Phoenix 1-30

Deze pagina bevat het gedigitaliseerde Phoenix archief van 1955-1984.

1984
Phoenix 30

 • Kroll, S., Op zoek naar de koperindustrie van Makan
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Kontakt met teksten
 • Pestman, P.W., Een kraakpand in het oude Egypte?
 • Horst, P.W. van der, Hiërogliefen in de ogen van Grieken en Romeinen
 • Helderman, J., Jablonski en Te Water. Twee Koptologen uit de tijd van de “Verlichting”

1983
Phoenix 29
Jubileumnummer

 • Vries, F.B. de, Egypte: bereisd, beroofd, bewaard, beschreven

1982
Phoenix 28,1

 • Beek, M.A., “Het licht wordt ontstoken”
 • Veenhof, K.R., Spijkerschriftarchieven
 • Stol, M., De moord op Sanherib

Phoenix 28,2
Karthago

 • Lipinski, E., Syro-Fenicische wortels van de Karthaagse religie
 • Stager, L.E., Phoenicisch Karthago. De Handelshaven en de Tofet
 • Christern, J., Het Romeinse en Christelijke Karthago
 • Ranitz-Labouchere, E. de, “Salammbô”

1981
Phoenix 27,1

 • Houwink ten Cate, Ph.H.J., Hurrieten en Hurritisch
 • Veenhof, K.R., Chronologie van het Oude Nabije Oosten
 • Geus, C.H.J. de, Het Israëlitische Palmette- of Volutenkapiteel

Phoenix 27,2

 • Leemans, W.F., Babylon, Assur, Himrin en Haditha. Symposium te Bagdad met excursies, 14-26 nov. 1981
 • Stricker, B.H., De Paasmaaltijd
 • Vleming, S.P., Een lang uitgestelde benoeming
 • VerbeecK, B., De kloosterkerken bij Sohag: de architecturale beslechting van een ideologisch conflict?

1980
Phoenix 26,1

 • Geus, C.H.J. de, Lachis in Juda. De opgravingen en de koningsstempels
 • Vanlathem, M.P., Tachtig jaar röntgenonderzoek van Oudegyptische mummies
 • Veenhof, K.R., Planten uit de Bijbel

Phoenix 26,2
De Romeinen in het Nabije Oosten

 • Drijvers, H.J.W., De Provincia Syria. Grieks-Romeinse beschaving in het Nabije Oosten
 • Lebram, J.-C.H., Eerste ontmoetingen tussen Rome en de Joden
 • Quaegebeur, J., Aspecten van de Romeinse aanwezigheid in het land van de farao’s

1979
Phoenix 25,1

 • Haayer, G., De neosumerische oden en gebeden van Sulgi
 • Veenhof, K.R., Goedea’s in geding
 • Pestman, P.W., Een juridisch “handboek” uit het oude Egypte in twee talen
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Over het graf als woonhuis
 • Sancisi-Weerdenburg, H., De wagens op de Apadana-reliëfs in Persepolis

Phoenix 25,2

 • Haayer, G., ‘Indien een stad op een hoogte gelegen is…’
 • Kessler Guinan, A., De houding ten aanzien van sexualiteit in Mesopotamië: Akkadische gedragsomina
 • Jelgersma, H.C., Een bijzonder verschijnsel in de Amarna-kunst
 • Jongeling, B., De ‘Tempelrol’

1978
Phoenix 24,1

 • Stol, M., Wastafeltjes uit het Nabije Oosten
 • Stol, M., De herkomst van het woord “mummie”
 • Veenhof, K.R., Klei, kleitablet en spijkerschrift
 • Sancisi-Weerdenburg, H.W.A.M., De Zendan en de Ka’bah
 • Sanders, J., Het klooster van Mar Awgen

