Winnaar Jaarprijs Cuijpers-Opdenakker 2021De winnaar van de Jaarprijs Cuijpers-Opdenakker 2021 is Judith Jurjens. Op 8 juli heeft zij de prijs in ontvangst genomen en haar winnende artikel gepresenteerd. Van harte gefeliciteerd!

NINO en Ex Oriente Lux reiken jaarlijks een prijs uit voor het beste wetenschappelijke artikel over het Oude Nabije Oosten (incl. Egypte). De prijs is ter beschikking gesteld door Mr. drs. Carin Cuijpers en dr. Raymond Opdenakker.

Lees meer over de Jaarprijs Cuijpers-Opdenakker (in het Engels).

Uit het juryrapport

Dit is de eerste uitreiking van de Jaarprijs voor jonge schrijvers van wetenschappelijke artikelen op het gebied van geschiedenis en cultuur van het oude Nabije Oosten in samenhang met mogelijkheden tot popularisering.

Er zijn elf aanvragen ingediend. Alle artikelen waren van uitstekende kwaliteit, geschreven in gerenommeerde tijdschriften. Er waren aanvragen bij op het gebied van de assyriologie, archeologie, egyptologie en ugaritologie.

In eerste instantie heeft de commissie gekeken naar de wetenschappelijke kwaliteit. In dat proces kwamen eerst zes artikelen bovendrijven. Daarvan hebben we drie artikelen uitgelicht die het meest aansprekend waren en blijk gaven van de hoogste mate van inventiviteit, bronnenbeheersing en impact op het wetenschappelijk bedrijf.

De winnaar

Judith Jurjens, ‘The Teaching of Khety twice: a new reading of oBM EA 65597 as a school exercise.’ The Journal of Egyptian Archaeology 105 (2019), 127-134.

Het artikel is een nieuwe interpretatie van een Egyptisch ostrakon dat ons inzicht verschaft in het Egyptische schoolsysteem. Het is, naar het oordeel van de jury, een interessant artikel waarin diverse nieuwe interpretaties en originele inzichten worden aangedragen: nieuwe lezing van het ostrakon; overtuigende argumentatie dat het gaat om twee in plaats van drie handschriften en dat het gaat om een schooloefening. Interessante conclusie dat er sprake is van een didactische methode die nog niet eerder beschreven was in de Egyptologische literatuur. Als onderbouwing geeft de auteur diverse interessante parallellen, waarbij ook een tot op heden ongepubliceerd ostrakon wordt besproken. De studie geeft inzicht in een didactische methode die tot op heden nog niet bekend was uit het Oude Egypte, en vormt daarmee een belangrijke bijdrage aan het vakgebied. De studie zelf is van belang voor andere vakgebieden, bijv. ‘History of Education’. Het stuk is helder geschreven en het betoog is ook voor een niet-Egyptoloog goed te volgen.

Bij het eindoordeel heeft de keuze voor het populariseringsvoorstel een doorslaggevende rol gespeeld. Judith Jurjens zal een lessenserie of lesbrief voor scholieren maken. Zij schrijft in haar voorstel: “Het onderwerp van mijn artikel (een Oudegyptische schooloefening) staat dicht bij de belevingswereld van leerlingen en leent zich hier dus uitstekend voor. Ook gezien mijn achtergrond als docent (naast mijn promotie in de Egyptologie werk ik parttime als docent Klassieke Talen) ligt de keuze voor het maken van lesmateriaal voor de hand. Mijn idee is om een lessenserie te maken van 1 tot 3 lessen met als doelgroep de onderbouw van het voorgezet onderwijs of de bovenbouw van het primair onderwijs.” Naar het oordeel van de jury werkt ze dit heel leuk en inspirerend uit.

Runners-up

Twee andere artikelen waren genomineerd voor de prijs:

Bastian Still & Rieneke Sonnevelt, ‘On Sippar’s Quay: Cuneiform Tablets with Aramaic Inscriptions from the Böhl Collection in Leiden’, Zeitschrift für Assyriologie 110 (2020), 94-110.

