Ledenwerfactie

Ex Oriente Lux is aan het vernieuwen. Phoenix is een full colour tijdschrift geworden en EOL organiseert naast lezingen nu ook evenementen. Succesvolle studiemiddagen met rondleidingen door experts zijn gehouden bij de tentoonstelling Koninginnen van de Nijl (2016) en Nineveh (2017) in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en bij Crossroads (2017) in het Allard Pierson Museum te Amsterdam. Een nieuwe dag staat gepland voor 27 januari 2018 bij de tentoonstelling Van Farao tot Fiscus in het Belasting- en Douane Museum in Rotterdam. Leden hebben korting op deze evenementen en voorrang bij aanmelding. Een goede reden om lid te worden!

Graag willen we u helpen bij het werven van nieuwe leden. Lidmaatschap kost € 37,50 per jaar, € 19,50 voor jongeren t/m 24 jaar. Nieuwe leden krijgen als welkomstgeschenk het boek Het Spijkerschrift en zijn ontcijfering en het Phoenix-nummer over Herodotus en het Perzische rijk. Vanaf 2018 krijgt u drie keer per jaar het tijdschrift Phoenix, gratis toegang tot lezingen en korting op de EOL evenementen.

Als u een nieuw lid aanbrengt mag u uit onderstaande boekenlijst een boek kiezen dat wij u gratis toezenden. Het gaat om publicaties van EOL en het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten waarmee wij nauw samenwerken. U mag ook kiezen uit de publicaties als vermeld op onze website en deze lijst van NINO-publicaties. Heeft u belangstelling voor een ander boek dan uit onderstaande lijst, neemt u dan contact op met het secretariaat van EOL (eol@hum.leidenuniv.nl of op dinsdagcohtend via 071-5272016).

Hoe meldt u een nieuw lid aan? U stuurt een e-mail naar het secretariaat van EOL (eol@hum.leidenuniv.nl) waarin u de naam en het adres van het nieuwe lid vermeldt en het boek van uw keuze. Zodra het nieuwe lid zich via de website heeft aangemeld ontvangt u het door u gekozen boek. Het nieuwe lid ontvangt het welkomstgeschenk en begint in 2018 met contributie betalen. Begin 2018 wordt met Phoenix een oproep meegestuurd om de contributie over te maken. Betaling is ook mogelijk via een machtiging tot automatische incasso.

Boekenlijst

Titel Auteur / Redacteur Serie Uitgave van
Het spijkerschrift en zijn ontcijfering B. Lion EOL
Zij schreven Geschiedenis: historische documenten uit het Oude Nabije oosten (2500 – 100 v. Chr.) R. Demarée, K. Veenhof MVEOL 33 EOL
Handel in het oude Nabije Oosten: een bundel artikelen over het verschijnsel Handel in het Oude Nabije Oosten D.J.M. Meijer, R. Demarée, B.J.J. Haring SEOL 4 EOL
Egyptisch: een inleiding in taal en schrift van het Middenrijk (I+II) J.F. Borghouts MVEOL 30 EOL
Chests of Life: a Study of the Typology and Conceptual Development of Middle Kingdom Standard Class Coffins H. Willems MVEOL 25 EOL
Iconography of Old Kingdom Elite Tombs: Analysis & Interpretation, Theoretical and Methodological Aspects R. van Walsem MVEOL 35 EOL
Wisdom in Akkadian Literature: Expression Instruction, Dialogue S. Denning – Bolle MVEOL 28 EOL
Constantinopel: een mozaïek van de Byzantijnse metropool D. Burgersdijk, W. Waal MVEOL 36 EOL
J.H. Insinger. In het land der Nijlcataracten (1883) M.J. Raven MVEOL 34 EOL
Drei Klassizisten. Alma Tadema, Ebers, Vosmaer R. Borger MVEOL 20 EOL
“The Teaching of Silvanus” and Clement of Alexandria: a new document of Alexandrian Theology J. Zandee MVEOL 19 EOL
Zwangerschap en Geboorte bij de Babyloniërs en in de Bijbel M. Stol MVEOL 23 EOL
De Hemelvaart des Konings B.H. Stricker MVEOL 27 EOL
Oost-Westelijke Verkenningen in de dertiende eeuw. De Reizen van de Franciscaan Willem van Rubroek naar Mongolië in de jaren 1253-1255 en van de Nestoriaanse Prelaat Barsauma naar Europa in de jaren 1287-1288 T. Jansma MVEOL 13 EOL
Waar de geschiedenis begon. Nederlandse onderzoekers in de ban van spijkerschrift, hiërogliefen en aardewerk. Uitgave n.a.v. het 75-jarig bestaan van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 1939-2014 J.G. Dercksen, O. Kaper NINO
Christian Art under Muslim Rule. Proceedings of a Workshop Held in Istanbul M. Hartmuth PIHANS 127 NINO
From the Treasures of Syria. Essays on Art and Archaeology in Honour of Stefania Mazzoni P. Ciafardoni, D. Giannessi PIHANS 126 NINO
Imaging and Imagining the Memphite Necropolis. Liber Amicorum René van Walsem V. Verschoor, A.J. Stuart EU 30 NINO
Religious Practice at Deir el-Medina L. Weiss EU 29 NINO