Phoenix 24,2

 • Akkermans, P.A. en H. Fokkens, De prehistorische nederzetting Tell Bouqras
 • Inauguratie van de Tempel van Taffeh in het Riiksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Elderen, B. van, De opgraving te Nag Hammadi
 • Veenhof, K.R., Het graf van Philippus van Macedonië ontdekt?
 • Veenhof, K.R., Het zegel van Baruch, zoon van Nerija, Jeremia’s secretaris
 • Veenhof, K.R., Nieuwe handschriften uit het St. Catherina klooster (Sinaï)
 • Veenhof, K.R., Koningin Teje’s mummie geïdentificeerd
 • Veenhof, K.R., Een Egyptische haven aan de Rode Zee
 • Veenhof, K.R., Een prefaraonisch koningschap in Nubië?
 • Veenhof, K.R., De kunst van het Oude Nubië en de Soedan

1977
Phoenix 23

 • Veenhof, K.R., Ebla – Tell Mardich
 • Leemans, W.F., Landbouwgrond en eigendom in het oude Mesopotamië
 • Driel, G. van, De Uruk-Nederzetting op de Jebel Aruda. Een voorlopig bericht (stand eind 1976)
 • Vanstiphout, Over de reconstructie van de Sumerische letterkunde
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Over het dateren van Dodenboeken

1976
Phoenix 22

 • Schneider, H.D., Het Memphitische graf van Horemheb
 • Geus, C.H.J. de, Van Dan en Berseba
 • Quaegebeur, J., De Griekse weergave van korte Egyptische dodenteksten
 • Blok-van den Boogert, J.L., Recente opgravingen op de westelijke heuvel van het Oude Jeruzalem
 • Tefnin, R., Het goud en het zout
 • Hoftijzer, J., De Aramese teksten uit Deir ‘Alla

1975
Phoenix 21

 • Versteegh, M.J., Pools-Nederlandse opgravingen in het westelijk stadsdeel van Palmyra, 1974-1975
 • Drijvers, H.J.W., Het heiligdom van de godin Allât
 • Geus, C.H.J. de, Landbouw en Landschap in Palestina I
 • Houtman, C., “Zie dat zijn nog maar de contouren van zijn wegen…”
 • Naster, P., Fenicische en Punische Munten

1974
Phoenix 20

 • Houwink ten Cate, Ph.H.J., De Hettitologie 1965-1975
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Een mythologische papyrus in Den Haag
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Een dodenboek als dodenboek
 • Blok-van den Boogert, J.L., Israëlische opgravingen langs de muur van de Tempelberg
 • Vanstiphout, H.L.J., Was een pestepidemie de oorzaak van de ondergang van het Nieuwsumerische rijk?
 • Veenhof, K.R., Militaire strategie en water in het oude Mesopotamië

1973
Phoenix 19,1

 • Velde, H. te, Egyptologisch veldwerk van de Universiteit van Pennsylvania te Dra Aboe’l Naga
 • Jelgersma, H.C., Een hypothese over Echnaton en de negerkunst
 • During Caspers, E.C.L., De handelsbetrekkingen van de Indusbeschaving in de ‘Perzische Golf in het IIIe Mill. v. Chr.

Phoenix 19,2

 • Appelboom, Th.G., Twee ushabti’s uit de 26e dynastie
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Wie buiten is
 • Veenhof, K.R., Nogmaals “Van Beitel tot Penseel”
 • Veenhof, K.R., Een hoerritisch lied ten gehore gebracht
 • Veenhof, K.R., Een Ammonietische inscriptie
 • Veenhof, K.R., Ansan geïdentificeerd

1972
Phoenix 18

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen en archeologische navorsingen in Pusht-i Kuh, Luristan (6e campagne: september-december 1970)
 • Moor, J.C. de, Nieuwe alfabetische teksten uit Ugarit
 • Geus, C.H.J. de, De opgravingen bij Tel Arad, Israel
 • Veenhof, K.R., Tepe Yahya, een proto-elamietische stad
 • Veenhof, K.R., De Amman citadel inscriptie
 • Veenhof, K.R., De Job-Targum uit Qumran gepubliceerd
 • Meijer, D.J.W., Tell Selenkahiye in N.W.-Syrië

