EOL event | Cyprus in het Rijksmuseum van Oudheden

Wanneer:
15 februari 2020 @ 10:45 – 16:45
2020-02-15T10:45:00+01:00
2020-02-15T16:45:00+01:00
Waar:
Leiden
Rijksmuseum van Oudheden

In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is van 11 oktober 2019 tot 15 maart 2020 een tentoonstelling te zien over het thema Cyprus, eiland in beweging.

In de tentoonstelling maakt u kennis met de archeologische rijkdom en kleurrijke cultuur van het eiland Cyprus, een van de belangrijkste kruispunten van oude beschavingen in de Middellandse Zee. Cyprus gaat over de geschiedenis en culturele diversiteit van het eiland, in een decor van indrukwekkende landschapsfoto’s.

Ex Oriente Lux organiseert bij deze tentoonstelling op 15 februari 2020 een evenement met drie gerenommeerde sprekers en een rondleiding. Daardoor kunt u met andere ogen van de tentoonstelling genieten.

Programma

10:00-10:15 Aanmelding deelnemers groep 1
10:15-11:15 Rondleiding groep 1
11:00-11:15 Aanmelding deelnemers groep 2a + 2b
11:15-11:45 Lezing 1 – Ruurd Halbertsma
11:45-12:45 Rondleidingen groep 2a + 2b
Pauze/gelegenheid zelfstandig bezoek groep 1
12:45-13:45 Pauze/gelegenheid zelfstandig bezoek groep 1 + 2a + 2b
13:45-14:15 Lezing 2 – Bleda Düring
14:15-14:45 Lezing 3 – Theo Krispijn
14:45-16:45 Gelegenheid zelfstandig bezoek groep 1 + 2a + 2b

Lezingen

Prof. dr. Ruurd Halbertsma, conservator en samensteller van de expositie (RMO)
Cyprus – eiland in beweging

In deze lezing krijgt u een overzicht van de grote culturen die een centrale rol op het eiland Cyprus gespeeld hebben. Het wordt een reis door de tijd, van meer dan 10.000 jaren geschiedenis, geïllustreerd met voorwerpen die ook op de tentoonstelling te zien zijn. Ook zal er aandacht zijn voor de inhoudelijke opzet van een dergelijk groot project.

Dr. Bleda Düring, universitair hoofddocent archeologie van het Nabije Oosten Leiden
Mobiliteit en Uitwisseling in de Prehistorie van Cyprus

In hoeverre was Cyprus geïsoleerd in de prehistorie van ontwikkelingen in het oostelijke Mediterrane? Archeologische data suggereren cycli van nauwe relaties met Anatolië en de Levant, afgewisseld met perioden waarin veel minder aanwijzingen voor contact zijn. In deze lezing zal ik deze data bespreken en bespreken of deze eilandbewoners daadwerkelijk geïsoleerd waren in de zogenaamde kopertijd (3800 – 2400 v. Chr.) op Cyprus.

Drs. Theo J. H. Krispijn, em. universitair docent assyriologie Leiden
“Wat en hoe in het Cypriotisch”. Schriften en talen van het oude Cyprus

Cyprus heeft op eigen bodem een schrift ontwikkeld dat we het Cypro-Minoïsch noemen (ca. 1500- 1200 v. Chr.). Het is nauw verwant aan het lineair A van Kreta. Opvolger daarvan was het inheemse Cypro-syllabische schrift (ca. 800-200 v.Chr.). Dat werd voor het Grieks gebruikt, maar ook voor de inheemse taal van Cyprus, het ‘Eteo-Cypriotisch’. Dankzij het gebruik voor het Grieks en tweetalige inscripties kunnen we dat schrift lezen, iets zeggen over de taal achter het Cypro-syllabische schrift en terugblikken op de taal achter de voorganger het Cypro-Minoïsche schrift.

Naast de inheemse schriften en talen kennen we Akkadische documenten geschreven met spijkerschrift en Phoenicische inscripties. Ook die werpen licht op de taalsituatie van het oude Cyprus, voordat het Grieks en het Griekse alfabet algemeen gangbaar werden.

Kosten

U kunt het programma volgen met en zonder rondleiding.

De kosten van het gehele programma bedragen voor leden van Ex Oriente Lux en het Nederlands Klassiek Verbond € 20,- per persoon. Niet-leden betalen € 25,-. Indien u geen prijs stelt op de rondleiding betaalt u € 10 (leden) of € 15 (niet-leden). De prijs is exclusief de entree van het museum. Alle deelnemers dienen zelf ter plaatse een kaartje voor het museum te kopen of hun museumkaart te tonen. Vermeld bij de aanmelding duidelijk of u lid bent van EOL en/of NKV!

Een van onze medewerkers staat bij de ingang klaar om uw naam af te vinken op de deelnemerslijst. Wie zich heeft aangemeld voor de rondleiding krijgt daarvan een toegangsbewijs bij aankomst.

Aanmelden

U kunt zich voor deelname opgeven door overmaking van het bedrag, eventueel vermenigvuldigd met het aantal personen, op rekening NL82 INGB 0000 229501 t.n.v. Ex Oriente Lux te Leiden, onder vermelding van ‘Cyprus, aantal personen, met/zonder rondleiding’+ uw lidmaatschap van EOL/NKV.

Uw storting dient uiterlijk op 7 februari 2020  in ons bezit te zijn. Alleen uw storting geldt als aanmelding! I.v.m. berichtgeving bij overboeking dienen niet-leden zich ook per e-mail op te geven: eol@hum.leidenuniv.nl! U ontvangt géén bevestiging of bewijs van deelname. Voor vragen over uw deelname kunt u contact opnemen via e-mail.

De capaciteit van de zaal is 60 personen; er is plaats voor 40 personen (twee groepen van 20) voor de rondleiding. Bij overschrijding van de aanmelding ontvangt u nader bericht (geld terug, eventueel extra groep voor een rondleiding om 10:00 uur). Wie het eerst komt die het eerst maalt. Leden van EOL hebben voorrang.

Niet-leden kunnen natuurlijk ook lid worden. U krijgt dan drie maal per jaar het prachtige tijdschrift Phoenix en mag gratis naar alle reguliere lezingen.