Democratie, antiek en modern

Wanneer:
10 oktober 2019 @ 20:00
2019-10-10T20:00:00+02:00
2019-10-10T20:15:00+02:00
Waar:
Eindhoven
Academisch Genootschap
Parklaan 93
Meerlezaal

Dr. Anton J.L. Van Hooff
Voormalig universitair hoofddocent klassieke geschiedenis en vakdidacticus Universiteit Nijmegen; publicist

Op het dieptepunt van de financiële crisis voerden Grieken aan dat ze recht hadden op een omzichtige behandeling omdat zij toch maar mooi aan de wereld de democratie gegeven hadden. Historisch is die bewering onzin; onze (vertegenwoordigende) democratie gaat terug op de zelfbesturende steden en Statenvergaderingen van de late middeleeuwen. Tot circa 1800 was democraat een scheldwoord. De eerste staten met een modern bestel zoals de Verenigde Nederlanden, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Frankrijk betitelden zich dan ook als republiek. Zij spiegelden zich aan Rome en niet aan Athene. Pas in de negentiende eeuw toen in sommige staten een aanzienlijk percentage burgers politieke rechten kregen, werd de vergelijking met de antieke Atheense volksmacht ontdekt. Hebben antieke en moderne democratie meer gemeen dan de naam? In de voordracht zullen ze aan de hand van beelden worden vergeleken, wat herkenning, bevreemding en stof tot nadenken oplevert.

Deze lezing wordt georganiseerd i.s.m. NKV en Agora