1971
Phoenix 17,1

 • Donzel, E.J. van, Ethiopische rotskerken
 • Janssen, J.J., Het Egyptische museum in Turijn
 • De Meyer, L. en A. Syts, Archeologisch onderzoek in Irak (1967-68 en 1968-69). Een analytisch overzicht
 • Franken, H.J., De kosmonauten waren goden
 • Franken, H.J., Palestijnse Archeologie. Mededelingen van de Werkkamer voor Palestijnse Oudheden te Leiden
 • Veenhof, K.R., Th.A. Busink’s ‘De Tempel van Jeruzalem’

Phoenix 17,2

 • Biggs, R., Geneeskunde in het Oude Mesopotamië
 • Stol, M., Bronnen voor de oudste geschiedenis van Mesopotamië
 • Driel, G. van, Mesopotamische wijplakettes met centraal gat: nog een interpretatie
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Oudegyptische gedaanteverwisselingen
 • Jelgersma, H.C., Een nog niet beschreven mummieportret
 • Borghouts, J.F., Vier aanwinsten uit het oude Egypte voor het Allard Pierson Museum

1970
Phoenix 16,1

 • Veenhof, K.R., Balans der Elefantine Papyri, I
 • Palestijnse Archeologie
 • Geus, C.H.J. de, Amorieten en Kanaänieten

Phoenix 16,2

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen in Luristan. Opgravingen en navorsingen in de Pusht-i Kuh (5e campagne: september-december 1969)
 • Drijvers, H.J.W., Aramese inscripties uit Hatra
 • Brandt, R.W. en D.J.W. Meijer, Korucutepe
 • Veenhof, K.R., Spijkerschriftkroniek

1969
Phoenix 15,1

 • Drijvers, H.J.W., Syrische inscripties uit de eerste drie eeuwen A.D.
 • Stol, M., Profetie in Mari
 • Driel, G. van, Bouwgebruiken in het oude Mesopotamië
 • Jelgersma, H.C., Een icoon van de heilige Charalampos
 • Veenhof, K.R., Spijkerschriftkroniek
 • 150 jaar Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Nogmaals de ‘Parahyba inscriptie’

Phoenix 15,2

 • Leemans, W.F., De Betrekkingen tussen Mesopotamië en het Indus-gebied en de ontcijfering van het oude Indische schrift
 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen in Luristan. Opgravingen en navorsingen in de Pusht-i Kuh (4e campagne: oktober 1968 – januari 1969)
 • Veenhof, K.R., Kanisj-Kültepe. Een Assyrische handelskolonie in Klein-Azië uit het begin van het 2e Mill. v. Chr.

1968
Phoenix 14,1

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen en navorsingen in de Pusht-i Kuh, Luristan, 3e campagne 1967-1968
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., De dragers zijn tevreden
 • Veenhof, K.R., Nieuwe Aramese inscripties
 • Het nieuwe Hebreeuwse woordenboek

Phoenix 14,2

 • Houwink ten Cate, Ph.H.J., Computer en spijkerschrift
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Een scherf uit het Dodenboek
 • Veenhof, K.R., Tell es-Sawwan, een neolitische nederzetting aan de Tigris
 • Hoftijzer, J., De zogenaamde phoenicische tekst van Parahyba
 • Veenhof, K.R., Een nieuwe handschrift van de Dode Zee: de ‘Tempelrol’

1967
Phoenix 13,1

 • Zandee, J., Hoe staat het met de publicatie van de Koptisch-Gnostische geschriften van Nag-Hammadi? (I)
 • Kern, J.H.C., Een nieuw boek over Egyptische mummieportretten
 • Veenhof, K.R., Achaemenidische archítectuur in Zuid-Oost Perzië (Seistan)
 • Baars, W., Het Leidse Pesitta-project
 • Veenhof, K.R., Archeologisch onderzoek in de omgeving van Behistun
 • Veenhof, K.R., Kleitabletten uit Tartaria
 • Veenhof, K.R., Vooraziatische en Myceense plaatsnamen op monumenten van Amenophis III