Storing in aanmeldformulieren

Van 3 november tot 12 december is een storing opgetreden in het online aanmeldformulier voor lidmaatschap en het afgeven van een machtiging. Onze excuses als u daardoor geen reactie van ons heeft ontvangen.

Indien u in deze periode een online formulier heeft ingevuld, gelieve contact op te nemen met Mariëtte Keuken via eol@hum.leidenuniv.nl.

Vernieuwde website

U ziet dat de website van Ex Oriente Lux geheel is vernieuwd. U vindt, om maar iets te noemen, rechts op de homepage de lezingen van alle afdelingen overzichtelijk onder aankomende lezingen. Onder de knop lezingen vindt u veel meer informatie en kunt u de lezingen van uw afdeling zien.

Als webmaster ben ik ook van de gebruikers afhankelijk. Voor opmerkingen, aanvullingen en correcties houd ik me dan ook aanbevolen.

De vernieuwing van de website is gerealiseerd door Nicky van de Beek.

T.J.H. Krispijn Webmaster EOL

Even voorstellen: de nieuwe bestuursleden

In de ledenvergadering van zaterdag 9 mei 2015 zijn twee nieuwe bestuursleden tot het landelijk bestuur toegetreden: Prof. dr. R.J. (Bert) van der Spek als voorzitter en Drs. M. (Marco) Hanegraaff als penningmeester en ongeveer in diezelfde tijd Drs. C. (Carina) van den Hoven als vertegenwoordiger van ons tijdschrift Phoenix. Hieronder stellen wij hen aan u voor.

Een foto van hoogleraar Bert van der Spek voor bij een rubriek in de PPBert van der Spek studeerde geschiedenis in Leiden van 1967-1976 met als hoofdvak oude geschiedenis en als bijvak assyriologie. Hij was deeltijd leraar geschiedenis  op het VWO en het MO en vanaf 1976  wetenschappelijk medewerker oude geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 1993 tot 2014 was hij hoogleraar oude geschiedenis (“oudheidkunde, i.h.b. West-Aziatische en Mediterrane geschiedenis”). Aan de VU heeft hij de opleiding “oudheidkunde” opgericht, die in 1984 van start ging, een opleiding die de studie van het Nabije Oosten en de Grieks-Romeinse wereld integreert.
Zijn wetenschappelijke interesse ligt op het gebied van de interactie van de Griekse en Mesopotamische culturen, vooral van de Hellenistische periode. Hij heeft deels ongepubliceerde Babylonische kronieken uitgegeven, die nu vrij toegankelijk zijn op de website livius.org -> Mesopotamia. Een andere interesse is economische geschiedenis. Hij leidde een NWO-project over marktwerking en prijsgeschiedenis door de eeuwen heen, dat o.a. leidde tot de publicatie van de bundel A History of Market Performance from Ancient Babylonia to the Modern World (London 2014). Zijn handboek (met L. de Blois), Een Kennismaking met de Oude Wereld, waarin de geschiedenis van Voor-Azië, Egypte en de Grieks-Romeinse wereld geïntegreerd wordt gepresenteerd, wordt veel gebruikt op universiteiten en hogescholen en is in het Engels, Duits en Koreaans vertaald. Als emeritus werkt hij nu verder aan de publicatie van spijkerschriftteksten uit de Hellenistische tijd en een boek over Babylonië na Alexander de Grote.

