Rotterdam

« Alle lezingen

feb
28
wo
De zondvloed ter discussie @ Rotterdam
feb 28 @ 20:00

Drs. T.J.H. Krispijn, gepensioneerd docent Sumerologie, Universiteit Leiden, OCMW/Assyriologie

Het zondvloedverhaal is in het Oude Nabije Oosten in verschillende versies bekend. Het is een van de bekendste verhalen die in de traditie van zowel het oude Israel als van Mesopotamië zijn opgenomen. Uit Mesopotamië zijn een Sumerisch en verschillende Akkadische versies van het zondvloedverhaal bekend.

Wanneer is het verhaal ontstaan? Hoe verhouden de verschillende versies zich tot elkaar? En hoe is het zondvloedverhaal in het oude Israel terecht gekomen? Dat zijn vragen die in deze lezing aan de orde komen. Onlangs heeft collega en goede vriend Irving Finkel van het British Museum een zeer interessant boek over een tot nu toe onbekende tablet met een beschrijving van de Ark gepubliceerd , een extra aanleiding om nog eens goed naar dit intrigerende verhaal te kijken.

apr
11
wo
Het dubbelbeeld van Meryre/neith en zijn vrouw Anuy: pre- of post-Amarnaperiode? @ Rotterdam
apr 11 @ 20:00

Een kunsthistorische diepteanalyse
Dr. R. van Walsem, universitair docent Egyptologie, Universiteit Leiden

In 2001 ontdekte de Leidse archeologische expeditie van de Universiteit Leiden en het Rijksmuseum voor Oudheden te Saqqara het graf van Menyneith, alias Meryre , een hoge tempelfunctionaris ten tijde van Achnaton. In het graf werd een puntgaaf dubbelbeeld van hem en zijn vrouw ‘in situ’ aangetroffen. Probleem is dit beeld te dateren op basis van allerlei kenmerken in relatie tot de kunst van de late Amenhotep III periode en de vroege tot midden Amarnaperiode.

Als ‘toegift’ volgt de identificatie van een anoniem dubbelbeeld in het British Museum (EA36) dat evidente kunsthistorische banden heeft met de Amarna-kunst.