Phoenix 13,2

 • Zandee, J., Hoe staat het met de publicatie van de Koptisch-Gnostische geschriften van Nag-Hammadi? (II)
 • Veenhof, K.R., Nieuwe Phoenicische inscripties
 • Homès-Fredericq, D., Kunstschatten uit het Nabije Oosten in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel
 • Jelgersma, H.C., Een relief in de tempel van Luxor
 • Veenhof, K.R., De Kathedraal van Faras
 • Kampman, A.A., Het Museum van Oudheden te Bogazköy
 • Veenhof, K.R., De literatuur van het oude Nabije Oosten in Franse vertaling

1966
Phoenix 12,1

 • Veenhof, K.R., Tell es-Sa’idiyeh
 • Woude, A.S. van der, Nieuwe gegevens over de handschriften uit Grot 11 van Chirbet Qumran
 • Römer, W.H.Ph., Een en ander over de Sumerische ‘koningshymnen’ der Isintijd
 • Veenhof, K.R., Zegelcylinders uit Thebe (in Boeötië)

Phoenix 12,2

 • Vanden Berghe, L., Belgische opgravingen in de Luristan (oktober-december 1965)
 • Veenhof, K.R., Nieuwe Sumerische Wetsteksten
 • Borghouts, J.F., Op zoek naar het graf van Imhotep
 • Veenhof, K.R., Ontdekkingen te Tell-Arad

1965
Phoenix 11,1 (nog niet gedigitaliseerd)

 • Yadin, Y., Masada, Herodes’ paleisburcht, het laatste bolwerk der Zeloten
 • Demarée, R.J., Nubië, 1960-1965
 • Veenhof, K.R., De muren van Jeruzalem
 • Homès-Fredericq, D., Hatra

Phoenix 11,2

 • Veenhof, K.R., Nieuwe Palestijnse inscripties
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., De vrouwe van Megeb
 • Veenhof, K.R., Archeologisch onderzoek in Noord-Mesopotamië
 • Nogmaals Nubië

1964
Phoenix 10,1

 • Kramer, S.N., Saruerische litteraire teksten uit Ur
 • Driel. G. van, Nippur
 • Janssen, J.J., Ostracologie
 • Demarée, R.J., Een Egyptische handspiegel
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid III
 • Veenhof, K.R., Pasargadae
 • Veenhof, K.R., De Samaria Papyri II
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Bergen wandelen

Phoenix 10,2

 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen in Nubië
 • De tempels van Dêr el-Bahri
 • Franken, H.J., De Nederlandse expeditie naar Deir ‘Alla, Jordanië. Seizoen 1964
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid IV
 • Bard-e-Nechandeh, een heiligdom van Ahura-Mazda
 • Een Etruskisch-Punische Bilingue?
 • Griekse kolonisten in Phoenicië
 • Twee Hebreeuwse zegels
 • Archaeologisch onderzoek in de noordelijke Sudan

1963
Phoenix 9,1

 • Houwing ten Cate, Ph.H.J., De ontcijfering van de Hittitische Hiëroglyphen
 • Vergote, J., Kunnen de oude Egyptenaren weer tot ons spreken?
 • Driel, G. van, Nimrud
 • Woude, A.S. van der, De handschriften uit Grot 11 van Chirbet Qumran
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid I

Phoenix 9,2

 • Heerma van Voss, M.S.H.G., De Sjawabti’s en het zandmysterie
 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen in Nubië (eerste seizoen 1962-1963)
 • Driel, G. van, Een belangrijke vondst in Nimrud
 • Veenhof, K.R., Nieuwe vondsten in de woestijn van Juda
 • Veenhof, K.R., De grafheuvel van Tepe Marlik
 • Zandee, J., Egyptische Levenswijsheid II
 • Ontdekking te Tell Arad
 • Opgravingen te Tell Ashdod
 • De Samaria papyri

