt
19
wo
20:00 Het Dodenboek van Qenna @ Rotterdam
Het Dodenboek van Qenna @ Rotterdam
okt 19 @ 20:00
Het Dodenboek van Qenna @ Rotterdam
Dr. Daniel Soliman Conservator Egyptische collectie, Rijksmuseum van Oudheden te Leiden De Egyptische dodenboeken bevatten rituelen, teksten, bezweringen, spreuken en gebeden die bedoeld waren de dode te helpen bij zijn tocht door het hiernamaals. Een[...]
okt
26
wo
19:30 Van Plato tot Ficino: Het schoon... @ Enschede
Van Plato tot Ficino: Het schoon... @ Enschede
okt 26 @ 19:30
Van Plato tot Ficino: Het schoonheidsideaal en de rol van de kunstenaar in de oudheid, middeleeuwen en vroegmoderne tijd @ Enschede
Nathalie Mantel MA Classicus, kunsthistorica en docent Voor Plato is kunst een slechte kopie van de natuur. Aristoteles heeft meer oog voor de emoties die kunst bij de beschouwer kan opwekken. In de middeleeuwen en[...]
okt
27
do
19:30 Byblos: ’s werelds oudste havenstad @ Online
Byblos: ’s werelds oudste havenstad @ Online
okt 27 @ 19:30
Byblos: ’s werelds oudste havenstad @ Online
Voor deze lezing kunt u zich aanmelden via eolnkvmosa@web.de Dr. Ir. David Kertai Cconservator Nabije Oosten, RMO Leiden Het kleine Libanese havenstadje Byblos behoort niet tot de bekendste antieke steden, maar heeft desondanks een ongekende[...]
okt
28
vr
20:00 Byblos: ’s werelds oudste havenstad @ Dordrecht
Byblos: ’s werelds oudste havenstad @ Dordrecht
okt 28 @ 20:00
Byblos: ’s werelds oudste havenstad @ Dordrecht
Dr. Ir. David Kertai Cconservator Nabije Oosten, RMO Leiden Het kleine Libanese havenstadje Byblos behoort niet tot de bekendste antieke steden, maar heeft desondanks een ongekende invloed gehad op de geschiedenis van de Mediterrane wereld.[...]
nov
15
di
20:00 Assyrische koninginnen, harems e... @ Bloemendaal
Assyrische koninginnen, harems e... @ Bloemendaal
nov 15 @ 20:00
Assyrische koninginnen, harems en eunuchen: wat weten we? @ Bloemendaal
David Kertai Conservator Collectie Nabije Oosten, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden In de geschiedschrijving over Assyrië voeren de koningen en de oorlogen die ze voerden meestal de boventoon. Als andere leden van het Assyrische hof al[...]
nov
21
ma
20:00 Hauron: een Kanaänitische god en... @ Leiden
Hauron: een Kanaänitische god en... @ Leiden
nov 21 @ 20:00
Hauron: een Kanaänitische god en zijn verering in Egypte @ Leiden
Jaap van Dijk Voormalig Universitair Docent Egyptologie Rijksuniversiteit Groningen In Egypte werden met name in het Nieuwe Rijk verscheidene goden en godinnen vereerd die waren ‘geïmporteerd’ uit het Nabije Oosten, vooral uit het aan Egypte[...]
nov
22
di
15:00 NINO-EOL-najaarslezing: Toetanch... @ Leiden
NINO-EOL-najaarslezing: Toetanch... @ Leiden
nov 22 @ 15:00 – 17:00
NINO-EOL-najaarslezing: Toetanchamon in spijkerschrift @ Leiden
Willemijn Waal Directeur van het NINO, Universitair Docent Hettitologie aan de Universiteit Leiden De vroege dood van Toetanchamon houdt de gemoederen van Egyptologen al bezig sinds de vondst van zijn graf 100 jaar geleden. Ook[...]
19:30 De Isis-cultus in de Hellenistis... @ Enschede
De Isis-cultus in de Hellenistis... @ Enschede
nov 22 @ 19:30
De Isis-cultus in de Hellenistische-Romeinse tijd @ Enschede
Dr. Rolf Strootman Docent Oude Geschiedenis, Universiteit Utrecht, Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, Utrecht We kennen Isis als godin van de landbouw, de wassende Nijl en de vruchtbaarheid. In de Hellenistische periode sloeg Isis aan het[...]

Nieuwsbrief

Schrijf u in de voor nieuwsbrief (ook voor niet-leden!):

Informatie over de nieuwsbrief