Ex Oriente Lux Jaardag 2021 | Huwelijk en sociale mobiliteit van vrouwenWanneer:
25 september 2021 hele dag
2021-09-25T00:00:00+02:00
2021-09-26T00:00:00+02:00
Waar:
Utrecht
Lutherse Kerk
Hamburgerstraat 9
Ex Oriente Lux Jaardag 2021 | Huwelijk en sociale mobiliteit van vrouwen @ Utrecht

Programma

Ochtendprogramma
(alleen voor leden Ex Oriente Lux)
10:30 – 11:00 uur: inloop met koffie en thee
11:00 – 12:30 uur: Algemene Ledenvergadering
12:30 – 13:30 uur: eenvoudige lunch met broodjes

Middagprogramma (openbaar)
N.B.: Het middagprogramma zal ook online via een zoomverbinding te volgen zijn. Klik hier om deel te nemen

13:30 – 14:20 uur: Steffie van Gompel (Leiden)
‘Stand maakt zijn regels’: huwelijk en sociale mobiliteit in Egyptische families

Huwelijk als vorm van sociale mobiliteit is moeilijk te bespeuren in oud-Egyptische bronnen. De Oxford Encyclopedia (2, 344) stelt zelfs dat trouwen waarschijnlijk geen methode voor opwaartse mobiliteit was, behalve voor de topelite die zich richtte op het koningshuis. Volgens de bronnen trouwden Egyptische mensen vooral binnen hun beroepsgroep – dat sluit mobiliteit binnen deze groep echter nog niet uit. Huwelijken tussen Egyptische vrouwen en Griekse mannen in de Ptolemeïsche tijd zijn wel geïnterpreteerd als ‘omhoog trouwen’. Tegelijkertijd trouwden Egyptische priesterfamilies ook in deze periode graag onder elkaar. Deze lezing overweegt of sociale mobiliteit een doel was in Egyptische huwelijksstrategieën.

14:25 – 15:00 uur: Cisca Hoogendijk (Leiden)
Sociale mobiliteit voor vrouwen in Romeins Egypte?

Met de komst van het Romeinse bestuur in Egypte trad er een aantal bestuurlijke en ook maatschappelijke veranderingen op. Het werd moeilijker, voor vrouwen zowel als mannen, om de eigen sociale klasse te ontstijgen. Wat zijn de verschillen met de voorafgaande periode? Speelde het Romeinse recht, dat na 212 na Chr. officieel op vrijwel iedereen van toepassing werd, hierin een rol? Zijn er nog vrouwen hogerop gekomen? En hoe dan? Er is een grote hoeveelheid bronnenmateriaal voorhanden in de vorm van Griekse papyri gevonden in de Egyptische woestijn. In deze lezing wordt bekeken wat die papyri ons kunnen vertellen over huwelijk en mogelijke sociale mobiliteit van de vrouw in Romeins Egypte.

15:00 – 15:25 uur: PAUZE (koffie / thee)

15:30 – 16:15 uur: Kathleen Abraham (Leuven)
Over de (on)mogelijkheid om sociaal op te stijgen door huwelijk in Babylonië (1ste mill. v.Chr.). Voorbeelden uit de Judese gemeenschappen in Babylonië

Niet alleen de hogere echelons van de samenleving, maar ook de lagere lagen zijn relatief goed vertegenwoordigd in Babylonische archieven uit het 1e millennium v. Chr. Priesters, ondernemers, handarbeiders, boeren, bannelingen, migranten en hun vrouwen – we komen ze allemaal tegen in de spijkerschriftteksten. Zij sloten huwelijken: om nakomelingen te legitimeren, om geld, land of erfrecht veilig te stellen, voor prestige of om familiebanden, zakelijke netwerken en politieke allianties te versterken. Dit stelt ons in staat om inzicht te krijgen in de huwelijkspraktijken van verschillende sociale groepen. Hoe rigide waren gemeenschapsgrenzen – b.v. waren gemengde huwelijken mogelijk – en hoe moeilijk was het om deze grenzen te overschrijden? Waren er mensen in de Babylonische samenleving die goede redenen hadden om te proberen de sociale mobiliteit te onderdrukken? Aan de hand van een aantal voorbeelden zullen wij een beeld scheppen van de (on)mogelijkheid om door huwelijk sociaal op te stijgen in Babylonië. Onze aandacht zal in het bijzonder naar Judese vrouwen gaan in zowel stedelijk als plattelands verband.