1962
Phoenix 8

 • Proosdij, B.A. van, De stad als element van de oudoosterse beschaving
 • De Meulenaere, H., De vrouw in de laat-egyptische autobiografie
 • Oudegyptische logboeken
 • Kern, J.H.C., Egyptisch glazen vaatwerk uit het Nieuwe Rijk
 • Tentoonstelling Kunst der Kopten
 • Franken, H.J., De opgraving te Deir ‘Alla, derde seizoen 1962
 • Lettinga, J.P., Voorlopige lijst van de voornaamste Hebreeuwse Grammatica’s
 • Nieuwe berichten uit Ras Sjamra
 • Ruijgh, CJ., Professor Palmer over de Myceense en Minoïsche bevolking
 • De indeling der Geschiedenis van Mesopotamië van vóór 2000 v. Chr. in het University Museum te Philadelphia (Penn.)
 • Kanttekeningen bij wiskundige teksten uit Susa
 • De Tentoonstelling 7000 jaar Perzische Kunst
 • Proosdij, B.A. van, Munigak, een stadscultuur in Afghanistan uit het derde Millenium v. Chr.
 • Proosdij, B.A. van, Epiloog: City Invincible

1961
Phoenix 7,1 (nog niet gedigitaliseerd)

 • Voûte, C., Het voorontwerp voor de beschermingsdijken rondonm het eiland Philae
 • Nieuwe onderzoekingen te Petra
 • Franken, H.J., Deir ‘Alla, de tweede campagne
 • Proosdij, B.A. van, Een schat in de Woestijn van Juda uit de bronstijd

Phoenix 7,2

 • Janssen, J.M.A., Een Nederlands jurist-egyptoloog
 • Proosdij, B.A. van, Nederlandse opgravingen in Egypte
 • Proosdij, B.A. van, Ramat Rahel
 • Kampman, A.A., Tentoonstelling Kunst der Hethieten
 • Proosdij, B.A. van, De zuidkust van Klein-Azië in het eerste Millennium v. Chr.
 • Leemans, W.F., Nieuwe onderzoekingen langs de Perzische Golf en in India en
 • Pakistan, en hun betekenis voor het Oude Nabije Oosten
 • Proosdij, B.A. van, Goddelijke emigranten

1960
Phoenix 6,1

 • Janssen, J.M.A., Over de derde opgravingscampagne te Soleb (1959-1960)
 • Heerma van Voss, M.S.H.G., Joseph aan de Nijl
 • Proosdij, B.A. van, Twee en twintigste campagne te Oegarit – Ras Sjamra, een nieuw spijkerschrift
 • Franken, H.J., De Nederlandse archeologische expeditie naar Deir ‘Alla (Transjordanië)
 • Frankena, R., Nogmaals het verdrag van Assarhaddon

Phoenix 6,2

 • Thibau, R., Een nieuwe discipline: de Mycenologie
 • Franken, H.J., Van oudheden naar oudheidkunde

1959
Phoenix 5,1

 • Janssen, J.M.A., Over de Tweede opgravingscampagne (1958-1959) der Missione Michela Schiff Giorgini, te Soleb
 • Leemans, W.F., Tilmoen
 • Leemans, W.F., De stèles van Nabonidus uit Harran
 • Proosdij, B.A. van, De nieuwe zaal in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Kern, J.H.C., Assyrische reliëfs in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Franken, H.J., De Sichemcollectie in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Janssen, J.M.A., De Egyptische verzameling der stad Antwerpen

Phoenix 5,2

 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen bij Aboe-Roash, Derde campagne, 1959
 • Franken, H.J., De Jerichocollectie in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Kern, J.H.C., Sumerische beeldhouwwerken in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Proosdij, B.A. van, Relandus redivivus

1958
Phoenix 4,1

 • Passage uit een brief van Dr. A. Klasens, Aboe-Roash 12-3-1958
 • Janssen, J.M.A., Over de opgravingen van 1957 te Soleb in den Soedân
 • Ricke, H., Schweizerisch-Deutsche Ausgrabung des Sonnenheiligtums des Königs Userkaf bei Abusir (1955-1957)
 • Frankena, R., De Assurcollectie in het Archeologisch Museum te Istanbul
 • Proosdij, B.A. van, Ivoorsnijkunst uit Nimroed