MarcoHMarco Hanegraaff studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam van 1994 tot 2000. Hij begon na zijn studie als marketeer bij diverse bedrijven binnen de financiële dienstverlening, waaronder Rabobank West-Brabant Noord. In 2007 koos hij ervoor om als zelfstandig marketingcommunicatie-adviseur verder te gaan. Iets wat hij tot op de dag van vandaag nog doet. Als zelfstandige werkt hij vooral bij gemeenten en andere non-profit instellingen. In 2007 is hij, naast zijn werk, ook begonnen met zijn studie Assyriologie aan de Universiteit Leiden. Deze studie rondde hij in 2012 cum laude af met een Bachelor-diploma. Zijn scriptie The value of Typology and Linguistic Universals for the understanding of Akkadian Phonology. A case study based on the Ikūn-pīša letter archive is een poging om de Akkadische klankleer te beoordelen aan de hand van inzichten uit de moderne taalkunde.

SONY DSCCarina van den Hoven is afgestudeerd in zowel Franse taal- en letterkunde als Egyptologie aan de Universiteit Leiden. Momenteel werkt zij aan de Universiteit Leiden en aan de École Pratique des Hautes Études in Parijs aan haar promotieonderzoek over de compositie van het kroningsritueel van de levende heilige valk in de Ptolemeïsche tempel van Edfu. De eerste resultaten van haar onderzoek zijn gepresenteerd op diverse internationale congressen en gepubliceerd. Van 2013 tot 2015 werkte Carina als docent Egyptologie aan de Universiteit Leiden. Daarnaast neemt zij sinds 2006 deel aan diverse Nederlandse en internationale veldwerkprojecten in Egypte, o.a. in Saqqara en de Dakhla Oase, en voerde zij zelfstandig onderzoek uit in de tempels van Kalabsha en Edfu. Ook organiseerde zij mede een aantal congressen aan de Universiteit Leiden, o.a. Symposium on the Application of Social Theory to Egyptology (2008), Current Research in Egyptology XI (2010) en 7th International Conference of the Dakhleh Oasis Project (2012). Naast haar wetenschappelijk onderzoek zet zij zich ook in voor het bevorderen van de populair-wetenschappelijke interesse in het oude Egypte. Van 2005 tot 2012 schreef zij diverse populair-wetenschappelijke artikelen voor de Newsletter Friends of Saqqara en sinds 2011 verzorgt zij lezingen voor de stichting Huis van Horus. Sinds april 2015 is Carina samen met Theo Krispijn eindredacteur ad interim van Phoenix.

Op de vergadering in mei hebben wij afscheid genomen van:

Diederik MeijerDr. Diederik J.W. Meijer die vanaf 1991 – dus 24 jaren !!! – voorzitter is geweest van het landelijk bestuur van Ex Oriente Lux.

 

 

willem.hovestreydtDaarnaast is ook Drs. Willem Hovestreydt, die bestuurslid was vanaf 2010, afgetreden als penningmeester.

 

 

Jaap van DijkDr. Jaap van Dijk tenslotte, die vanaf 2001 redactielid was van Phoenix en vanaf 2013 lid van het landelijk bestuur, heeft ook zijn functie neergelegd.
Wij zijn hun veel dank verschuldigd voor al het werk dat zij voor Ex Oriente Lux en Phoenix hebben verricht.