EOL jaarvergadering in Dordrecht

Het bestuur van Ex Oriente Lux nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering 2018 op zaterdag 21 april 2018 van 10.30 tot 16.30 uur in de Lutherse kerk (Triniteitskapel) te Dordrecht, Vriesestraat 22.

Het thema is: De Statenvertaling van de Bijbel en het Nabije Oosten. Het is in november 2018 namelijk 400 jaar geleden dat de Synode van Dordrecht het besluit nam tot deze vertaling. Gezien het karakter van EOL zal het natuurlijk gaan over de kennis van het oude Nabije Oosten van vertalers en commentatoren.

Het middagprogramma met lezingen staat ook open voor niet-leden!

Meer informatie en aanmelden