Phoenix 4,2

 • Janssen, J.M.A., Egyptische voorwerpen uit Amsterdams bodem?
 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen bij Aboe-Roash, Tweede campagne, 1958
 • Proosdij, B.A. van, Nomaden in het oude Nabije Oosten
 • Janssen, J.M.A., Een drama van meer dan drieduizend jaar geleden, Soleb, Tweede campagne
 • Naveh, J., The Archaeological Survey of Ein Gedi
 • Het verdrag van Esarhaddon
 • Proosdij, B.A. van, Derde druk van het Nederlandse Gilgamesj-Epos

1957
Phoenix 3,1

 • Deense opgravingen op het eiland Bahrein
 • Beycesoeltan
 • Op gravingen te Kültepe-Kanesj
 • Eerste resultaten te Ephesus
 • Proosdij, B.A. van, Babylonische kleitabletten uit Ras Sjamra

Phoenix 3,2

 • Klasens, A., De Nederlandse opgravingen bij Aboe-Roash
 • Beycesoeltan – Vierde campagne
 • De opgravingen van Soerkh Kotal
 • Nieuw Assyrisch paleis ontdekt (Nebi Yoenoes)
 • Korte berichten (Opgravingen in noord-oost Irak o.l.v. Deense archeologen)

1956
Phoenix 2,1

 • Tsjoga-Zanbiel en het geheim der Babylonische Ziekoerraat
 • Een Assyrisch schrijf”boek”
 • De oudst bekende spijkerschrifttekst met medische inhoud
 • Ploeg, J. van der, De “Lamechrol”
 • Proosdij, B.A. van, Van Kamose begint de victorie!

Phoenix 2,2

 • Franken, H.J., Jericho in het duister en het licht van het archaeologische onderzoek
 • Klasens, A., Sakkara. Het graf van Koningin Herneith
 • Dijk, J. van, Twee campagnes in Oeroek-Warka
 • Frankena, R., De opgravingen te Bogazköy (Campagne 1954)

1955
Phoenix 1,1

 • Nieuwe vondsten te Ras Sjamra – Het oude Oegarit
 • Kanaänitisch Heiligdom ten Noorden van Acre in Israël
 • Oostenriikse archaeologische expeditie naar Ephesus
 • De rotstempels van Aboe Simbel bedreigd
 • Praehistorische dorpscultuur ontdekt in Noord-Irak
 • Nimroed
 • Fragment van het Gilgamesj epos ontdekt

Phoenix 1,2

 • Sakkara. Graf van Koning Oedimoe (?) gevonden
 • Het schip bij de pyramide van Cheops (Choefoe)
 • Ontdekkingen te Massada: paleis van Herodes
 • Opgravingen te Beycesoeltan
 • Jarmo, seizoen 1955
 • Nieuw Assyrisch paleis ontdekt (Nebi Yoenoes)

