Lezingen afgelast tot 6 april

Het landelijk bestuur van EOL heeft gezien de omstandigheden besloten dat de lezingen in elk geval tot 6 april 2020 niet door zullen gaan. Er is nog geen besluit genomen over het al dan niet doorgaan van de jaarlijkse studiedag op 25 april. Wij volgen in elk geval de aanwijzingen van de regering en houden u op de hoogte.

Conform de regels van de Universiteit Leiden waarbinnen de EOL werkkamer gevestigd is, zal het secretariaat de komende weken ook gesloten zijn. Voor zover mogelijk zal mw. Mariette Keuken vanuit huis haar werk voor EOL op de dinsdagochtend voortzetten. Ze is bereikbaar op eol@hum.leidenuniv.nl.

Bert van der Spek
Voorzitter Ex Oriente Lux