Nico Staring, ‘The Late Eighteenth Dynasty Tomb of Ry at Saqqara (Reign of Tutankhamun). Horemheb’s Chief of Bowmen and Overseer of Horses Contextualised’, Rivista del Museo Egizio 4 (2020), 16-61.

Het eerste artikel is een editie van drie spijkerschriftdocumenten uit de spijkerschriftcollectie van het NINO, de Böhl-collectie, die als bijzonderheid hebben dat ze ook bijschriften bevatten in het Aramees. De teksten leren ons iets over het handelsleven op de kade van de stad Sippar en de rol van het Aramees en het Babylonisch in de transacties. De auteurs laten zien uitstekende filologen te zijn die tekstuitgaven voorzien van een boeiende kijk op de ‘Sitz im Leben’ ervan.

Het tweede artikel biedt ons een boeiend inzicht in de problemen van het interpreteren van opgravingsrapporten en het naspeuren en bij elkaar brengen van objecten die in verschillende musea in de hele wereld zijn terecht gekomen. Het gaat dus niet alleen om archeologie in het veld, maar ook om museumarcheologie. Ook hier komen nieuwe lezingen van teksten voorbij. Het is een indrukwekkende studie qua uitgebreidheid en diepgang.

We willen de runners-up en de andere inzenders feliciteren met hun uitstekende bijdragen en hen aanmoedigen verder te gaan met hun wetenschappelijke werk.

De jury

  • Prof. dr. R.J. (Bert) van der Spek, voorzitter
  • Dr. Rients de Boer
  • Mr. drs. Carin Cuypers
  • Dr. Fokke Gerritsen
  • Dr. Carina van den Hoven
  • Guusje F.M. van der Meij, ambtelijk secretaris