Agenda

dec
13
ma
19:30 De Ilias in beeld @ Twente
De Ilias in beeld @ Twente
dec 13 @ 19:30
De Ilias in beeld @ Twente
Dr. L. Bouke van der Meer Universitair hoofddocent klassieke archeologie, Universiteit Leiden Na een inleiding op visuele verteltechnieken gaat de lezing over de Tabulae Iliacae, marmeren tabletten met Griekse inscripties op de voor- en achterzijden.[...]
dec
16
do
19:30 Assyrische koninginnen, harems e... @ Online
Assyrische koninginnen, harems e... @ Online
dec 16 @ 19:30
Assyrische koninginnen, harems en eunuchen: wat weten we? @ Online
Deze lezing zal online gegeven worden via MS Teams. Gelieve registreren via eolnkvmosa@web.de Dr. Ir. D. Kertai Conservator Collectie Nabije Oosten, Rijksmuseum van Oudheden Leiden In de geschiedschrijving spelen oorlogen vaak een hoofdrol en is[...]
jan
11
di
19:30 De nadagen van Babylon @ Twente
De nadagen van Babylon @ Twente
jan 11 @ 19:30
De nadagen van Babylon @ Twente
Dr. R. Strootman Docent Oude Geschiedenis, Universiteit Utrecht Lange tijd was Babylon de machtigste stad en het voornaamste cultuurcentrum van het oude Nabije Oosten. De verovering van Alexander de Grote in 331 v. Chr. lijkt[...]
jan
25
di
20:00 Popmuziek in het oude Mesopotamië @ Haarlem
Popmuziek in het oude Mesopotamië @ Haarlem
jan 25 @ 20:00
Popmuziek in het oude Mesopotamië @ Haarlem
Drs. T.J.H. Krispijn Uit teksten en afbeeldingen weten we tamelijk veel over de officiële muziek van het oude Mesopotamië maar van de populaire muziek veel minder. We zien op plaquettes en op beeldjes luit- en[...]
feb
8
di
20:00 De Isis-cultus in de Hellenistis... @ Haarlem
De Isis-cultus in de Hellenistis... @ Haarlem
feb 8 @ 20:00
De Isis-cultus in de Hellenistische-Romeinse tijd @ Haarlem
Dr. R. Strootman We kennen Isis als godin van de landbouw, de wassende Nijl en de vruchtbaarheid. In de Hellenistische periode sloeg Isis aan het reizen. Isis werd een ’internationale’ godin, die door de Grieken[...]
feb
16
wo
19:30 Plinius en Martialis als vleiers... @ Twente
Plinius en Martialis als vleiers... @ Twente
feb 16 @ 19:30
Plinius en Martialis als vleiers van keizers @ Twente
Dr. A. van Hooff Publicist en voormalig docent klassieke geschiedenis Universiteit Nijmegen Beiden maakten hun opgang onder de tiran Domitianus. Martialis getuigt daarvan in zijn hielen likkende lofdichten op de keizer. Met een paar lofzangen[...]
feb
28
ma
20:15 Van oorlog tot vrede: de relatie... @ Leiden
Van oorlog tot vrede: de relatie... @ Leiden
feb 28 @ 20:15 – 22:00
Van oorlog tot vrede: de relaties tussen Hatti en Egypte in de Late Bronstijd @ Leiden
Willemijn Waal (Universitair Docent Hettitologie Universiteit Leiden,  directeur van het NINO) In 1275 v.Chr. vond in Syrië de beroemde Slag bij Kadesh plaats tussen de twee grootmachten Egypte en Hatti, het rijk van de Hettieten.[...]
mrt
8
di
20:00 De zaak Chapocrates: Het wel en ... @ Haarlem
De zaak Chapocrates: Het wel en ... @ Haarlem
mrt 8 @ 20:00
De zaak Chapocrates: Het wel en wee van een choachietenfamilie uit Thebe @ Haarlem
Mw. P.C.Meijerink-Hogenboom Chapocrates kwam uit een familie van choachieten. De choachieten waren een soort voorlopers van onze begrafenisondernemers. Het verschil was wel dat in het oude Egypte het beroep van choachiet voorbehouden was aan bepaalde[...]
mrt
21
ma
19:30 Klassieke elementen in het Palei... @ Twente
Klassieke elementen in het Palei... @ Twente
mrt 21 @ 19:30
Klassieke elementen in het Paleis op de Dam @ Twente
Dr. A. Notermans Docente Griekse en Latijnse Taal en Cultuur De buitenkant van Koninklijk Paleis op de Dam is overbekend, maar voor het interieur van dit gebouw geldt dit niet. Het Paleis is het grootste[...]
apr
12
di
19:30 De rijkdom van Menelaos @ Twente
De rijkdom van Menelaos @ Twente
apr 12 @ 19:30
De rijkdom van Menelaos @ Twente
Drs. MA. C. van der Brugge Assyriologe De werken van Homerus, Ilias en Odyssee, zien we vaak als spannende vertellingen, maar voor wetenschappers zijn ze ook een bron van informatie over de wereld van toen.[...]

Over EOL

Ex Oriente Lux presenteert wetenschappelijke informatie over het Oude Nabije Oosten en Egypte aan een breed publiek.

Word lid van de vereniging om deel te nemen aan onze diverse lezingen en evenementen. Ontvang bovendien het kleurrijke magazine Phoenix met nieuws en achtergronden over recente opgravingen en onderzoek.

EOL op Facebook

Nieuwsbrief