Amsterdam

« Alle lezingen

dec
18
di
Een toekomst voor oude inzichten: Hoe kan archeologische kennis van waterbeheer van nut zijn in moderne samenlevingen? @ Amsterdam
dec 18 @ 19:00 – 21:00

Dr. Eva Kaptijn, onderzoeker Archeologie Nabije Oosten

In deze lezing wordt onderzocht hoe moderne samenlevingen profijt kunnen hebben van kennis uit het verleden. Waterbeheer (irrigatie, wateropslag, drainage, etc.) van verleden samenlevingen zal hierbij het centrale thema zijn. Klimaatverandering zorgt er vandaag de dag voor dat samenlevingen op verschillende plekken op aarde te maken krijgen met een veranderende omgeving, bijv. verdroging of juist vernatting. Mensen moeten nieuwe methoden bedenken om met hun veranderde omgeving om te gaan. Dit is een moeilijk proces. Archeologie bestudeert echter voorbeelden van samenlevingen die in staat waren om voor langere tijd te overleven onder zeer lastige klimatologische omstandigheden. Kennis van de levenswijze van deze ‘duurzame’ verleden  samenlevingen kan bijdragen aan het voortbestaan van moderne gemeenschappen die onder druk staan door klimaatverandering. Daarnaast is archeologie de enige wetenschap die een lange termijnvisie kan bieden en mogelijk het effect van onze oplossingen op de lange termijn kan evalueren. In deze lezing zullen naast het Nabije Oosten ook voorbeelden uit andere werelddelen de revue passeren.

feb
16
za
Contacten en kruisbestuivingen in de Oude Wereld @ Amsterdam
feb 16 @ 13:30 – 16:00

Lezingenmiddag ter ere van de vernieuwde semi-permanente opstelling in het Allard Pierson Museum. In deze nieuwe thematisch-chronologische opstelling worden objecten uit verschillende culturen van de Oude Wereld naast elkaar geplaatst, waardoor onderlinge overeenkomsten en eventuele culturele kruisbestuivingen zichtbaar worden. De opstelling is hiermee een toonbeeld van hoe archeologen en andere oudhistorici recentelijk de Oude Wereld zijn gaan bestuderen: als een geheel van culturen die allemaal op de een of andere manier met elkaar verbonden waren, door handelsnetwerken, diplomatie of militaire overheersing, van oost tot west en van het 8ste millennium v. Chr. tot in de Middeleeuwen. Deze middag belichten drie experts de nieuwe semipermanente opstelling vanuit zowel een historisch als museaal perspectief: Laurien de Gelder (junior-conservator APM), prof. Jan Paul Crielaard (VU) en dr. Branko van Oppen (conservator APM). Na de lezingen kunt u zelf het museum bezoeken. De precieze inhoud van de lezingen wordt binnenkort via de website van Ex Oriente Lux bekend gemaakt.

NB: aanmelden voor dit evenement is verplicht. Dit kunt u doen door vóór 14
februari 2019 een e-mail te sturen naar eol.afdeling.amsterdam@gmail.com en na
bevestiging 5 euro (EOL/NKV-leden en studenten) of 10 euro (niet-leden) over te
maken naar het rekeningnummer van EOL Amsterdam, NL29 INGB 0688 1946 13 t.n.v. M.L. Meijer en o.v.v. “lezingenmiddag APM”.

Houdt u er rekening mee dat u daarnaast een ticket voor het museum moet kopen (museumjaarkaart is geldig). Wees er snel bij want vol = vol!

mei
14
di
De Delphische “Rolling Stones”: Herodotus en de Perzische belegering van Apollo’s heiligdom @ Amsterdam
mei 14 @ 20:00 – 22:00

(EOL/NKV)

Dr. Janric van Rookhuijzen, onderzoeker aan Universiteit Leiden

Na de slag bij Thermopylae (480 v. Chr.) was de weg vrij voor Xerxes’ leger om het zuiden van Griekenland in te nemen. Het grootste gedeelte van de manschappen ging rechtstreeks naar Athene, de hoofdprijs. Maar een klein contingent boog af naar het steenrijke heiligdom van Apollo in Delphi. Tot een plundering kwam het echter niet, want, zo vertelt Herodotus ons, de lokale goden, waaronder Apollo en de held Phylakos, kwamen te hulp om de Perzen te verdrijven. Deze lezing betreft het landschap dat het toneel vormde voor deze invasie, die door de meeste geleerden als ‘imaginair’ wordt bestempeld. Toch was Herodotus er heilig van overtuigd dat de belegering had plaatsgevonden, en daarbij verwijst hij naar concrete plaatsen in dit landschap die zo als bewijs fungeerden. In deze lezing nemen we de koppeling tussen verhaal en landschap kritisch onder de loep. Daarbij komt aan het licht hoe goden een rol kunnen worden toebedeeld bij (ogenschijnlijk) historische gebeurtenissen. Daarmee is het verhaal van de belegering een schitterend voorbeeld van Grieks polytheïsme in de praktijk.