Agenda

sep
25
za
hele dag Ex Oriente Lux Jaardag 2021 | Hu... @ Utrecht
Ex Oriente Lux Jaardag 2021 | Hu... @ Utrecht
sep 25 hele dag
Ex Oriente Lux Jaardag 2021 | Huwelijk en sociale mobiliteit van vrouwen @ Utrecht
Programma Ochtendprogramma (alleen voor leden Ex Oriente Lux) 10:30 – 11:00 uur: inloop met koffie en thee 11:00 – 12:30 uur: Algemene Ledenvergadering 12:30 – 13:30 uur: eenvoudige lunch met broodjes Middagprogramma (openbaar) N.B.: Het[...]
sep
30
do
19:30 Gebelein – Een overzicht van oud... @ Twente
Gebelein – Een overzicht van oud... @ Twente
sep 30 @ 19:30
Gebelein - Een overzicht van oud en recent archeologisch onderzoek @ Twente
Vincent Oeters, MA Egyptoloog en archeoloog Universiteit Leuven/Gent Ten zuidwesten van Luxor ligt op de westoever van de Nijl de archeologische site Gebelein. De plaats is bekend vanwege enkele unieke vondsten, zoals goed bewaarde mummies,[...]
okt
6
wo
20:00 Een verloren paradijs in Egypte? @ Online
Een verloren paradijs in Egypte? @ Online
okt 6 @ 20:00
Een verloren paradijs in Egypte? @ Online
Deze lezing zal online plaatsvinden via Zoom. Indien u de lezing wil bijwonen, stuur een mail aan bastet7maal7@gmail.com Drs. Elsbeth Rooker Egyptoloog/specialist antieke godsdiensten Mensen uit culturen over de hele wereld hebben zich afgevraagd waarom[...]
okt
11
ma
20:15 De ‘Per-hedj’ en de vroegdynasti... @ Leiden
De ‘Per-hedj’ en de vroegdynasti... @ Leiden
okt 11 @ 20:15 – 22:00
De ‘Per-hedj’ en de vroegdynastische Egyptische staat @ Leiden
Dr. J.M.F. Fritschy MA (Wantje) Egyptoloog (voorheen sociaal-economisch historica en bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de overheidsfinanciën) Pecunia nervus rerum (geld is de zenuw van de staat), dat wist elke staatsman in Europa sinds Cicero. Maar[...]
okt
14
do
19:30 Clash of the Titans: Assyrië val... @ Online
Clash of the Titans: Assyrië val... @ Online
okt 14 @ 19:30
Clash of the Titans: Assyrië valt Egypte binnen (671-663 v.C.) @ Online
Deze lezing zal online plaatsvinden via MS Teams. Voor deelname, gelieve een email te sturen naar eolnkvmosa@web.de Dr. Rients de Boer Medewerker ONOS en Education Officer voor Cultural Heritage Archeologie Universiteit Leiden Directe contacten tussen[...]
okt
26
di
19:30 En steeds maar brandden de vuren... @ Twente
En steeds maar brandden de vuren... @ Twente
okt 26 @ 19:30
En steeds maar brandden de vuren van de lijken dicht opeen. Epi- en pandemieën in de klassieke oudheid @ Twente
Drs. M. Boerman Classicus, historicus en econoom In de voormoderne geschiedenis en klassieke oudheid kwamen pan- en epidemieën in de regel nog veel harder aan dan de hedendaagse COVID-19-pandemie. In deze lezing komen in vogelvlucht[...]
nov
18
do
19:30 Assyrische koninginnen, harems e... @ Twente
Assyrische koninginnen, harems e... @ Twente
nov 18 @ 19:30
Assyrische koninginnen, harems en eunuchen: wat weten we? @ Twente
Dr. Ir. D. Kertai Conservator Collectie Nabije Oosten, Rijksmuseum van Oudheden Leiden In de geschiedschrijving spelen oorlogen vaak een hoofdrol en is het heel moeilijk een beeld te vormen van de positie en mogelijkheden van[...]
nov
29
ma
20:15 Wetteksten in het Oude Nabije Oo... @ Leiden
Wetteksten in het Oude Nabije Oo... @ Leiden
nov 29 @ 20:15 – 22:00
Wetteksten in het Oude Nabije Oosten: Werkelijkheid of Ideaal? @ Leiden
Ruwan van der Iest (MA, PhD-student Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap Rijksuniversiteit Groningen) Iedereen kent de zogenoemde Codex Hammurabi en wetteksten uit de Hebreeuwse Bijbel wel. Het zijn bekende teksten, die een grote invloed hebben gehad[...]
nov
30
di
19:45 Kopten, een van de oudste orthod... @ Apeldoorn
Kopten, een van de oudste orthod... @ Apeldoorn
nov 30 @ 19:45
Kopten, een van de oudste orthodox-christelijke tradities @ Apeldoorn
Magdalena Kuhn Kopten is de benaming van de christelijke bewoners van Egypte. Ze hebben hun eigen liturgieën, taal en kunstvormen zoals literatuur, muziek en iconen. Deze lezing beschrijft hoe de naam “Kopten” ontstond en hoe[...]
dec
13
ma
19:30 De Ilias in beeld @ Twente
De Ilias in beeld @ Twente
dec 13 @ 19:30
De Ilias in beeld @ Twente
Dr. L. Bouke van der Meer Universitair hoofddocent klassieke archeologie, Universiteit Leiden Na een inleiding op visuele verteltechnieken gaat de lezing over de Tabulae Iliacae, marmeren tabletten met Griekse inscripties op de voor- en achterzijden.[...]

Over EOL

Ex Oriente Lux presenteert wetenschappelijke informatie over het Oude Nabije Oosten en Egypte aan een breed publiek.

Word lid van de vereniging om deel te nemen aan onze diverse lezingen en evenementen. Ontvang bovendien het kleurrijke magazine Phoenix met nieuws en achtergronden over recente opgravingen en onderzoek.

EOL op Facebook

Nieuwsbrief