Kosten

Leden voor de hele dag: €30,00 (inclusief koffie, lunch, thee)
Leden alleen de middag: €20,00 (inclusief koffie / thee)
Niet-leden middagsessie: €25,00 (inclusief koffie / thee)
Scholieren / studenten t/m 24 jaar: €12,50 (inclusief koffie / thee)
Online middagsessie: gratis

Opgave

Leden kunnen zich opgeven door overmaking van één van deze bedragen, vermenigvuldigd met het aantal personen waarmee u denkt te komen, op rekening NL82 INGB 0000 229501 t.n.v. Ex Oriente Lux te Leiden, onder vermelding van “Studiedag 2021 Utrecht”. Uw storting dient uiterlijk op 14 september 2021 in ons bezit te zijn. Alleen uw storting geldt als aanmelding! Opgave via website of e-mail is voor leden niet nodig.

Niet-leden dienen zich naast storting van het bedrag per e-mail (eol@hum.leidenuniv.nl) op te geven met vermelding van hun volledige naam en adres met, indien van toepassing, vermelding van status: scholier/student + naam van (hoge)school of universiteit. U kunt zich binennkort ook via de website aanmelden. Ook voor niet-leden geldt alleen de storting van het bedrag als aanmelding!

Wegens coronamaatregelen kan het zijn dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Geeft u zich toch gerust op. U krijgt bericht en uw geld terug als er onvoldoende plaats is. We kijken naar volgorde van aanmelding, waarbij leden voorrang hebben. Mocht u onverwacht om andere reden niet in staat zijn te komen, gelieve u dit tijdig per e-mail te melden aan het secretariaat. Ook dan krijgt u uw geld terug.

De leden die zich aanmelden voor de vergadering krijgen ruim van tevoren de stukken per e-mail toegestuurd. Het is niet mogelijk op de studiedag zelf bij de ingang te betalen. Zij die zich aanmelden krijgen ongeveer een week voor de studiedag een dagprogramma per e-mail toegestuurd. Dat papier geldt als toegangsbewijs; neemt u het dus mee!

De link naar de zoomverbinding zal enkele dagen van tevoren op de website gegeven worden.

Locatie

Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, 3512 NN Utrecht
De kerk is ca. 15 min. lopen vanaf Centraal Station Utrecht. Er is een parkeergarage vlakbij: Parkeergarage Springweg, Strosteeg 83, 3510 VK Utrecht

