Eindhoven

« Alle lezingen

feb
11
di
Het Antikythera Mechaniek @ Eindhoven
feb 11 @ 20:00

Dr. Rob van Gent
Senior researcher in de geschiedenis van de wis- en sterrenkunde, Mathematisch Instituut, Universiteit Utrecht

In het voorjaar van 1900 vonden Griekse sponsduikers nabij de kust van het eilandje Antikythera een Romeins scheepswrak dat uit ca. 80 v.Chr. dateert. Tussen de diverse naar boven gebrachte voorwerpen bevonden zich ook fragmenten van een koperen mechanisch instrument waarvan de functie voor lange tijd onduidelijk was. Pas in de laatste decennia is duidelijk geworden dat het een ingenieus mechanisch planetarium betreft waarmee de schijnbare posities van de zon, de maan en vermoedelijk ook de planeten voorspeld kunnen worden. In deze lezing zullen de herkomst en de functie van dit bijzonder mechaniek uitgebreid aan de orde komen.

mrt
9
ma
Over eros vroeger en nu @ Eindhoven
mrt 9 @ 20:00

Dr. Rogier van der Wal
Classicus, filosoof, oudheidkundige en bestuurskundige

In deze lezing wil de spreker wat Plato in het Symposium over liefde en seksualiteit zegt spiegelen met het gedachtengoed van Michel Foucaults monumentale Geschiedenis van de seksualiteit, oorspronkelijk verschenen in 1976 en 1984, waarvan eind 2018 een nieuwe vertaling is verschenen (van deel 1-3; de vertaling van deel 4 verschijnt in de loop van 2019). Wat vinden we bij Foucault terug van de thematiek uit het Symposium, en in hoeverre is rechtstreekse verwantschap aan de orde? En wat geeft Foucault ons verder mee om over na te denken?

apr
14
di
De Egyptische god Seth: verwarrende god of ‘god van verwarring’? @ Eindhoven
apr 14 @ 20:00

Dr. J.M.F. (Wantje) Fritschy MA
Egyptoloog (voorheen sociaal-economisch historica en bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de overheidsfinanciën)

De meest verwarrende god in het oud-Egyptische pantheon is Seth:

  • moordenaar van Osiris, maar ook: beschermer van Re tegen de nacht-slang Apophis;
  • vijand en tegenstander van Osiris’ postume zoon Horus, maar ook: diens vriend en partner
  • gehate ‘vreemdeling’, maar ook: ‘huisgod van de Ramessiden’ naar wie Ramses I en II hun zoons noemden.

Herman te Velde schreef over deze god al lang geleden een proefschrift, waarvan zelfs een tweede druk verscheen (Seth, God of Confusion. A Study of his Role in Egyptian Mythology and Religion, Leiden 1977; oorspr. 1967). Dat biedt een grondig inzicht in
uiteenlopende aspecten van Seth, de verwarrende god. Tevens zal aandacht worden besteed aan reacties op Te Velde’s boek – van onder meer Erik Hornung, de beroemde auteur van Der Eine und die Vielen. Altägyptische Götterwelt (rev. ed. 2005; orig. 1971) – en op recentere publicaties over de god Seth.