Lezingen & Events

EOL events
NINO/EOL-lezingen
Externe activiteiten

Lezingen per afdeling:

Amersfoort | AmsterdamApeldoorn | Den Bosch | Dordrecht | Eindhoven
Groningen | Haarlem | Leiden/Den Haag | LeuvenMaastrichtRotterdam
Twente | Zutphen/Deventer/Arnhem | Zwolle/Kampen

dec
9
ma
Oude en Moderne Speculaties over de Ster van Bethlehem @ Leiden
dec 9 @ 20:00 – 22:00

Dr. Rob van Gent
Senior researcher in de geschiedenis van de wis- en sterrenkunde,
Mathematisch Instituut, Universiteit Utrecht

Elk jaar wordt in de christelijke wereld de geboorte van Jezus Christus op 25 december gevierd. Een belangrijk element in het Kerstverhaal is de wonderbaarlijke Ster die de Wijzen uit het Oosten naar Bethlehem voerden. Werd het verschijnsel vroeger eenvoudig verklaard als een goddelijk teken, vanaf de middeleeuwen hebben vele theologen, astronomen en astrologen gepoogd om hiervoor een ‘natuurlijke’ verklaring te geven. Zo is onder meer voorgesteld dat de Ster van Bethlehem mogelijk een komeet, een samenstand van planeten, een exploderende ster of een UFO is geweest.

In de lezing wordt een overzicht gegeven van de verschillende verklaringen die in de loop der eeuwen voorgesteld zijn en wordt wat dieper ingegaan op de nu meest gangbare hypothesen. Ook wordt ingegaan op enkele andere vragen die het Kerstverhaal oproepen, zoals: is de ware geboortedag van Christus nog te achterhalen, waarom wordt deze op 25 december van het jaar 1 gevierd, wie waren de Wijzen uit het Oosten en hoe kon een ster hun naar Bethlehem leiden?

feb
10
ma
De zondvloed ter discussie @ Leiden
feb 10 @ 20:00 – 22:00

Drs. Theo Krispijn
Gepensioneerd docent Sumerologie Universiteit Leiden, Oude Culturen van de Mediterrane Wereld/Assyriologie

Het zondvloedverhaal is in het Oude Nabije Oosten in verschillende versies bekend. Het is één van de bekendste voorbeelden van verhalen die in de traditie van zowel het oude Israël als van Mesopotamië zijn opgenomen. Uit Mesopotamië zijn één Sumerische en verschillende Akkadische versies van het zondvloedverhaal bekend.

Wanneer is het verhaal ontstaan, hoe verhouden de verschillende versies zich tot elkaar, en hoe is het zondvloedverhaal in het oude Israël terecht gekomen? Dat zijn vragen die in mijn lezing aan de orde komen. Onlangs heeft collega en vriend Irving Finkel van het British Museum een zeer interessant boek over een tot nu toe onbekende tablet met een beschrijving van de Ark gepubliceerd, een extra aanleiding om nog eens goed naar dit intrigerende verhaal te kijken.

mrt
24
di
Jij en ik en iedereen om ons heen: identiteit in Elephantine @ Leiden
mrt 24 @ 15:00 – 17:00

Ruwan van der Iest MA
PhD-student Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Rijksuniversiteit Groningen

De wetenschap heeft al vele artikelen geschreven over de identiteit van de Judeeërs van Elephantine, maar een eenduidig antwoord ontbreek nog steeds. Naast de term Judeeër wordt ook de term Arameeër vaak gebruikt om te refereren aan een van de individuen. Sommige mensen dragen een dubbele identiteit en de keuze voor een van beide termen lijkt compleet willekeurig. Waarom zou iemand er op het ene moment voor kiezen om Judeeër te zijn, terwijl hij er op een ander moment voor kiest om Arameeër te zijn? Of was de keuze misschien niet zo vrij als de wetenschap voorheen dacht? Het doel van deze presentatie is om ons denken over ‘identiteit in de oudheid’ nog eens goed aan de kaak te stellen, aan de hand van een casestudy over de Judeeërs uit Elephantine.