Lezingen & Events

EOL events
NINO/EOL-lezingen
Externe activiteiten

Lezingen per afdeling:

Amersfoort | AmsterdamApeldoorn | Den Bosch | Dordrecht | Eindhoven
Groningen | Haarlem | Leiden/Den Haag | LeuvenMaastrichtRotterdam
Twente | Zutphen/Deventer/Arnhem | Zwolle/Kampen

okt
8
di
Een blik in de trappenpiramide: de ondergrondse gangenstelsels van Djoser @ Eindhoven
okt 8 @ 20:00

Vincent Oeters MA
Egyptoloog, Voorzitter Friends of Saqqara, PhD-student KU Leuven/Ugent

Het landschap van Sakkara wordt gedomineerd door de beroemde trappenpiramide van Djoser, Netjerykhet, koning van de derde dynastie (c. 2630-2611 v. Chr.). Zijn piramide, ontworpen door de vizier Imhotep, is in feite onderdeel van een veel groter complex. In de literatuur over Djoser en zijn grafmonument wordt veel gesproken over de bovengrondse onderdelen van dit complex. Uitgebreid komen bijvoorbeeld de omheiningsmuur, het Hebsed-hof en de Serdab aan bod. Echter, over de ondergrondse onderdelen van het complex wordt meestal niet of nauwelijks gesproken. De spreker heeft tijdens zijn werk als archeoloog in Sakkara maar liefst vier keer de mogelijkheid gehad om een gedeelte van de ondergrondse gangenstelsels te bezoeken. In deze lezing neemt hij u mee in een ondergrondse wandeling door de fascinerende gangen van Djoser.

okt
10
do
Democratie, antiek en modern @ Eindhoven
okt 10 @ 20:00

Dr. Anton J.L. Van Hooff
Voormalig universitair hoofddocent klassieke geschiedenis en vakdidacticus Universiteit Nijmegen; publicist

Op het dieptepunt van de financiële crisis voerden Grieken aan dat ze recht hadden op een omzichtige behandeling omdat zij toch maar mooi aan de wereld de democratie gegeven hadden. Historisch is die bewering onzin; onze (vertegenwoordigende) democratie gaat terug op de zelfbesturende steden en Statenvergaderingen van de late middeleeuwen. Tot circa 1800 was democraat een scheldwoord. De eerste staten met een modern bestel zoals de Verenigde Nederlanden, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Frankrijk betitelden zich dan ook als republiek. Zij spiegelden zich aan Rome en niet aan Athene. Pas in de negentiende eeuw toen in sommige staten een aanzienlijk percentage burgers politieke rechten kregen, werd de vergelijking met de antieke Atheense volksmacht ontdekt. Hebben antieke en moderne democratie meer gemeen dan de naam? In de voordracht zullen ze aan de hand van beelden worden vergeleken, wat herkenning, bevreemding en stof tot nadenken oplevert.

Deze lezing wordt georganiseerd i.s.m. NKV en Agora

nov
11
ma
Vergilius’ Aeneis in beeld @ Eindhoven
nov 11 @ 20:00

Dr. Bouke van der Meer
Hoofddocent klassieke archeologie, Universiteit Leiden, Faculteit Archeologie

Vergilius Vaticanus (Vat. lat. 3225) is de oudste geïllustreerde codex in de antieke literatuur. Het boek dateert van ca. 350-450 n.C. Het bevatte oorspronkelijk de Bucolica, Georgica, en Aeneis. Vijftig miniatuurschilderingen in de Aeneis zijn bewaard gebleven. De Vergilius Romanus (Vat. lat. 3867) dateert van ca. 480-550 n.C. Daarvan resteren 9 miniaturen. De fascinerende, kleurrijke voorstellingen in beide codices roepen vele vragen op: komen de voorstellingen overeen met teksten in de Aeneis, zijn ze kopieën (bijv. van boekrol-illustraties), weerspiegelen ze de wereld van de late oudheid en welke artistieke vrijheden permitteerden de miniaturisten zich? Relevante Latijnse Aeneis passages worden ook in vertaling gepresenteerd.

Deze lezing wordt georganiseerd i.s.m. NKV

dec
10
di
De stichting van Alexandrië in Egypte: stichtingsmythe en realiteit @ Eindhoven
dec 10 @ 20:00

Dr. Rolf Strootman
Docent oude geschiedenis, Universiteit Utrecht

In 331 v.C. stichtte Alexander de Grote de stad Alexandrië. Al heel snel groeide de stad uit tot de belangrijkste haven aan Egyptes mediterrane kust, bevolkt door Grieken, Egyptenaren, Joden, Syriërs en anderen. Hoe verliep die stichting? Verscheidene bronnen doen er verslag van. Wat deze bronnen met elkaar gemeen hebben, is dat ze vooral belang hechten aan religieuze en mythologische zaken. Zo wordt er bijvoorbeeld
verteld dat er op de plek van de stichting oude heiligdommen ‘gevonden’ werden, gewijd aan lokale godheden die de Griekse migranten in verband brachten met de homerische helden uit hun eigen cultuur. De fantastische Alexanderroman meldt
bovendien dat de bouwwerkzaamheden aanvankelijk gehinderd werden door een duistere draak-slang, die de Grieken Python noemden, maar waarin we dankzij Het Orakel van de Pottenbakker, een Egyptische apocalyptische tekst uit de Hellenistische periode, ook de god Seth kunnen herkennen. Wat hebben al deze mythen met de stadsstichting te maken, en in hoeverre kan de stichting van Alexandrië zélf als een ‘mythische’ gebeurtenis worden beschouwd?