Agenda

okt
25
ma
20:00 Van “Graf X” naar het graf van R... @ Amersfoort
Van “Graf X” naar het graf van R... @ Amersfoort
okt 25 @ 20:00
Van “Graf X” naar het graf van Ry: Toetanchamon’s troepencommandant 2019 in Sakkara herontdekt @ Amersfoort
Dr. Nico Staring Egyptoloog en archeoloog, postdoctoraal onderzoeker, Universiteit Leiden In 2013 ontdekte de Leidse archeologische missie in Sakkara (Egypte, nabij Caïro) een nieuw, monumentaal graf. Een aantal kwalitatief hoogwaardige reliëfblokken bekleedden de muren van[...]
okt
26
di
19:30 En steeds maar brandden de vuren... @ Twente
En steeds maar brandden de vuren... @ Twente
okt 26 @ 19:30
En steeds maar brandden de vuren van de lijken dicht opeen. Epi- en pandemieën in de klassieke oudheid @ Twente
Drs. M. Boerman Classicus, historicus en econoom In de voormoderne geschiedenis en klassieke oudheid kwamen pan- en epidemieën in de regel nog veel harder aan dan de hedendaagse COVID-19-pandemie. In deze lezing komen in vogelvlucht[...]
nov
9
di
20:00 Muziek in Romeinse forten aan de... @ Haarlem
Muziek in Romeinse forten aan de... @ Haarlem
nov 9 @ 20:00
Muziek in Romeinse forten aan de Rijn @ Haarlem
Mw. Dr. M. Kuhn Muziek aan de limes. Van Katwijk tot Keulen hadden de Romeinen de grens met forten versterkt tegen invallen van Germanen. Hebben de soldaten die in die forten gelegerd waren muziek gemaakt?[...]
nov
11
do
20:00 De taal van de Homerische helden @ Eindhoven
De taal van de Homerische helden @ Eindhoven
nov 11 @ 20:00
De taal van de Homerische helden @ Eindhoven
Dr. Jeroen Vis Classicus en docent Develstein College te Zwijndrecht De Homerische epen over de Trojaanse oorlog en de zwerftochten van Odysseus zijn overbekend. Minder bekend is de taal die deze Griekse helden spraken. In[...]
nov
18
do
19:30 Assyrische koninginnen, harems e... @ Twente
Assyrische koninginnen, harems e... @ Twente
nov 18 @ 19:30
Assyrische koninginnen, harems en eunuchen: wat weten we? @ Twente
Dr. Ir. D. Kertai Conservator Collectie Nabije Oosten, Rijksmuseum van Oudheden Leiden In de geschiedschrijving spelen oorlogen vaak een hoofdrol en is het heel moeilijk een beeld te vormen van de positie en mogelijkheden van[...]
nov
22
ma
20:00 Het ontstaan van de Zijderoute @ Amersfoort
Het ontstaan van de Zijderoute @ Amersfoort
nov 22 @ 20:00
Het ontstaan van de Zijderoute @ Amersfoort
Dr. Rolf Strootman Docent Oude Geschiedenis, Universiteit Utrecht, Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis De Zijderoute is de romantische naam voor een wijdvertakt netwerk van handelswegen die eeuwenlang het oosten en westen van Eurazië met elkaar verbonden.[...]
nov
24
wo
20:00 De Godsvrouwen van Amon in de Eg... @ Online
De Godsvrouwen van Amon in de Eg... @ Online
nov 24 @ 20:00
De Godsvrouwen van Amon in de Egyptische Derde Tussenperiode en de vroege Late Periode @ Online
Deze lezing zal online plaatsvinden via Zoom. Indien u de lezing wil bijwonen, gelieve een email te sturen aan bastet7maal7@gmail.com Petra Meijerink-Hogenboom Assistent-conservator Egypte Rijksmuseum van Oudheden Leiden & PhD-student Universiteit Leiden Na het gecentraliseerde[...]
nov
25
do
16:00 NINO-EOL-najaarslezing: De Dode ... @ Leiden & Online
NINO-EOL-najaarslezing: De Dode ... @ Leiden & Online
nov 25 @ 16:00
NINO-EOL-najaarslezing: De Dode Zeerollen en de schrijvers van de Bijbel @ Leiden & Online
Hoe Kunstmatige Intelligentie kan helpen om de schrijvers de handen te schudden De lezing zal eerst ingaan op de ontdekking van de Dode Zeerollen en een aantal basale feiten en achtergrond geven van de teksten[...]
nov
29
ma
20:15 Wetteksten in het Oude Nabije Oo... @ Leiden
Wetteksten in het Oude Nabije Oo... @ Leiden
nov 29 @ 20:15 – 22:00
Wetteksten in het Oude Nabije Oosten: Werkelijkheid of Ideaal? @ Leiden
Ruwan van der Iest (MA, PhD-student Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap Rijksuniversiteit Groningen) Iedereen kent de zogenoemde Codex Hammurabi en wetteksten uit de Hebreeuwse Bijbel wel. Het zijn bekende teksten, die een grote invloed hebben gehad[...]
nov
30
di
19:45 Kopten, een van de oudste orthod... @ Apeldoorn
Kopten, een van de oudste orthod... @ Apeldoorn
nov 30 @ 19:45
Kopten, een van de oudste orthodox-christelijke tradities @ Apeldoorn
Magdalena Kuhn Kopten is de benaming van de christelijke bewoners van Egypte. Ze hebben hun eigen liturgieën, taal en kunstvormen zoals literatuur, muziek en iconen. Deze lezing beschrijft hoe de naam “Kopten” ontstond en hoe[...]

Over EOL

Ex Oriente Lux presenteert wetenschappelijke informatie over het Oude Nabije Oosten en Egypte aan een breed publiek.

Word lid van de vereniging om deel te nemen aan onze diverse lezingen en evenementen. Ontvang bovendien het kleurrijke magazine Phoenix met nieuws en achtergronden over recente opgravingen en onderzoek.

EOL op Facebook

Nieuwsbrief